• הקמה: 1934
 • תושבים: 47,250
 • בתי-אב: 27,462
 • צפיפות: 10,458 תושבים לקמ"ר 
 • אשכול: 6 (סוציואקונומי, משרד הפנים, שנת 2013). מדד ג'יני : 0.4286 (אי-שוויון)
 • שטח: 3,840 דונם (תחום שיפוט עירוני)
 • גידול: 1.4% (אוכלוסין, שנתי)
 • דת: 91.7% יהודים, 8.3% אחרים

קריית מוצקין במפקד האוכלוסין של משרד הפנים לשנת 2008

גיאוגר​פיה

במזרח – קריית ביאליק, במערב – קריית ים, קריית שמואל, בדרום- קריית חיים, בצפון – רפא"ל

​חינוך 

 • בגרות: 73% נכון לשנת תשע"ה
 • בתיה"ס: 11. מתוכם: 6 יסודיים, 2 חט"ב, 1 תיכון אורט מוצקין, 1 עתיד מקצועי, 1 אולפנה סגולה. 
 • גני-ילדים: 48
 • תלמידים: 7,576
 • כיתות: 200 

​ארנונה

 • מספר מבקשי ומקבלי הנחה בארנונה (ברמות שונות): 9,553 
 •  סך ההנחות לשנת 2016 הסתכמו ביותר מ-20 מילון ₪. 
 • הרוב המוחלט של ההנחות ניתנות על רקע סוציו-אקונומי. 

​​​מאפייני משרד הפנים

 • סמל רשות: 8200
 • מחוז: חיפה
 • מעמד: עירייה
 • מרחק מת"א: 89.4 ק"מ (ממחוז ת"א)
 • הכרזה כעיר: 1976
 • חברי מועצה: 15 (2013)
 • שם ועדת תכנון ובנייה: קריות

מדד ג'יני הוא מדד לאי-שוויון בחלוקת ההכנסות שפיתח הסטטיסטיקאי והדמוגרף האיטלקי קורדו ג'יני ושפורסם בשנת 1912 במאמרו "Variabilità e mutabilità" ("שׁוֹ‏נוּ‏ת ומֲשׁתָּ‏נ‏וּ‏ת"). מקדם ג'יני הוא מספר בין 0 ל-1, כאשר 0 מייצג שוויון מוחלט בחלוקת הכנסות ואילו 0.99 מייצג אי-שוויון מוחלט למעט 1.