נושא: סיפורי ראשונים - 1949 - 1940

סיפורי ראשונים – שפר קלמן
(כפי שסופר על ידו בכנס ותיקים 1986)

הייתי היו"ר האחרון של האגודה השיתופית קרית מוצקין. נבחרתי לתפקיד כאשר השלטון התחלף והרוב היה של מפא"י. זה קרה רק לאחר שנתנו זכות הצבעה לכל הדיירים שהיו מחוברים למים, שילמו עבור המים ושילמו דמי חבר בארגון המים בסך 5 לא"י, ולא רק החברים בעלי הבתים.
זה היה שינוי גדול, כך הצלחנו להכניס את רוב חברי ההסתדרות לאגודה והיינו לרוב.
אחר כך לאחר התנגדות של שנים, העברנו גם את הרכוש של האגודה כולל מפעל המים למועצה המקומית. זה בזמן שמשה גושן היה ראש המועצה המקומית וע"פ בקשתו.
בזה הסתיים למעשה הסיפור של האגודה השיתופית קרית מוצקין שנוסדה ב1933 ע"י ארגון המעמד הבינוני.