נושא: סיפורי מייסדים - 1939- 1933

סיפורי מייסדים – קויבסקי אידה והנס
(כפי שהועבר על ידי הבת לנקה אגמון)

משפחתי הגיעה למוצקין בשנת 1939 מתל אביב. אבי הנס עבד בסולל בונה במחלקת עבודות חוץ באזור ראש פינה, בבניית מחסומי בטון שנועדו למנוע פלישת טנקים מסוריה.
בשנת 1942 החל לעבוד כמפעיל מחפר בבית החרושת נשר, עד פרישתו לגמלה.

אימי אידה היתה פעילה בארגון אמהות עובדות, תפעלה כרכזת גן המעון שהיה ב"ביתנו", בית ההסתדרות שהיה ברחוב השופטים. אחראית לארוח קבוצת הילדים שנשלחה מקיבוץ דגניה א' במלחמת השחרור לקריה וכן לקבוצת הילדים שהגיעו בחורף המושלג ממעברת אולגה לקריה.

אימי נפטרה ב1946 ואבי ב1985.