נושא: סיפורי מייסדים - 1939- 1933

סיפורי מייסדים – מלכה פנינה וסעדיה
(כפי שהועבר על ידי בנם אבנר (מלכה) רונן)

הוריי פנינה וסעדיה מלכה החלו לבנות את ביתם בקרית מוצקין ברחוב קק"ל 22, בשנת 1935. לקרית מוצקין הגיעו עם חמשת ילדיהם, מרדכי, פרחה, יעקב, אברהם ואבנר. הבת הצעירה אילנה נולדה בביתם בקרית מוצקין בשנת 1938.

לפרנסתם פתחו הורי ביתם חנות מכולת ובחצר הבית טיפחו גינת ירק. בשנת 1949 כאשר גדלו הילדים והבית היה צר מלהכיל את כולם, בנו קומה נוספת.

הפרנסה היתה קשה, אך בכל זאת למדו כל הילדים בבית הספר, והשלימו את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה.
לימים עברתי להתגורר בשכונת נווה שאנן בחיפה, אך הגעגועים לקריה נותרו בי כל העת. ב1997 חזרתי להתגורר בקריות, אמנם בקרית ביאליק, אבל הרבה יותר קרוב.