שכונת עמידר

ביום 03.02.49 ווהל : "השטח שנקרא השטח המורחב, כולל את המגרשים שע"י מגדל המים. ההכשרה להתיישבות בשטח נעשית ע"י ב"כ הארגון ושלושה באי כוחנו. הענין נמשך כבר 4 שנים. אז בזמן קבלת ההחלטה הסכום שנגבה מהנרשמים היה מתאים. עכשיו ההוצאות גדלו, והוציאו כבר על פרצלציה ותכניות. אנשים הכניסו כספים לפני 5 שנים, ואיך אפשר עכשיו לתבוע מהם תוספות כל כך גדולות. לכן באה הצעת הארגון, למסור את כל העבודות לחברת רסקו לבנית בתים משותפים.
חלפון : "יש הסכם עם רסקו שהם יסללו את כל הכבישים בשטח המורחב, רשת המים והחשמל".
החלטה "מאשרים בפרינציפ את המו"מ עם רסקו, בתנאי שהספקת המים לשטח תעשה ע"י האגודה".

ביום 27.06.50 "היות ומר פרגר המפקח של עמידר מנע מהמכונאים גישה למודד מים שלו, והשתמש בכוח נגד המכונן מר קלמן ותקף אותו, יש לנקוט נגדו באמצעים מתאימים". החלטה "להודיע לעמידר על המקרה, להודיע להם שבאם הדיירים ובפרט המשגיח שלהם במקום מונע מהפקידים למלא את תפקידם, בכוח, אין לנו דרך אחרת מאשר לסגור את המים לכל השיכון. שיודיעונו בחוזר על הצעדים שעומדים לנקוט נגד פרגר. למסור את הענין למשפט אחרי התייעצות עם עו"ד".

ביום 19.10.50 "הוקרא מכתב עמידר שבו מודיעים על סירובם להיות אחראים עבור עודפי המים בשיכונים, הנובעים משמוש במים להשקאת גינות". החלטה "ניסוח מכתב תשובה נמסר למר חלפון".

שיכון צ'כי

ביום 03.01.50 מכתב רסקו מיום 27.12.49 "שיכון עולי צכיה". יכילו 86 יחידות דיור, מבקשים להודיעם אם אנו מוכנים לקבל את הספקת המים לשלב זה.
ווהל : "לענות לרסקו שבאופן עקרוני אנו מוכנים לספק מים לשיכון ולבניה. אבל היות ואנו צריכים קודם להבטיח לנו את מקורות המים שמהם נשאב המים הדרושים, אנו עומדים במו"מ עם הקק"ל ועם מקורות. לכן רק בגמר המו"מ נוכל בבטחון לקבל עלינו את הנ"ל ואז נבוא איתם בדברים בנוגע לתנאים". מחליטים בהתאם.

ביום 13.07.50 זק : "הסכם שהושג עם התאחדות עולי צ'כיה, בוני השיכון של 24 דירות. עולי צכוסלובקיה מתחייבים לשלם לאגודה עבור מים לבנין 160 ל"י, עבור המגרשים 200 ל"י, דמי כניסה ל24 חברים באגודה 24 ל"י".
החלטה "לאשר את ההסכם על כל פרטיו".

שכונת פנטגון

ביום 03.01.50 מכתב רסקו מיום 27.12.49 "הפנטגון מפרץ חיפה". החברה נגשת לפיתוח שטח הפנטגון, לבנות דירות בעלות 2-3 קומות, על שטח 100 דונם מתוך 200 שנמסרו לשם מטרה זו. מספר התושבים לפי הערכה יגיע ל 4000 נפש. מבקשים להודיעם אם אנו מוכנים לקבל את הספקת המים לשלב זה".
ווהל : "לענות לרסקו שבאופן עקרוני אנו מוכנים לספק מים לשיכון ולבניה. אבל היות ואנו צריכים קודם להבטיח לנו את מקורות המים שמהם נשאב המים הדרושים, אנו עומדים במו"מ עם הקק"ל ועם מקורות. לכן רק בגמר המו"מ נוכל בבטחון לקבל עלינו את הנ"ל ואז נבוא איתם בדברים בנוגע לתנאים". מחליטים בהתאם.