סיפור השיכון מתחיל בתום מלה"ע ה2 ושחרורם של המתנדבים מהצבא הבריטי. הייתה זו הזדמנות טובה לק. מוצקין לעיבוי הישוב. כמעט כרגיל, לווה ה"מפעל" בקולות צורמניים של מאבקי היוקרה בין המועצה המקומית, ארגון המעמד הבינוני והקרן הקימת. (על כך בכתבות נפרדות באתר זה).

ביום 17.06.46 גרושקביץ : "המפעל של דיור לחיילים משוחררים, אינה פעולה שהמועצה שלנו מתחילה לבדה, זהו חלק אינטגרלי מפעולה הנעשית בכל המועצות המקומיות בארץ. יש סיכוי לקבל הלוואה באמצעות חבר המועצות מהממשלה ל15 שנה. אנו מחויבים לקחת חלק בפעולה הזו באופן אקטיבי ביותר, עקב חוסר הפעילות שלנו במפעל זה עד עכשיו. הקק"ל מצידה נכנסת לעובי הקורה של השאלה הזו ואפילו במקומות שאין להם קרקע". מחליטים להיענות החיוב לפניה.

מכתב המועצה המקומית אל הקק"ל מיום 20.06.46

"קבלנו את מכתבכם מיום 17.06.46 אשר רשום עליו שמו של מר בורוכוב, אך אינו חתום על ידו. להלן תשובתנו :

א'. אנו מתנגדים בכל תוקף למסירת החלקות הנידונות לארגון המעמד הבינוני. בכל מקום בו יש מועצה מקומית, צריך מפעל של דיור חיילים משוחררים להעשות ע"י המועצה המקומית. בודאי ידוע לכם, כי עכשיו מטפל חבר המועצות המקומיות, באופן מרוכז וכללי בהכנות לשיכון חיילים משוחררים, בכל שטחי המועצות המקומיות העבריות. מחלקת העבודה הממשלתית עומדת להקציב בקרוב למועצות המקומיות, הלוואות גדולות לבנין דירות לחיילים, ורק המועצה המקומית תוכל להנות מזכות זו.

ב'. אנו רואים במפעל דיור החיילים כחובה וזכות כאחד. הן מוטלות על הקריה ומוסדותיה הנבחרים החוקיים. אלה לא יוותרו על זכויותיהם, סמכויותיהם ותפקידיהם.

ג'. ברצוננו להדגיש כי סמכות המועצה וההנהלה של ארגון המעמד הבינוני, פקעה מזה שלוש שנים. בניגוד לדרישות חברי הארגון, אין הנהלתו מוסרת דו"ח כספי ואינה מסדרת בחירות חדשות. ציבור חברי הארגון דורש בחירות והנהלת הארגון אינה מספקת דרישה זו וממשיכה את פעולותיה בלי סמכות חוקית.

ד'. הארגון קבל שתי חלקות להקמת בית השבים ואין כל הצדקה למסור שתי חלקות נוספות שאנו מבקשים אותן.

ה'. הננו חוזרים על בקשתנו מיום 12.06.46 להחכיר לנו את שתי החלקות לשם דיור חיילים.
בכבוד רב
ל. גרושקביץ
נשיא המועצה המקומית.

ביום 24.04.47 "לדרוש מהמועצה המקומית 350 לא"י, עבור המגרשים בשביל בנין החיילים המשוחררים".
ביום 02.06.47 "להעביר תשובת המועצה המקומית למליאה".

ביום 09.06.47 גרושקביץ : "מבקש לאשר את רשימת המועמדים לשיכון חיילים משוחררים. כהן, גורחובר, שיין, גולדין, כהן, ענתבי, רוטנברג, מור. באם סמולנסקי יסכים לקבל את התנאים יבוא במקום רוטנברג". התקבל.
ביום 01.07.47 גרושקביץ : "אגוד החיילים בחיפה הודיע כי מור אינו רשום אצלם ולכן אינם ממליצים עליו. מציע להחזיר את רוטנברג ולהוציא את מור". מתקבל.

ביום 04.08.47 החלטה "המועצה המקומית מבקשת לקבל מהממשלה הלוואה בסך 2100 לא"י לשם הקמת מעונות שיכון לחיילים משוחררים".

ביום 08.10.47 "מכתב מהחיילים המשוחררים מיום 07.10 בו הם מודיעים שהתכנית לבנין על 2 מגרשים לא אושרה ע"י עירית חיפה ולכן מבקשים מהאגודה למסור להם שטח נוסף עוד מגרש אחד". החלטה "לזמן פגישה".
ביום 10.11.47 מאשרים מגרש שלישי לבנין שיכון חיילים משוחררים, את המגרש של המורה שוחטמן בתנאי שיסכים ובתנאי שהחיילים המשוחררים ישלמו סך 175 לא"י לעבודות ציבוריות.
ביום 02.12.47 מודיעים החיילים המשוחררים כי ישלמו רק 120 לא"י. ההחלטה בענין מועברת לאספה הכללית.

ביום 02.12.47 "להתקשר עם הקבלן שניידלר להקים 8 יחידות דיור של 2 חדרים עם נוחיות כל אחת. במחיר 700 לא"י היחידה. למסור למהנדס גרפינקל את ההשגחה על בנין השיכון, על חשבון המשתכנים".
ביום 15.12.47 "לתת למעונות השיכון של החיילים המשוחררים ברחוב התכלת 46 שלושה חיבורים למים ולקבל עבור כל אחד מהם 8 לא"י וביחד 24".

ביום 21.12.47 החלטה "מאשרים את העברתו של המגרש השייך למר שוחטמן למעונות לחיילים משוחררים בתנאי שישלמו לאגודה סך 81 לא"י שיוחזר לשוחטמן דמי השקעתו במגרש. כל ההחלטות שהתקבלו בשעתם בטלות".