סיפורו של אתר – גן גוסטב מלך שוודיה
(גן המשחקים הראשון, בשדרות קק"ל - היום מאחורי בית התרבות)

תמונת "האטרקציות" הפופולאריות של משחקי הילדות, כפי שמצטיירת בסיפורי ילדי הקריה הראשונים, מתמקדת בחולות ובביצות. רק ב 1944 נחנך גן המשחקים הראשון, להלן סיפורו.

ביום 10.05.43 "מחליטים למסור מגרש מתאים למשחקים בשביל ילדים. וגם לתת את החומרים הדרושים לגדור המגרש, כמו ברזלים וחוטים".

ביום 13.06.43 גרושקביץ : "בהשתתפות קרן גוגנהיימר, ויצ"ו, והנהלת ביה"ס עובד תכנית לסדור גן משחקים לילדים בשדרות קק"ל מול קפה "פנתי". מציע להקציב לזה 400 לא"י ולבחור ועדה לבחון את הפרטים".
פשפיורקה : "מוצא שגן משחקים זה ענין למועצה המקומית".
קריזלר : "האם כבר יש לנו כסף לקדוח בארות?".
סגל : "הענין חשוב. האגודה דרשה לסדר את זה מהמועצה המקומית. היא תחזיק את המדריכים. להקציב 250 לא"י".
גרושקביץ : "האגודה איננה מטופלת יותר בחובות ויכולה להרשות לעצמה לממן את כל המפעל. צריך פעם לסלק את השאלה של אגודה או מועצה מקומית, על כולנו לדאוג לשיפור הקריה".
מחליטים "להקציב 300 לא"י ולמנות ועדה לטפל בענין".

ביום 30.08.43 חוזרים לדון בענין, גרושקביץ : "הקצבנו 300 לא"י ואנו נמצאים באמצע הפעולה והסכום אינו מספיק מציע להגדיל את התקציב".מתקיים דיון ארוך שעיקריו כל מה שנאמר בדיון הקודם בענין זה. בין היתר פשפיורקה : "צריך היה קודם לסדר תכנית והצעות של קבלנים. כל הדבר נעשה לא בסדר. צריך היה למסור לאנשים בעלי מקצוע".
בחור : "הכניסו אותנו לבוץ. אלמלא ידענו מראש שעלינו יהיה לשלם את כל ההוצאות, היינו דוחים את כל הענין".
גרושקביץ : "מבקש למעט בויכוחים, לדבר רק לעצם הענין. דוחה את הבטוי הכניסו אותנו לבוץ".
זסלבסקי : "המקום אינו מתאים, מול ביהכ"נ ובודאי יהיה ספורט גם בשבת. למה לא נקציב את כל הסכום הרי ממילא נשלם בסוף את כל ההוצאות".
נערכת הצבעה, 4 בעד, כל השאר נמנעים. מחליטים להקציב עוד 350 לא"י לגן המשחקים.

ביום 24.10.43 גרושקביץ : "סדור העבודה הולך ונגמר, את חגיגת הפתיחה אפשר יהיה לסדר בחצי נובמבר. צריך לנצל את ההזדמנות עם הצעד ההומניטרי של ממשלת שוודיה ולהביע לה הוקרתנו שבזמן שממשלות אחרות הסתפקו בדיבורים, היתה היחידה שבמעשיה הטובים הצילה יהודים מדוכאים גם של הממשלות השכנות. מציע לקרוא את גן המשחקים על שמו של מלך שוודיה "גן גוסטב" ולפנות לקונסול השוודי בחיפה שיודיע על החלטתנו זו טלגראפית לממשלת שוודיה ושאנו נחזיר את הוצאות הטלגרמה".
אברמזון : "מה ענין שמיטה אצל הר סיני? איזה קשר יש בין מגרש המשחקים בקרית מוצקין לפעולה של ממשלת שוודיה? האם בכלל כדאי לסדר חגיגה הכרוכה בהוצאות?".
הצעת גרושקביץ מתקבלת פה אחד.

ביום 21.11.43 גרושקביץ : "מטעם ועדת גוגנהיימר הובעה דעה שרצוי שבגן יהיה גם מועדון. עלות הבנין 400 לא"י. ויצ"ו מוכנה להשתתף ב100 לא"י, מציע שהאגודה תשתתף ב200 לא"י".
אברמזון : "תומך בהצעה. חושב שהמועדון חשוב יותר מכל מגרש משחקים". ההצעה מתקבלת.

ביום 04.01.44 "להשתתף בסכום נוסף של 100 לא"י ובסך הכל השתתפות האגודה בגן המשחקים 750 לא"י".

ביום 16.02.44 גרושקביץ : "הוחלט לסדר את הפתיחה החגיגית בפורים, נבחרה ועדה לסדור הפתיחה. מכינים אלבום שיישלח למלך שוודיה שעל שמו נקרא גן המשחקים. יעלה 20-30 לא"י".
פשפיורקה : "מדוע לא סדרו מודדי מים לגן המשחקים? למי היה הרשות להשתמש בעצי החורשה?".
גרושקביץ : "החורשה היא לא רכוש האגודה". החלטה "להקציב הסכום לפתיחה החגיגית של גן המשחקים".

ביום 07.05.44 "על האלבום למלך שוודיה בקשר עם קריאת הגן על שמו, יחתמו: גרושקביץ, סגל זזובסקי".

ביום 03.03.47 גרושקביץ : "בא הזמן לפתוח את מגרש המשחקים. מחוסר מועדון, סוגרים אותו בחורף, הועדה המפקחת על מגרשי המשחקים ומשתתפת בתקציבים, דורשים בכל תוקף כי המגרש ישאר פתוח כל השנה, אחרת לא יפתחו אותו. יש הצעה להקים מועדון מבטונדה, יעלה כ260 לא"י. לפי המהנדס גורפינקל, בטונדה זה לא טוב".
דוארמן : "אם נבנה, צריך לקחת בחשבון מרפסת גדולה סביב הבנין, כדי שיהיה צל כי במגרש פתוח כולו לשמש".
זזובסקי : "בנין מבטונדה הוא הכי חזק ועולה בזול".
רייס : "על מגרש כה יפה אסור להקים צריף שיקלקל את צורתו. בטונדה זה חלש ולא מתאים למועדון לילדים".
פרחי : "בנין יפה עולה מעל 1000 לא"י וזה מעל ליכולתנו. להקים דבר ארעי ואחרי כמה שנים נחליפו".
גרושקביץ : "בנין יפה עולה ביוקר ואין זה ביכולתנו. אך באם לא נבנה הועדה לא תשלם ההקצבה ואז גם ויצ"ו לא תשלם כי יש הסכם בין שני המוסדות האלו. יש להחליט האם להחזיק את המגרש בעצמנו או לבנות מבטונדה". מחליטים למנות ועדה.