סיפורו של אתר – בית המועצה
(אולם מגדל המים)

תחילת סיפורו של בית הועד ולימים המועצה המקומית, קשור בסיפורו של מגדל המים (ראה כתבה נפרדת).

ביום 25.06.36 ההנהלה מחליטה באופן פרינציפיוני לגשת לבנין משרדים מתחת למגדל המים. התקשרות עם קבלן בתנאי מפורש שהועד ישקיע במזומן לא יותר מאשר 200 לא"י והבנין כולו ב2 הקומות לא יעלה על 300 לא"י.

ביום 11.10.36 הנושא "קבלת בנין המשרדים". החלטה "על צ'רבינסקי לקבל את הבנין. עליו לציין את ההוספות שנעשו בבנין מחוץ לחוזה ולסמן את כל הליקויים שדורשים תיקון". בהמשך, "לישר המגרש מסביב למגדל המים, להמשיך את הכביש עד מדרגות המשרד באמצעות סדור מדרכה של בטון ברוחב מטר וחצי".

מאותה שנה והלאה, קומת המשרדים שנבנתה בינות עמודי מגדל המים, עוברת הרחבות ותוספות כמו גם "חילופי" משתמשים. משרדי הנהלת הועד, משרדי המועצה, משרדי המכבי וכיו"ב, (ראה כתבות נפרדות).

ביום 26.03.41 לאחר הקמת המועצה המקומית (ראה כתבה נפרדת), ברייטמן : "המועצה מוכנה להישאר בדירה הנוכחית אם האגודה תסדר את משרדיה במקום אחר, עד שאפשר יהא לאגודה לקבל את הדירה למטה התפוסה עכשיו ע"י המכבי (הכוונה למגדל המים (מ)).
גרושקביץ : "תמיד הדגשנו את הצורך בשתוף פעולה עם המועה"מ, אבל צריכים להתחשב באגודה, ביחוד כשאנו צועדים את צעדינו הראשונים והאדמיניסטרציה שונה לגמרי". המוצא הכי טוב, להשאיר בשבילנו את האולם למטה של המכבי, אבל אי אפשר לסדר את זאת במשך יום או יומיים".
אשכנזי : "המכבי הוא שלנו, איתו נגיע להסכם הדדי אבל לא להכריח אותו שיעזוב את הדירה".
בן יהודה : "אפשר לסדר את המכבי בביה"ס. יש להחליט שהמועצה המקומית נשארת כאן ואנחנו נסתדר למטה".
סגל : "הבית הוא רכוש האגודה והמכבי צריך לפנות את המקום".
מחליטים : "להשאיר את המשרד הנוכחי למועה"מ והאגודה תסדר את משרדה למטה. המכבי יעבור לדירה אחרת".
ביום 20.01.42 "מאשרים שהמועצה המקומית תעבור בחזרה למשרדנו, נגד תשלום שכ"ד".

ביום 27.12.45 החלטה "לפנות לאגודה בבקשה שהמועצה תחכור מקק"ל את המגרש בחלקה 85 גוש 11564 בין מגדל המים ושד' השופטים, (בית העירייה כיום (מ)), על המגרש ייבנה בית המועצה שיכלול משרדים, מחסנים, חדר ספריה וקריאה, חדר אספות וכד'".

ביום 31.12.45 דנים ב"בקשת המועה"מ קרית מוצקין להקצות מגרש מס' 85 לשם בנין בית המועצה".
מחליטים : "להקצות את המגרש לשם בנין בית המועצה. להודיע למועצה את המשאלה של האגודה שהבית שיוקם יכלול בו אולם לאספות פומביות וספריה".

ב03.04.46 גרושקביץ : "התקבלה הענקה של 500 לא"י. להשקיע במפעל קונסטרוקטיבי ולא להוצאות שוטפות".
סגל : "אפשר להשתמש בחלק מהכסף לגן ילדים ציבורי".
גרושקביץ : "יש להקים בית מועצה. העבודה סובלת מאד לרגל הצפיפות. אין מקום לועדות לשבת. יש בית משפט שלום, לשכה לעזרה סוציאלית, יש צורך במחסן, חדר ישיבות המועצה צריך להתרחב".
קצנלן : "לבנות קומה נוספת ולקבל את האולם למטה. כך נפתור את הבעיה לכמה שנים ובפחות מ500 לא"י".
ברייטמן : "מתנגד לקצנלן. אם יהיה למועצה בית, ישפיע הדבר על הציבור שיתנהגו למועצה ביחס כבוד".
סגל : "בית מטבחיים דחוף יותר. מוקדם להעלות תכניות לבית מועצה. לחכור את המגרש ולדחות את הבניה".
זקס : "לבחור ועדה שתעיין בדבר ותביא למועצה המלצות מושלמות".
גרושקביץ : "המועצה כולה יכולה לדון בדבר ואין צורך בועדה".
קצנלן : "להוריד את השאלה מסדר היום ולטפל רק בהרחבת המשרדים. יש דבר הכרחי ויש דבר שהוא רק רצוי. במשך 3-4 שנים נסתדר עם התיקונים כאן. לפני 4 שנים היתה הדעה הפוכה, שיעילות העבודה דורשת שהמועצה והאגודה יהיו יחד. אולי רצוי שיהיה למועצה בית, לפי שעה אין זה הכרחי". מחליטים לדחות לישיבה הבאה.

ביום 16.06.46 דיון בתקציב, קצנלן : "התקציב מוגבל ולדרישות אין גבול. כל אחד דורש מקסימום וגם זה אינו יכול לספק את הצורך הממשי. מנין ניקח כספים? הגדלנו את המיסים ב20%, מה שאין לנו לא נוכל לתת. לגבי בית המועצה, מתנגד לטפל השנה בדבר הזה, אין זה דחוף. להכשיר את האולם התחתון למשרדי האגודה כי המועדון מתחסל. אם אפילו נוציא 3000 לא"י לא נוכל לבנות יותר מ3 חדרים, תנאי הבניה עכשיו בשיא היוקר. בעוד זמן נוכל לבנות באותו הסכום בנין כפול, להקציב רק את הכסף להעברה בטאבו".
גרושקביץ : "מגרש קבלנו כדי לבנות עליו, קק"ל הטילה תאריך שבו אנו מחויבים לבנות. המועצה צריכה בית ויש עכשיו אפשרות לקרדיט. מי יודע מה יהיה אח"כ? אם נתחיל עכשיו לא נגמור לפני שנתיים, יש להתחיל בזה מיד".

ביום 27.02.49 "כל חברי המועצה תמימי דעים שבנין חדש למועצה הוא צורך דחוף. בתכנית יש לשלב מקום לדואר".

ביום 27.03.49 "הממשלה מעונינת להתחיל מיד בעבודות פיתוח. צריך להגיש תכניות בנין מפורטות, כדי לקבל הלוואות. התקשרנו עם אדריכלים אחדים, אבריל כבר הגיש תכניות והנוכחים כבר מעיינים בהם. הועדה הטכנית תדון עוד השבוע ותחווה את דעתה. אז נחליט, נחתום ונגשים את תכנית בנין העירייה".

המשך יבוא