(שדרות השופטים 59 בית משפחת רוזנברג)

על הרקע ועל "מאבק הכוחות הפוליטי", בין תושבי קרית מוצקין חברי ארגון המעמד הבינוני, בן טיפוחיה של מפלגת הציונים הכלליים, לבין ההסתדרות וחבריה בקריה, ניתן לקרוא בכתבה נפרדת בנושא.
כתבה זו מתייחסת ל"תרגיל הפוליטי" אותו ביצעה ההסתדרות על מנת לבסס את מעמדה ולרכוש לעצמה דריסת רגל בקריה.
תחילתו של הסיפור, הוא בבית משפחת רוזנברג בשד' השופטים 59 (הרחוב הראשי בקריה דאז), אותו מעוניינת המשפחה להעביר לרשות ההסתדרות, על מנת שזו תקיים בו את פעילותה ומוסדותיה.
המשכו, ההתנגדות העזה של תושבי המקום שלא נמנו על חברי ההסתדרות, ומאבקם למניעת התהליך הנ"ל.
סופו, ניצחון ההסתדרות והקמת המוסד ההסתדרותי הראשון בקריה, שלימים נודע בשם, "ביתנו".

ביום 30.08.43 דנים במכתב מפ"ח (מפלגת פועלי חיפה) בענין העברת הבית של רוזנברג. גרושקביץ מקריא את המכתב וגם את מכתב התשובה של הארגון המתנגד לביצוע המהלך. אברמזון : "האם יש אפשרות להתנגד להעביר בית שניתן במתנה?".
גרושקביץ : "לפי התקנות כל מי שרוכש בית צריך להיות חבר בארגון. במקרה זה אין שאלה של התנגדות, להיפך, דורשים מאתנו אישור. האגודה אינה יכולה לאשר כל זמן שהמעונין לא התקבל לארגון". דוחים את המשך הדיון לישיבה הבאה.

ביום 24.10.43 גרושקביץ : "מציע לענות למפ"ח שהאגודה איננה במצב מלחמה לא להסתדרות ולא למפ"ח. אולם לפי התקנות כל בעל רכוש בק. מוצקין, צריך להיות חבר בארגון המעמד הבינוני וגם להתקבל אצלינו בתור חבר".
סגל : "אין כאן שאלה של מלחמה, עלינו לקבל החלטה ברורה. התשובה צריכה להיות, אי אפשר לנו לקבלם ולהסכים להעברת הרכוש על שמם, היות ואינם יכולים למלא את התקנות".
פשפיורקה : "מתנגד לדברי סגל. עלינו להחליט בחיוב. אם יש לנו אפשרות עלינו ללחוץ על הארגון, אם לא עליהם להשתדל לסדר עם הארגון".
קצנלן : "אני מתנגד. דבר שכזה יכול להיות תקדים. ויבטל את כל המסורת של קרית מוצקין".
מחליטים "לענות למפ"ח : אחרי דיון בשאלה הזאת, אין אנו יכולים לאשר את העברת הבית על שמם, היות וזה בניגוד לתקנות האגודה".

ביום 21.07.46 בקול ענות חלושה מחליטים "מאשרים את העברת ביתה של פסיה רוזנברג לחברת העובדים".

הבית שנודע לימים בשם "ביתנו", היה למוקד הפעילות הציבורית, החברתית והפוליטית בקריה, למי שנמנו על חברי ההסתדרות ומפלגת הפועלים ההיסטורית מפא"י. במקום ניתנו שירותים מגוונים כגון, קופת חולים כללית, גן ילדים בחסות ארגון אמהות עובדות, ספריה, אולם אירועים, מגרש ספורט בו השתמשו קבוצות הפועל וכד'.

הגרעין שנזרע בתחילת שנות ה-40, נתן את פירותיו בסוף שנות ה-50 המהפך הושלם. היה זה בשנת 1958 כאשר משה גושן בראשות מפלגת מפא"י, גרם להדחת גרושקביץ והיה לראש המועצה.

סוף !