נבחרי הציבור - קרית מוצקין - לדורותיהם      
      
אגודה שיתופית
      
רוזנשטרוך יהודה מזכיר ועד השכונה    
נפחא צבי  מזכיר אגודה ומועצה מקומית    
לחובסקי זאב מזכיר והנהלת חשבונות אגודה ומועצה    
פפר זליג מזכיר חלקי + גזבר האגודה והמועצה המקומית    
      
מועצה מקומית
      
אדלסברכן אברהם מזכיר מועצה מקומית    
סברדליק מזכיר מועצה מקומית    
דובשני מנשה מזכיר מועצה מקומית    
פרוינד צבי מזכיר מועצה מקומית    
שילוח שמואל מזכיר מועצה מקומית    
גילת חיים מזכיר מועצה מקומית    
צדוק מרדכי מזכיר מועצה מקומית    
אגמון יעקב מזכיר מועצה מקומית    
      
עירייה
      
אגמון יעקב מנכ"ל עירייה    
גל בני מנכ"ל עירייה    
לוי יוסף מנכ"ל עירייה    
רוסנק נח מנכ"ל עירייה    
זוהר עומר מנכ"ל עירייה    
גסר יריב מ"מ מנכ"ל עירייה