11.08.1976     
מועצת העיר הראשונה     

     
גושן משה  ר. העיר מערך   
אלדר (אלכסנדרוביץ) לאה  מערך   
בירנבוים נחמן  ליכוד   
בן בסט שבתאי סגן מערך   
גרוסמן יעקב (1)  מפד"ל   
וייסבלט יצחק  מערך   
יונג יהושע  ליכוד   
מילר שמחה סגן מ"מ מערך   
עמר שלמה (2)  מערך   
רוזנגרטן פיליפ  מערך   
שלו עזרא  מערך   
שוורץ ברוך (1976) (1)     
בירנשטוק מ'. (1977) (2)     
     
20.12.1978     
מועצת העיר השנייה     

     
גושן משה ר. העיר מערך   
אבן טוב משה  תל"ם   
אופיר אברהם *  תל"ם   
אלבוים פרץ  מערך   
בירנבוים נחמן סגן (1) ליכוד   
בן בסט שבתאי סגן מערך   
וייסבלט יצחק  מערך   
טורם ראובן  ליכוד   
טמבור משה  מפד"ל   
לפר שולמית  תל"ם   
מוצפי אברהם סגן (2) מערך   
מילר שמחה סגן מ"מ מערך   
שילוח שמואל  מערך   
ששון יצחק (1981) *  תל"ם   
     
1983     
מועצת העיר השלישית     

     
גושן משה ר. העיר עבודה   
אבני צבי  תל"ם   
אלבוים פרץ  עבודה   
בירנבוים נחמן  ליברלים   
בן בסט שבתאי סגן מפ"ם   
גלעד בתיה  מפ"ם   
גרוסמן יעקב  מפד"ל   
וייסבלט יצחק  עבודה   
טמבור משה  מפד"ל   
כהן שמחה  עבודה   
לפר שולמית  תל"ם   
מוצפי אברהם  עבודה   
מילר שמחה סגן עבודה   
שילוח שמואל  עבודה   
שפר מלכה  עבודה   
ששון יצחק  תל"ם   
     
1984     
מועצת העיר הרביעית     

     
גושן משה * ר. העיר עבודה   
מילר שמחה * ר. העיר עבודה   
אלבוים פרץ  עבודה   
בירנבוים נחמן  ליברלים   
בן בסט שבתאי סגן עבודה   
גלעד בתיה  מפ"ם   
גרוסמן יעקב  מפד"ל   
וייסבלט יצחק  עבודה   
טבק דוד  עבודה   
טמבור משה סגן מפד"ל   
כהן שמחה  מפ"ם   
לפר שולמית  תל"ם   
מוצפי אברהם  עבודה   
שוורץ משה  תל"ם   
שילוח שמואל  עבודה 
שפר מלכה  עבודה      
משה גושן נפטר 1984 *     
     
1988     
מועצת העיר החמישית     

     
מילר שמחה ר. העיר עבודה   
אלדר אילן  עבודה   
ברחד אברהם סגן   מפד"ל   

גינץ עמרם  עבודה      

דגן מרדכי  תל"ם   
הלמן שמואל תל"ם     
חיים צורי  סגן מ"מ ליכוד   
טמבור משה  מפד"ל   
יעקובוביץ פסח  תל"ם   
לפר שולמית  תל"ם   
מרקוביץ יוסף  תל"ם   
עמר אברהם  מפד"ל   
צור קליה  עבודה   
צורף מנשה  ליכוד   
רוזן יחזקאל  עבודה   
שוורץ משה  תל"ם   
שפיגלר דב *  עבודה   
שילוח שמואל *  עבודה  
ששון יצחק סגן  תל"ם  
     
1993     
מועצת העיר השישית     

     
חיים צורי ר. העיר ליכוד   
אשכנזי אברהם  תל"ם   
ברחד אברהם סגן מפד"ל   
גינץ עמרם  עבודה   
גרופר דוד  ליכוד   
דגן מרדכי סגן תל"ם   
דהן מאיר  ח"י   
טובול יחיאל  ליכוד   
טל שמואל  עבודה   
מילר שמחה  עבודה   
מרקוביץ יוסף  תל"ם   
עמר אברהם  מפד"ל   
צורף מנשה סגן מ"מ ליכוד   
רוזן יחזקאל  עבודה   
שטרנברג עדי  עבודה   
שפר מלכה  עבודה   
ששון יצחק  תל"ם   
     
1998     
מועצת העיר השביעית     

     
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו   
אונגר מנחם  מוצקינטו   
גינץ עמרם סגן מוצקינטו   
גרופר דוד  מוצקינטו   
דהן מאיר  ח"י   
הרשקוביץ יצחק  מוצקינטו   
זגורי אלברט  ש"ס   
טובול יחיאל  גשר   
טל שמואל *  עבודה   
יונאי משה  עבודה   
מועלם אריה סגן מפד"ל   
מרקוביץ יוסף  מוצקינטו   
נמירובסקי ארקדי  מוצקינטו   
פרידמן ארז  עבודה   
צורף מנשה סגן מ"מ מוצקינטו   
רוסמן עפרה  עבודה   
שולדברג רחל  מוצקינטו   
רוזן יחזקאל *  עבודה   
     
2003     
מועצת העיר השמינית     

     
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו   
בן ארצי מרדכי  שינוי   
גלבוע אורה  מוצקינטו   
דבדבני ניר  דרך   
דהן מאיר  ח"י   
הרשקוביץ יצחק  מוצקינטו   
זגורי אלברט (1)  ש"ס   
מועלם אריה  סגן מפד"ל   
מרקוביץ יוסף סגן מוצקינטו   
פדידה יוסף  מוצקינטו   
פרידמן ארז  עבודה   
צורף מנשה סגן מ"מ מוצקינטו   
רוטמן אבי  עבודה   
שולדברג רחל (2)  עבודה   
שטיין רוזה  מוצקינטו   
זוהר מאיר  ש"ס   
רוסמן עפרה (2) (רחל שולדברג נפטרה 2004)     
     
2008     
מועצת העיר התשיעית     

     
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו   
אוטמזגין דוד (1)  מוצקינטו   
בומה ברחד (2) סגן (6) מפד"ל   
דבדבני ניר  עבודה   
דהן מאיר סגן (6) ח"י   
ויצמן מיכאל  מוצקינטו   
זגורי אלברט (3)  ש"ס   
יונאי משה  מוצקינטו   
כהן יצחק (4)  מפד"ל   
כהן נדב (5)  ח"י   
מרקוביץ יוסף סגן   מוצקינטו   
פדידה יוסף  מוצקינטו   
צורף מנשה סגן מ"מ מוצקינטו   
רוטמן אבי  עבודה   
שרם עינת  מוצקינטו   
שטיין רוזה (1)  מוצקינטו   
מרגלית אראל (2)  מפד"ל   
בריף שלמה (3)  ש"ס   
בר אייל (4)  מפד"ל   
כדורי אפרים (5)  ח"י 

2013  
מועצת העיר העשירית  

  
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו
אשור אתי (1) מוצקין של כולנו (כהן ניקול ז"ל נפטרה 2015)
ברח"ד בומה  סגן לב
ביטון שמעון  ש"ס
גרוטס עדי  מוצקינטו
דהן מאיר  ח"י
ויצמן מיכאל  מוצקינטו
זוהר עומר משנה מוצקינטו
כהן יהושע (שייקה) (2) מוצקינטו החל מ2017.
כהן ניקול  (1) מוצקין של כולנו
מזוז נחום  לב
ממן שמעון  ח"י
מרקוביץ יוסף סגן מוצקינטו
פדידה יוסף (3) מוצקינטו. פרש במהלך הקדנציה והכריז על סיעה עצמאית
צורף מנשה סגן ומ"מ מוצקינטו
רוטמן אבי סגן מוצקין של כולנו
שרם עינת  מוצקינטו

2018  
מועצת העיר האחת עשרה

חיים צורי ר. העיר מוצקינטו
אבישר צבי רוח חדשה
דהן מאיר מוצקינטו
ויצמן מיכאל מוצקינטו
זוהר עומר סגן ומ"מ מוצקינטו (פרש 2021)
מרקוביץ יוסף משנה מוצקינטו
ענבר יריב רוח חדשה
פדידה יוסף משנה בר
פפר הילה מוצקינטו
צורף איתי רוח חדשה
צורף מנשה סגן מוצקינטו
רוטמן אבי סגן מוצקין של כולנו
רוסמן עפרה רוח חדשה
רחמימוב מרינה רוח חדשה
שושני עדי מוצקינטו
שטרנברג עדי סגן ומ"מ מוצקינטו (2021)