מועצה ממונה - 12.05.40
המועצה המקומית הראשונה

שפירא ישראל יו"ר
ברייטמן פישל
גולדברג אברהם
ווהל שלום בעלי מלאכה
ז"ק יעקב
זקס ברוך
חסיד י.
טורקלטויג א'.
פרונמן ש.פ.
פרוש זאב
קפלן מאיר

מועצה נבחרת - 26.03.41
המועצה המקומית השנייה

גרושקביץ אריה יו"ר (נשיא) הציונים הכלליים
אשכנזי מרדכי
בחור פסח
בן יהודה
וסרמן
סגל משה
סוכובולסקי משה
פרייס דב ד"ר ליברלים
קצנלן משה
רזניק ברוך
שפירו מקס

08.08.1945
המועצה המקומית השלישית

גרושקביץ אריה יו"ר (נשיא) הציונים הכלליים
ברייטמן פישל
דוארמן שלמה ד"ר (1) הציונים הכלליים
זזובסקי מרדכי
זסלבסקי חיים
זקס ברוך (2)
לבקוביץ יחזקאל
מונק ברוך (4)+(3)
סגל משה סגן
פרחי אהרון
קצנלן משה (5) סגן
רייס פייביש שרגא (6)

פינקלשטיין (1950) (1)
כהן נחמן (1949) (2)
גולדברג (1946) (3)
חשמן (1948) (4)
לובה זיידנר (5)
מסלובטי שמואל (6)

31.12.1950
המועצה המקומית הרביעית

גרושקביץ אריה יו"ר (נשיא) הציונים הכלליים
גולדברג אשר (1) מפא"י
דה האז הנס (2) ליברלים
הורוביץ יהודה סגן רוויזיוניסטים
זוננשיין אברהם מפא"י
כהן נחמן (3) מפ"ם
לוינהרץ אסתר
לזובסקי אליהו ד"ר (4)
מסלובטי שמואל (5) מפא"י
פייגנבלט שלמה סגן מפד"ל
פרחי אהרון

ד"ר האז 1953 (1)
המבורגר 1953 (2)
ברוסילובסקי יעקב 1951 (3)
זקס יעקב 1951 (4)
ליברייך נפתלי 1951 (5) מפא"י

11.09.1955
המועצה המקומית החמישית

גרושקביץ אריה יו"ר (נשיא) הציונים הכלליים
בירנבוים נחמן הציונים הכלליים
ברוסילובסקי יעקב מפ"ם
האז ד"ר (1) מפא"י
וילד פאול (2) הציונים הכלליים
ז'ק יעקב (3) גזבר פרוגרסיביים
חלפון חיים עמנואל סגן מ"מ מפא"י
ליברייך נפתלי מפא"י
סינדרקה דוד הציונים הכלליים
עזריה רחל (4) מפא"י
שטיין גדליה דתיים (מפד"ל)

וידנפלד 1956 (1) מפא"י
בן ארויה א'. 1956 (2) הציונים הכלליים
עלוני נח 1955 (3) גזבר פרוגרסיביים
אבולעפיה י'. 1956 (4) מפא"י

20.01.1958
המועצה המקומית השישית

עלוני נח יו"ר פרוגרסיביים
אבולעפיה יוסף מפא"י
בירנבוים נחמן הציונים הכלליים
בן ארויה אליעזר הציונים הכלליים
ברוסילובסקי יעקב מפ"ם
גרושקביץ אריה * הציונים הכלליים
וידנפלד יוסף מפא"י
חלפון חיים עמנואל מפא"י
ליברייך נפתלי מפא"י
סינדרקה דוד (1) הציונים הכלליים
שטיין גדליה (2) דתיים (מפד"ל)

* גרושקביץ הודח 20 ינואר 1958
בעד : עלוני, חלפון, ליברייך, וידנפלד, אבולעפיה, ברוסילובסקי
נגד : גרושקביץ, בירנבוים, סינדרקה, בן ארויה, שטיין.
בלומגרונד א'. (גב') 1959 (1) הציונים הכלליים
בראון 1958 (2) דתיים (מפד"ל)

15.12.1959
המועצה המקומית השביעית

גושן משה יו"ר מפא"י
אלקיים אלברט מפא"י
בירנבוים נחמן מפ"ם
בן ארויה אליעזר הציונים הכלליים
גרושקביץ אריה (1) הציונים הכלליים
דרוקמן משה (3)+(2) מפד"ל
הורוביץ יהודה רויזיוניסטים
ויידנפלד יוסף (5)+(4) מפא"י
זיידנר לובה מפא"י
עלוני נח (6) פרוגרסיביים
רוזנפלד ישראל ד"ר סגן מ"מ מפ"ם

מנדלברוט פנינה (גרושקביץ נפטר 1960) (1)
ורשובר א'. (1962) (2) מפד"ל
שוורץ ברוך (1964) (3) פאג"י
שפר קלמן (1960) (4) מפא"י
אבולעפיה יוסף (1964) (5) מפא"י
רייפלר א'. (1965) (6)

02.12.1965
המועצה המקומית השמינית

גושן משה יו"ר מפא"י
אבולעפיה יוסף
אילן ישעיהו (1) מפד"ל
אלכסנדרוביץ לאה
אלקיים אלברט סגן מ"מ
בירנבוים נחמן
בן בסט שבתאי
גינץ עמרם
מילר שמחה מפא"י
מנדלברוד פנינה (2)
פרידליך אריה

שוורץ ברוך (1968) (1) מפד"ל
יונג יהושע (1968) (2)

26.11.1969
המועצה המקומית התשיעית

גושן משה יו"ר מפא"י
אבולעפיה יוסף
אילן ישעיהו (2)+(1)
אלכסנדרוביץ (אלדר) לאה
בירנבוים נחמן
בן בסט שבתאי סגן
גינץ עמרם
וייסבלט יצחק
כהן לאה
מילר שמחה סגן מ"מ
רייפלר א'. (3)

פרימן נ'. (1970) (1)
פייפר צבי (1972) (2)
זילברמן שמשון (1972) (3)

03.02.1974
המועצה המקומית העשירית

גושן משה יו"ר מערך
אלדר (אלכסנדרוביץ) לאה מערך
בירנבוים נחמן ליכוד
בן בסט שבתאי סגן מערך
גרוסמן יעקב מפד"ל
וייסבלט יצחק מערך
יונג יהושע ליכוד
כהן לאה * מערך
מילר שמחה סגן מ"מ מערך
עמר שלמה מערך
רוזנגרטן פיליפ מערך

שלו עזרא (1975) *