​הרשות המקומית אחראית לבצע בשעת חירום את כל הפעולות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי.

​​הפעילות כוללת:

 • גיוס ושבוץ כ"א, כולל מתנדבים לתפקידים חיוניים. 
 • מגוון בעלי תפקידים במרכז ההפעלה העירוני מפני חל"כ (חומר לחיצה כימי) ונשק ביולוגי. 
 • הפעלת מערכות תקשורת פנימית וחיצונית. 
 • הפצת נהלים והנחיות עבודה לבעלי התפקידים הנוגעים בדבר.

פס"ח מהו? "פי​נוי סעד חללים"

הרשות המקומית אחראית על התמודדות עם מצבי אסון חמורים של טפול באוכלוסייה חסרת קורת גג, פינוי וקליטה של אוכלוסייה זו, מתן סיוע חומרי ונפשי וטפול בחללים.

פס"ח הינה אחת מוועדות מל"ח.

​​הפעילות כוללת:

 • טיפול באוכלוסייה במערך מל"ח ובעת אירוע חירום/אסון המוני. 
 • ארגון וביצוע פינוי אוכלוסייה משטח מסוים. 
 • הבטחת קורת גג זמנית לאוכלוסייה מפונה. 
 • ביצוע הוראות פיקוד העורף ומשטרת ישראל במרחב העיר קריית מוצקין. 
 • מתן שירותי רווחה לאוכלוסייה נזקקת. 
 • הבטחת אספקת מוצרים ושירותים חיוניים. 
 • סיוע בבני נוער ומתנדבים למשימות חיוניות. 
 • סיוע רפואי ונפשי לאוכלוסייה שנפגעה, בשיתוף קופות החולים הציבוריות. 
 • הספקת אמצעים חיוניים/ראשוניים לאוכלוסייה שנפגעה. 
 • שיקום מבנים ותשתיות שנהרסו. 
 • קביעת סדרי תחבורה וחניה בתיאום עם משטרת ישראל. 
 • הכוונת אוכלוסייה למקלטים ציבוריים. 
 • הכוונה והדרכה בנושא אחזקת מקלטים, מרחבים מוגנים פרטיים והשימוש בהם. ​
 • הסברה ודוברות בתחומים העירוניים. 
 • תיאום פעילות משרדי הממשלה והסיוע לתושבים באזור האירוע. 
 • סיוע לכוחות העורף, בכל הנדרש, בטיפול באירוע. 
 • טיפול בחללים – זיהוי, קבורה, הודעות למשפחות. 
 • כתובת עבור התושב לכל בעיה באמצעות מוקד עירוני 106 ומרכז כפי שיפורסם בכלי התקשורת. המידע העירוני ואזורי.