להיות חבר הנהלה או מועצה, זה אינו דבר של מה בכך. הנושאים בהם יש לדון ולהגיע לידי החלטה הם רבים ומגוונים. לא כולם בעלי משמעות אוניברסאלית, לא כולם ברומו של עולם, אבל... בלעדיהם אי אפשר !

להלן מקבץ נושאים והחלטות בנושאים שכאלה, החוט המקשר הוא ענייני מנהלה ונוהל. להנאתכם !

שי עובדים לפסח

 ביום 10.04.35 "לתת הענקה מיוחדת לכבוד חג הפסח לפקידים בשעור של חצי המשכורת החדשית שכל אחד מקבל: היינו לצ'רבינסקי 11 לא"י, לגורפינקל 9, לבכרך 7.5, לניר 6, לנפחא 9, ללחובסקי 4.5".

 העלאות שכר

 ביום 10.04.35 בכרך : "מפאת יוקר החיים אין משכורתו מספיקה והוא יעזוב איפוא את משרתו בסוף חודש זה".

הוחלט, ליפות את כוחו של ברייטמן לבוא בדברים עם בכרך על אפשרות שישאר בתפקידו בהוספה של 3 לא"י לחודש על משכורתו הקודמת.

ביום 16.04.35 בכרך : "לרגלי משכורתו הקטנה הוא יהיה נאלץ להפסיק את העבודה החל מה 1 במאי".

ברקוביץ : "מה שנוגע לבכרך אנחנו לא צריכים להסכים שילך מאתנו בגלל הוספה של איזה לירות לחודש באשר עיקר תפקידו הוא ההשגחה על הכבישים, שיכול להמשך כ 54 חדשים ולא כדאי לעמוד על 12-15 לא"י".

מחליטים, לשלם לבכרך משכורת 18 לא"י במקום 15 לא"י אבל למשך תקופת עבודת הכבישים.

 בהמשך, מכתב של לחובסקי שבו הוא מבקש להוסיף לו על משכורתו החדשית 3 לא"י במקום 9 – 12 לא"י.

הוחלט לתת ללחובסקי הוספה למשכורתו 2 לא"י לחודש, במקום 9 יקבל 11 לא"י.

 יש כתובת ! נותנים שמות לרחובות

 ביום 11.09.35 "מחליטים לקרוא את אחד הרחובות הראשיים בקריה ע"ש הרב קוק ז"ל". וגם, שהגיע הזמן לתת שמות לכל רחובות השכונה. פונים למועצה שתרכיב ועדת שמות מיוחדת למטרה זו.

ביום 06.05.36 זק : "יש למנות קרוב ל 20 ועדות, הערב נסתפק בכמה. מסים, עבודה, קמוצים, שמות לרחובות".

זק : מסיבת המצב לא יכלו הועדות להתאסף. התאספה רק ועדת העבודה ישנה תקוה שהועדה הזו תפעל. כמו כן הישיבה הראשונה של ועדת השמות, אני מקוה שבמשך שבועיים נגיע לתוצאות מסוימות וניתן שמות לרחובות. ועדת קימוצים עוד לא התכנסה. ועדת המסים, המצב בענין זה הוא בלתי נורמלי בהחלט כי המצב הכספי דוחק, יש לארגן את הפעולה הזאת כהוגן ולהתמסר לה. ועדת ביה"ס לא בחרנו משום שקיימת ועדה כזאת אולם יש לספח אליה אנשים חדשים. ועד הורים קיים לחוד, יש למזג את הועדות.

ביום 29.06.36 "לאחר שהנוכחים שמעו את הבאורים מפי מר פרוש יו"ר ועדת השמות, החלט לאשר את נתינת השמות מלבד בשתי נקודות שהישיבה המשותפת ראתה צורך להכניס שנוי ותוספת. שמות הרחובות יהיו כדלקמן : שדרות השופטים, הרב קוק, התקוה, יבנה, אילון הזבולוני, התכלת, הים התיכון, דבורה, קהק"ל (קק"ל (מ)), אושא, רנ"ס (ר' נחום סוקולוב(מ)), ברק, יעל. השלטים תהיינה רק בעברית. על הועד להזמין גם מספרים בשביל הבתים ולגבות מכ"א בעד המספר ופנס. מספרים זוגיים יוצגו על צד ימין ומספרים של פרט בצד שמאל.

הובעה דעה כי המספרים הסידוריים יתחילו מהכוון של הרכבת.

 קובעים מועדי ישיבות, אבל ...

 ביום 14.04.36 זק : "מציע להחליט שישיבות המועצה מתקיימות אחת לשבועיים (מחוץ לישיבות יוצאות מהכלל) ביום ד' בשבוע בשעה 8 בערב".

ביום 10.06.36 זק : "זה הפעם השלישית שאנחנו לא יכולים לקיים אספת מועצה מסיבת חוסר משתתפים. משום כך החלטנו לצרף שני סגנים, יש להתאמץ שהישיבות כן תתקיימנה.

 מכאן ומשם.

 מינוי לברקוביץ "לפקח על הכבישים ומיפה את כוחו להעסיק מדי פעם פועלים מספר לשם תיקונים הכרחיים".

מטלה על צ'רבינסקי "שיספור בהקדם את הצנורות, למדוד אותם למינהם ולהמציא את הרשימה להנהלה".

לשלם לאבוטבול 18.765 לא"י בעד העצים לחגיגת בית הספר. לרטנר 0.7 לא"י עבור שלטים לחגיגת בית הספר.

לברר בדואר כמה צריך לעלות סדור הסתעפות של הטלפון ממשרדנו עד ביתו של אטקס, כמו כן סדור טלפון חדש.

 פקיד(ה) מומחהית למכונית כתיבה ...?

 ביום 07.05.36 אלנבוגן : את לחובסקי יש להעסיק אך ורק בגבית מסים. כדי להקל על העבודה במשרד יש לקבל פקידה שתדע לעבוד יפה על מכונית כתיבה ולשלם לה שכר יומי.

אטקס : יש לעודד לשלם את המס ע"י בקור בית וזה יוכל לעשות לחובסקי. אף על פי כן רצוי לקחת בחורה בשביל מכונית הכתיבה שתעבוד רק חצאי ימים.

החליטו : לקבל עוזר(ת) למשרד באופן זמני בשביל עבודת מכונית הכתיבה ולשלם שכר יומי של 0.2 לא"י, עבודת הפקיד(ה) תמשך עד אשר יגמר ריכוז השטרות בשביל הקרן לבנינים ציבוריים.

לשם בקורת על מהלך העבודה של הפקידים להנהיג במשרד יומן מיוחד, שבו ירשום כל פקיד את זמן בואו לעבודה ואת העבודה שהוא הוציא לפועל במשך יום העבודה הנידון.

 תפקיד עם .... רכב צמוד?

 ביום 12.05.36 ההנהלה מקציבה סך של 3 לא"י לשם קניית אופניים בשביל המכונן.

 תיבת תלונות

 ביום 08.07.36 "על המזכירות לסדר תיק מיוחד לערעורים וקובלנות שבו ירוכז כל החומר הזה לשם עיונה של המועצה. להודיע במודעות שכל חבר אשר יש לו תלונה או ערעור יפנה בכתב למועצה. לתלות את הארגז לתלונות במקום המתאים לכך".

 מבוקש עוזר למכונן

 ביום 26.10.36 נוכח העובדה שמר בראון עמוס בעבודה רבה, עד שיש צורך להקדיש שעות נוספות, מחליטים לקבל בחור בן 15-17 שנה בתור עוזר למכונן. לעוזר קובעים משכורת של 5 לא"י לחודש. לפרסם בקריה מודעות ע"ד הגשת הצעות. ביום 05.11.36 מתקבל דוד גרין לעבודה.

 לא פרסמת – לא עשית !

 ביום 10.12.36 "להכין מספר צילומים וכן קלישאות ממראות הקריה ובניניה הצבוריים. להכין את זאת לחוברת שתופיע עם המאזן לאספה הכללית".

 סדר בבקשה.

 ביום 08.09.38 סוכובולסקי : "אם מפרסמים הודעה לצבור בשם המועצה, צריכים להביא קודם את הנדון לפני המועצה ולקבל הסכמתה לכך. לדוגמה : נתפרסמה מודעה בשם המועצה בדבר אזכרה לחללי קרית מוצקין מבלי שנדע ע"ז, והתוצאות הן חוסר שיטה וסדר. להבא יש לנהוג זהירות בענינים שכאלה".

 ועדות, ועדות משנה, תת ועדות .....

 ביום 14.06.37 מקימים ועדות משנה : ועדה משרדית, ועדה משקית טכנית, ועדה לכבישים ודרכים, ועדה לנטיעות, ועדה סניטרית ולבריאות, ועדה לאיזון התקציב, ועדה להמרצת הבנין ולבירור מועמדים.

ביום 22.06.37 מוסיפים ועדות : ועדה לשרות אוטובוסים, חבר שופטים, ועדה לתרבות וספריה.

ביום 22.07.37 מחלקים את הועדה המשרדית למחלקות : מחלקה לטפול בעניני חברים, מו"מ עם מוסדות, ענינים משקיים, פקוח על המנגנון, מחלקת המנגנון, הנהלת ביה"ס.

 ייצוג סקטוריאלי במועצה  – כן או לא ?

 ביום 25.04.38 על הפרק בקשת ארגון בעלי המלאכה לצרף 4 חברים מטעמם למועצה. שפירא : "ההצעה אינה נתנת להתקבל, המועצה מיצגת את כל הצבור בקריה ולא גושים מסוימים. אם נקבל את ההצעה ישמש הדבר לתקדים בלתי רצוי והמועצה תתפורר לחלקים שכל אחד ידאג רק לחלק שלו. אנו מנהלים את הענינים שלנו לפי התקנון ובהתאם לזה הבחירות הן אישיות ולא יחסיות. להקים ועדה שתסביר לאגודת בעלי המלאכה את עמדתנו".

סוכובולסקי : "הבחירות הוכיחו שלמעלה מ45% הצביעו בעד רשימת בעלי מלאכה. לפי התקנות אפשר להרכיב מועצה בת 15 חבר. שזה דורש הסכמה של האספה הכללית".

ברקוביץ : "אין בדבר הזה כל צורך מאחר שאין המועצה מקפחת את מי שהוא".

אלנבוגן : "את הסיפוח אפשר להוציא לפועל רק ע"י האספה הכללית. מי יודע אם זה לא יגרור הצעות נוספות".

זכס : "אין המועצה רשאית לספח אליה אנשים נוספים כי ע"י כך תהפוך לבלתי חוקית".

גולדברג : "הנמוק העיקרי של ארגון בעלי המלאכה להיות מיוצגים במועצה זה לשפר את מצבם בעבודה משום כך יש לתת מקום חשוב לארגון בועדת העבודה אשר תתכונן ע"י המועצה". מחליטים לתמוך בהצעת שפירא. 

ביום 24.01.39 בקשה חוזרת של בעלי המלאכה להשתתף בישיבות המועצה הדנות בעניניהם. מחליטים "אי אפשר לשתפם, ישנם עוד גופים מתענינים ויצטרכו לשתף גם אותם. אנחנו עובדים לפי הקו של האספה הכללית".

 ועדת ביקורת

 ביום 27.07.39 "מהיום ואילך להזמין את חברי ועדת הבקורת לישיבות המועצה".

ביום 16.08.39 הודעת ועדת הבקורת. אנג'ל : "המצב הכספי הוא קשה והיינו רוצים לדעת אם פועלים להטבת המצב. גם המצב בביה"ס הוא רע מאד. יש לאסוף מיד את הועדה הכספית יחד עם ועדת הבקורת לפחות פעם בחודש. בישיבות המועצה נשתתף כפי שנמצא לנכון".

 אין אוכל !!!!!!!!

 ביום 18.09.39 שפירא : "השאלה העומדת בפנינו היא : מה נאכל? החנויות בקריה לא עשירות והמלאי שלהן הוא פעוט מאד. החנוונים לא הראו הסתגלות למצב. יש תלונות מהלקוחות על חוסר נימוס. בארץ התעוררה תנועה להקמת אגודים צרכניים. יש כמה שיטות לתקון המצב : 1. ליצור צרכניה אף כי הדבר אינו לפי רוח ארגון המעמד הבינוני. 2. לפנות לחנוונים ולהיוודע על גודל המלאי ועל אמצעיהם הכספיים להגדילו. 3. לקבוע מחירים מסוימים למוצרים שהממשלה לא כללה ברשימותיה, ז.א. להעמיד את המחירים תחת פקוח המועצה".

גולדברג : "לפנות בכרוז לקהל ולבקש מכל אחד שרוצה, להכניס 3 לא"י לשם סדור מחסן. המועצה תקנה סחורה ותמכור לחנוונים בתנאי שיתחייבו למכור את הסחורה במחירים שתקבע המועצה. מי שיסרב לא יקבל סחורה".

ברקוביץ : "לפנינו 2 דרכים. 1. לפתוח מחסן קואופרטיבי. 2. בקורת על החנויות".  

ווהל : "להמנע מכל פעולה הקשורה באחריות כספית. דברים כאלה יתנו מקום לקובלנות ותרעומות נגד המועצה. אם יש כאלה הרוצים לסדר קואופרטיב הם יכולים לעשות זאת, אבל בלי גושפנקא של המועצה. יש ממש בהצעה להעמיד את החנוונים תחת פקוח המועצה".

זק : "הרע הוא שהחנווני נמנע מלמכור סחורה במדה הדרושה. נוסך לכך טוען החנווני שהוא לא רוצה למכור ללא לקוחות קבועים שלו. יש לתקן את המצב ולהעמיד אותם תחת פקוח המועצה".

זכס : "לתלות לוחות מחירים במקומות פומביים". מחליטים "למנות ועדה לבחון את השאלה ולעבד תכנית פעולה".

ביום 03.10.39 לאחר פגישה עם החנוונים "לפנות למפקח ההספקה הממשלתי ולבקש שהרשיונות על המוצרים הנחוצים תחת פיקוחו, ינתנו למועצה בצורה מרוכזת, והיא תחלקם בין החנוונים בצורה הוגנת".

 כיבוי אש

 ביום 18.09.39 קפלן : "חשוב מאוד להרגיל את צעירי הקריה לאימון במכשירים של מכבי אש כדוגמת חיפה. אנו שייכים לאגודת מכבי אש בחיפה, אבל ישנה נחיצות לרכישת בגדים וכו'. מחליטים להקציב 10 לא"י למטרה זו.

 שעון קיץ ?

 לפי הצעת מר ווהל רשאים העובדים במשרד לעבוד בחודש אוגוסט רק בשעות עד הצהריים בצורה כזאת שאחד העובדים יעבוד במשך 2 שבועות רק חצי יום ע"י חילופין.

 חוסכים זמן

 ביום 16.06.40 לאחר הקמת המועצה המקומית (ראה כתבה נפרדת), מחליטים "בשאלות פרינציפיוניות הנוגעות לקריה יש לקיים את ישיבות מועצתנו לפני הישיבות של המועצה המקומית להזמין את חברי מועצתנו לישיבות המועצה המקומית".

 בלגן במשרד....

 ביום 20.11.40 המזכיר נפחא : "מגולל את פרשת העבודה במשרד. יש לנהל 2 הנהלת חשבונות נפרדות. אין אפשרות פיזית וטכנית לנהל בסדר את החשבונות ביחוד בסוף השנה כשעומדים בפני עריכת מאזן שנתי".

מחליטים להעסיק איש נוסף באופן זמני לעזרה בעריכת המאזן ומקימים ועדה לבדיקת העבודה במשרד.

 ביום 26.03.41 לאחר הבחירות למועצה דנים בבקשת המזכיר מר נפחא שלא להמשיך בתפקידו ולמנות איש אחר במקומו. גרושקביץ : "מביע רגשי הערכה כנים למר נפחא אשר עבד כל הזמן במסירות ונאמנות הראויות לשבח לא רק כפקיד אלא בתור עסקן. הננו מאמינים שנימוקיו שהובעו בכתב הם נכונים. על כל פנים אנו מביעים את תקותנו שגם לאחר שיתקבל מזכיר חדש, יצטרך מר נפחא לעזור לנו".

מחליטים : "המועצה מביעה תודתה הנאמנה והוקרתה למר נפחא ומביעה את רצונה שגם להבא יוסיף לעזור עד כמה שאפשר בסדור עניני האגודה".

לאחר דיון נוקב בשאלת דרך מנוי המזכיר החדש ועמידתו בדרישות התפקיד מחליטים כי מבין ארבעת המועמדים לתפקיד, רובינוביץ נח, שושני רוזנמן, מ. לובשבסקי ורוזנשטרוק, יבחר האחרון לתפקיד לחודש אחד לתקופת נסיון. ביום 14.05.41 מאריכים את תקופת הנסיון בחודש נוסף. ביום 08.06.41 המינוי מאושר סופית.

 איך עובדים ביחד או מי משלם חובות ?

 ישיבת ועדת תאום מיום 08.04.41 (נייר) גרושקביץ : "חושב שמוכרחים למצוא את הדרך המשותפת עם המועצה המקומית לעבוד באופן הדדי ולסדר את כל הענינים המשותפים באופן משביע רצון לטובת שני המוסדות".

וואהל : "במועצה המקומית ניתן לועדה הזו שם אחר. ועדה להסדרת הענינים המשותפים. כל ההחלטות שתתקבלנה בישיבות הועדה טעונות אישור המועצה המקומית. מצטרף לדברי גרושקביץ שגם מצד המועצה המקומית יש רצון טוב להסדרת הענינים המשותפים.

בהמשך הישיבה הרצון הטוב מתפוגג משעולה הויכוח בענין חלוקת ההשתתפות הכספית במטלות התחזוקה בקריה ובעיקר בנושא הכבישים.

בישיבת הועדה הבאה (נייר) מיום 20.04.41 מתעוררת מחדש המחלוקת בענין החזרי חובות ומי מהגופים הנ"ל אמור להחזיר אותם או אשם בהיווצרותם.

 מבוקש!  "כלבויניק" שעושה הכל ובזול

 ביום 22.05.41 על הפרק, עזרה בפקידות במשרד, בגביה ובמכון המים. גרושקביץ : "אחרי שגרין התגייס לצבא, מוכרחים לתת עזרה לבראון. צריך עוזר לגביה היות ויש לנו גובה משותף עם המועצה המקומית. פיש צריך לסדר כל מיני סדורים בעיר, בבנקים, הוא נוסע העירה רק פעמיים בשבוע ויש דברים נחוצים לסדור כל יום.

בנוגע לעזרה במשרד – רוזנשטרוק עובד בהנהלת ספרים, במזכירות, משתתף בישיבות, כתיבת מכתבים, אי אפשר להטיל על איש אחד את כל העבודה, עובד לפעמים 16 שעות ביום, גם העבודה סובלת. צריך לצרף את כל שלושת התפקידים יחד, זה יעלה יותר זול. למצוא איש כזה שיתאים לכל הדברים האלה עוזר לבראון, לגביה ולמשרד".

מתפתח ויכוח בעד ונגד באשר ליכולת של איש אחד להתמצא ולסייע בכל התפקידים.

קצנלן : "לכל הויכוח אין ערך. זה לא יתכן שאיש אחד העובד במכונות יוכל להתרכז בעבודה משרדית".

רוזנשטרוק : "העבודה במשרד איננה סובלת. עד עכשיו הכל בסדר גמור ולא צריך עוזר".

סוכובולסקי : "השעה מאוחרת. אם אפשר עכשיו להעמיד להצבעה מוטב, אחרת לדחות לישיבה הבאה".

מצביעים. הצעת גרושקביץ לקבל איש אחד לכל התפקידים. הרוב נגד ההצעה נופלת. הצעה שניה לקבל עוזר לכל עבודה נחוצה לנסיון של חודש ימים. ההצעה מתקבלת. מוסרים את בחירת המועמד לועד הפועל.

 מי מפקח על המפקח ?

 ביום 31.07.41 גרושקביץ : "ההשגחה על עניני המים מוזנחת. היו ימים של חוסר מים לגמרי. יחסו של בראון הוא לא כראוי צריך גם לבקר את הרשת אם הצנורות הם בסדר. מציע לבחור בועדת השגחה על עניני המים".

סגל : בראון מתמרמר שאין לו אם מי לדבר בועד הפועל, על פי רוב לא באים למשרד. מציע שועד הפועל יתענין יותר ויפעול, או לצרף מחברי המועצה עוד חברים לועד הפועל.

גרושקביץ : אי אפשר להגדיל את ועד הפועל זה נגד התקנות. אפשר רק לסדר ועדה.

קצנלן : בראון צריך להרגיש שיש עליו פיקוח. לסדר יומן עבודה להכניס ליומן את כל הפעולות כנהוג במפעלים דומים". מחליטים – למנות ועדה ולמנות לבראון עוזר, את הבן של פולקס.

 ביום 13.08.41 גרושקביץ : "למרות ההחלטה שהמפתחות של בראון צריכים להמצא במשרד, עד עכשיו הדבר לא יצא לפועל. אי אפשר יחס של זלזול במועצה. צריך להחליט על האמצעים לנקוט נגד יחס כזה, יחס של ביטול מצד העובדים כלפי הנהלת האגודה. מציע : שכל העובדים צריכים למלאת את החלטות ההנהלה, העובר, יקבל בפעם הראשונה נזיפה, אחרי זה עונש מסך 250 מיל ועד לא"י אחת".

קצנלן : "בראון הסביר כי המפתח של המים נמצא אצל הקצין. יש לו מפתח של חדר המדרגות אותו מוכן למסור".

סגל : "בראון הסביר שאי אפשר סתם להכניס מפתחות, צריך שיהיו משומרים. צריך היה לקנות מנעול וכשדרש איזה גרושים מהמזכיר בכדי לקנות מנעול, לא קבל. היות ואי אפשר לתת בלי אישור היו"ר".

קצנלן : "להצעת גרושקביץ אני מוצא שזאת תעודת עניות אם יקבלו החלטה כזאת. זה סימן שאפשר גם לא לציית. נצטרך גם לקבוע בית משפט. ברור שהעובדים צריכים למלאת החלטות ההנהלה".

 גרושקביץ : "בראון היה צריך למלאת את הפקודה, ענין המנעול זה רק תירוץ. זה זלזול מצדו. במוסדות אחרים מפטרים בעד זה. בעד עבירות קטנות קונסים, אחרי קנס כזה לא ישכח יותר. צריך שהפקיד ידע שיש עין מפקחת".

אשכנזי : "אם איזו שהיא פקודה של היו"ר לא מוצאת חן בעיני הפקיד, הוא פונה לחבר הנהלה אחר ויש לו תירוץ לא למלא את הפקודה. יוצא שמצבו של היו"ר הוא מגוחך. מציע למנות על יד היו"ר חבר אחד או שניים שיחקרו במקרים שכאלה, ולהטיל קנסות גדולים כמו פיטורים לחודש וקנס עד 5 לא"י".

קצנלן : "איך אתה מתאר לך פיטורים לחודש?". אשכנזי : "אחר ימלא את מקומו". לא מתקבלת החלטה.

ישיבות זה ענין של בחירה .....

 ביום 19.03.42 אברמזון : "בתור חבר ועדת בקורת אני מעיר שזה כמה חדשים שהועד הפועל לא התאסף".

גרושקביץ : "אין בתקנות אגודתנו שום סעיף האומר שועד הפועל צריך להתאסף ולסדר ישיבות. הוא צריך לבא יום יום למשרד ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות. החברים שלא באו ולא פעלו, עליהם הקולר תלוי".

 מה ייעשה לאיש שלא ממלא הוראות ?

 ביום 09.04.42 בראון מבקש העלאה במשכורת. גרושקביץ : "בשבת רציתי לבקר במכון המים, שלחתי את פיש לבראון שיתן את המפתחות, בראון סרב. נודע לי שעזב את הקריה ואת מכון המים בלי השגחה. לא הודיע לי ולא התנצל. לשאלותיי – התחצף ואמר שהוא אחראי למכונות. אני מוצא שזה לא בסדר, עליו לציית לפקודות ואי אפשר לעבור על זה בשתיקה. מציע לא לדון בבקשתו של בראון עד שלא יתן סיפוק עם המקרה הנ"ל, אחרת זה יכניס דמורליזציה". 

קצנלן : "איני מוצא את הקשר בין המקרה הנ"ל לבין הדיון בקשתו".

גרושקביץ : "יש ויש קשר. זה יתן לבראון מקום לחשוב שהתנהגותו היתה כהוגן. כאילו נותנים לו פרס על זה".

מחליטים למנות ועדה לדון בענין כולו.

ביום 23.04.42 מחליטים "מר בראון מקבל נזיפה בכתב, להודיע לו שאם ישנה מקרה זה התוצאות תהיינה קשות בשבילו".

 ככה ייעשה לאיש שלא ממלא הוראות.

 ביום 05.10.42 לבראון מינו עוזר, שושני. כעת מתנהל דיון נוקב בענין מר בראון, האם לפטר את בראון ולהשאיר שושני במקומו לאחר שלמד את העבודה. טילו : "אין להאמין לבראון, כל מה שאומר לא נכון". גרושקביץ : "יש לנו רכוש ועלינו לשמור עליו, צריך שיהיה איש נאמן. אם נשאיר את שניהם לא יהיה להם כל כך עבודה. להשאיר רק את בראון, נשקםת לנו סכנה גדולה". בחור : "אי אפשר לפטר את בראון, כי אין לנו הכסף שנצטרך לשלם לו בתור פיצויים". זסלבסקי : "אסור להעמיס על אדם אחד עבודה של 19 שעות ביום". מחליטים להזמין את בראון לישיבה הבאה.

 ביום 26.10.42 מחליטים "שושני ממשיך בעבודתו רק עד סוף חודש אוקטובר" ביום 09.11.42 "נתקבל מכתב משושני נפתלי, דורש לשלם לו תמורת שעות נוספות ועבודת שבת ומודיע שהעתקה מהמכתב שלח להסתדרות העובדים הכללית". גרושקביץ : "דרישתו היא מוזרה. הוא נתקבל באון זמני. דרישתו היחידה היתה להודיע לו 15 יום לפני שיפטרו אותו. היות והודיעו לו על פיטוריו רק ב28 לאוקטובר הסכמנו שיעבוד עד 15 לנובמבר".

מחליטים "להודיע לשושני בכתב שאנו דוחים את דרישותיו שהן בלתי מבוססות ובלתי צודקות. להוסיף שביום 15 לנובמבר נגמרים 15 הימים שנתנו לו לעבוד אחרי הפיטורים".

 סדר שיהיה פה !

 ביום 26.10.42 הנושא : דרישת ביה"ס לשלם בעד קלקול אינסטלציה. גרושקביץ : "נתקבל מביה"ס חשבון ומבקשים אותנו לשלם. בלי שמצאו לנכון להודיע לנו מקודם".

סגל : "לא הודיעו למשרד. אלמלא הודיעו לנו לא היה התיקון עולה בכלום. יש לנו עובדים באגודה שיכולים לעשות את העבודה הזאת, שבסה"כ היא עבודה של שעה שעתיים".

מחליטים "להחזיר לביה"ס את החשבון. להודיע להם שאין אנו יכולים לשלם חשבונות שלא הוזמנו על ידנו".

 ועד עובדים, דרישות, שביתה ו...עיתונות

 ביום 03.04.46 גרושקביץ : "קבלנו את תזכיר העובדים בדבר דרישותיהם. עדיין לא הובעה מצידנו שום דעה וכבר קראנו בעיתון כי אנו עומדים לפני שביתה".

דבשני : "התזכיר הומצא לעיתונות והעיתונים הבינו את הדברים בצורה זו".

זזובסקי : "תומך בדרישה של העובדים אולם טוען נגד התנהגות ועד העובדים שלא היתה הוגנת".

גרושקביץ : "התנהגות ועד העובדים לא היתה משביעה רצון, והתזכיר כלל מילים חריפות מדי. לא מתנגד לחלק מהתוספות".

 מס בריאות

 ביום 14.05.46 מחליטים : "להפריש מס מקביל בשביל העובדים באגודה. אלה שהם חברים בקופ"ח לשלם עבורם לקופ"ח ואלה שאינם חברים בקופ"ח להשאיר את המס בקופת האגודה בתור קרן מיוחדת ועזרה במקרה של מחלת העובד".

 ככה מטפלים בדרישות שכר

 ביום 10.02.47 דן שמחה : "יש לנו 2 עובדים במכון המים, 3 פקידים במשרד, 1 גובה. בזמן האחרון קבלו מפרעות ולא משכורת. דורשים תקון הדרגות ותוספת שעת חירום מאפריל שנה שעברה. קבלנו את הדרישות, לא יכולנו על המקום לתת תשובות. הודענו שלא נוכל לשלם מתקציב השנה מפני שסכומים אלה לא בתקציב. הם עמדו בתוקף על הדרישות ותשובתנו אז היתה, כי מספר העובדים הוא יותר מהיקף העבודה ונצטרך לצמצם את המנגנון. צריך לדון ולהיפגש אתם שנית".

חלפון : "ישנה שאלה אחת והיא קבלת עובדים לעבודה. כולנו בעד זה שחייל משוחרר צריך לחזור למקום עבודתו, אבל אצלנו זה נעשה באופן מוזר מאד. קיבלו מבלי לבדוק אם יש צורך. יש לבדוק אם אנו בכלל זקוקים לכולם".

לאחר דיון ארוך מחליטים "להטיל על הועד הפועל לעבד תכנית בקשר עם ארגון העבודה במשרד ובמכון המים".

ביום 20.03.47 מתנהל דיון בהצעות הסתדרות הפקידים וועד העובדים, מחליטים לאשר את ההסכם.

ביום 14.05.47 זזובסקי : "קבלנו מכתב מועד העובדים בקשר לחודש 13. נוכל להשתמש בכסף ממשמר המפרץ".

גרושקביץ : "לא היתה החלטה לשלם. לפי הצעת התקציב משכורות הפקידים עולות. במקומות אחרים לא משלמים משכורות יותר גבוהות מאשר אנחנו".

גולדברג : "יש לשלם. מצבם אינו טוב ועלינו לשלם כדי להיטיב את מצבם".

קצנלן : "יש לקבל החלטה פרינציפיונית. אם נחליט עכשיו לשלם, יהיה זה תקדים להבא".

זכס : "מציע לשלם עכשיו בצורה יפה ולא לחכות לקונפליקט ואז נאלץ לשלם. מוטב לעשות את הדבר בכבוד".

גרושקביץ : "שאלה זו עדינה וקשורה בחוקיות. אסור לקבל החלטה נמהרת. מציע לדחות לשבוע הבא". מתקבל.

 דרוש מנהל חשבונות

 ביום 27.08.47 גרושקביץ : "הנהלת הספרים אצלנו צולעת במקצת. לפי הסדר הקים, האחראי הוא המזכיר והוא אינו יכול למרות התאמצותו להתמסר לזה. ע"י כך אנו מפסידים כסף. העירו לי כי נחוץ כאן מנהל ספרים. גם במועצות אחרות שאינן יותר גדולות משלנו, יש חוץ ממזכיר, מנהל חשבונות ואפילו גזבר. למזכיר אין אפשרות למלא את כל התפקידים המוטלים עליו. איני רוצה לקבל על עצמי אחריות לספרים אם ימשך מצב זה".

גולדברג : "שמחתי ששאלה זו התעוררה. במועצות אחרות למזכיר פונקציות אחרות מאשר אצלנו. ישנם דברים שהמזכיר הוא המוציא לפועל בעיקר כשהנשיא עסוק בעבודה. פקיד נוסף יכביד על התקציב אולם הוא הכרחי".

זזובסקי : "אין צורך במנהל חשבונות יוצא מהכלל. צריך פקיד חלקי ולבחור ועדת משרד שתפקח על העבודה".

המזכיר : "מנהל חשבונות חשוב מאד. העבודה גדלה בהרבה ותגדל עוד. עם כל המאמצים שאני עושה איני יכול בשום אופן להספיק את כל העבודה, אנו תמיד בפגור של לפחות חודש ימים. בתור אחראי למשרד לא יכול לקבל אחריות למצב העלול להיווצר. יש צורך לקבל עוד אדם לעבודה, חצי ממשכורתו ירוויח ע"י הפקוח על הגביה".

החלטה "להכריז על קבלת מנהל ספרים ולמצוא מועמד מתאים".

 שביתת עובדים ראשונה ?

 ביום 02.12.47 גרושקביץ : "בשעת אשור התקציב אשרנו לעובדים העלאות שכר ודרגות, המושל לא אישר את הדבר. היה דין ודברים ולבסוף הסכים להמליץ, בתנאי שהמועצה תתחייב בכתב כי בשנה הבאה לא יעלה השכר. הודענו לעובדים, חשבו כי יוכלו לנסח מכתב, אך עד היום טרם קיבלתיו. עכשיו המצב השתנה. הסתדרות הפקידים באה להסכם עם חבר המועצות לשלם את הכסף והמושל יאשר אחרי זה. אמנם אנו נמצאים בין שלטון לשלטון, אבל לא נהוג לעשות דברים כנגד החוק. בזמן כזה אסור לצאת מהמסגרת כי זה יראה אם יש לנו הכשרון לנהל את הענינים שלנו".

זזובסקי : "הבטחנו לפקידים שכר 13 ולא נעשה. זה פוגע בכבודנו. הפקידים אינם יכולים להתפרנס מהבטחות".

דוארמן : "נאמרו דברים נמרצים על אי מלוי החלטות. דברים כאלה לא רק פוגעים בכבודנו אלא חותרים תחתנו. אי קיום החלטות היתה הסיבה שהתרחקתי מפעילות המועצה".

גרושקביץ : "יש לראות גם את המצב הכספי של המועצה. אם המצב ימשך כך יהיה לנו גרעון גדול בסוף השנה".

פרחי : "צריך לשלם לעובדים את המגיע להם. להוסיף עוד גובה ולדאוג שלא יהיו פיגורים בתשלום המיסים".

החלטה "לדרוש מהמושל לאשר את התשלומים לעובדים. להפגש עם ועד העובדים להסביר להם את המצב ולבקש לדחות את השביתה עד לאחר הפגישה עם המושל".

 ביום 08.02.48 דיון בדרישת ועד העובדים לתוספות שכר ודרגות ע"פ הוראות והסכמים של הסתדרות הפקידים. מחליטים להענות בחיוב לכל דרישה המעוגנת בהסכם ובתנאי שכך יעשה גם בשאר המועצות. באותה הזדמנות עלתה בקשת ברייטמן וגרין שאינם חברים בועד העובדים לקבלת תוספת שכר. התשובה, "לא להכנס בדיון, כי שינוי בדרגות יגרור רביזיה שלמה ולכן תנתן לכל אחד מהם הענקה חד פעמית של 20 לא"י".

 סנקציות ? סבוטז' ? במוצקין ...?

 ביום 25.08.48 גרושקביץ : "שני עובדים, לובשבסקי ולוינזון נוקטים בסבוטז' כלפי עבודת המועצה. אחרי גיוסם של כמה פקידים, על לובשבסקי הוטל להגביר את מאמציו בגביה, הוא רוצה לקבל את משרת המזכיר. שבועות עברו ולא מלא את ההוראות. ע"י זה נתאחרה דרישתנו לכסוי הגרעונות. מי יודע אם אנחנו לא נסבול מזה. מקרה שני, מצאתי 12 לא"י בקופה שלא נרשמו בספר הקופה. אלו תוצאות הרשלנות וההזנחה הפושעת. לוינזון עבד במשרד. היה מקרה שביקשתיו ביום שישי להשאר כמה רגעים עד שאתפנה, אבל הוא סרב ללא התחשבות. גם נתן ללא סמכות אישורים חתומים על ידו בשם המזכיר. מצאתי מנהל חשבונות מוסמך, בלתי תלוי. אחרי מספר ימים דרש לובשבסקי עם ועד העובדים להפסיק את עבודתו היות והוא תופס את עבודתם. ע"י סבוטז' והפרעה לסדר את הנהלת הספרים, סובלים תשלומי המפרעות לנשי המגוייסים, דבר שפרושו חבלה במאמץ המלחמתי וגרימת נזק ואי סדר בעניני המועצה. הוא מפריע לי במלוי תפקידי במועצה. לא רציתי עד עכשיו להשתמש באמצעים חריפים. אני מדגיש כי הוא גורם נזק למועצה".

סגל : "גרושקביץ צודק בהחלט. לוינזון טוען שלא קיבל משכורת יולי. לובשבסקי היה צריך לדעת שאפשר לפטר אותו בגלל התנהגות כזו. לא צריך לשתוק לדבר כזה. נקרא אותם לישיבה ונדרוש משמעת גמורה, אחרת יפוטרו ללא פיצויים".

גרושקביץ : "אין ברצוני להשתתף בישיבה שתטפל בענין זה".

 תוספת מצוקה לעובדים

 ביום 03.02.49 "מחליטים בפרינציפ, לשלם לכל עובדי האגודה את תוספת המצוקה, כפי ששולם במועצה המקומית".

 יומן נוכחות לעובדים

 ביום 24.03.49 "על ברייטמן לנהל יומן פרסונלי לכל אחד מהעובדים, ולרשום בו בשביל כל אחד את ימי החופש שקבל, גם ימי מחלה וכל מיני סיבות אחרות שבגללן נעדר מהעבודה".

 הקצבות ראשונות ממשרדי ממשלת ישראל

 ביום 27.03.49 גרושקביץ : "משרד הדתות העלה את הקצבתו לחודש מ40 ל"י ל75. ממשרד העבודה קבלנו 600 ל"י להכנת תכניות בנין. ממשרד הפנים דרשנו התערבות לשם החזרת מכונותינו שנלקחו ע"י הצבא. לשר הפנים החדש שלחנו מכתב ברכה וצרפנו את התזכיר בו פרטנו באריכות סיבות התנגדותנו לסיפוח הקריה לחיפה".

 מס חדש – מס שעשועים

 ביום 18.05.49 "להגדלת הכנסות המועצה, לשנות את תעריף מס השעשועים ולהעמידו לפי הנהוג ברחובות. להוסיף לחוק העזר למס העסקים לפי הרצליה חולון ובת ים. להתקין חוק עזר לגבית מס עזרה סוציאלית לפי החוק שפורסם ברחובות".

 המשך יבוא....