תעמולת בחירות.

 יום 11.07.35 בקשר לאספה של ארגון המעמד הבינוני : "לפנות לחברי הקריה שיבואו לאספה ויצביעו בעד רשימת הקריה".

שדרות רוטשילד במוצקין ?

 ביום 20.11.35 גרושקביץ : בטרם שהננו נגשים לסדר היום, אני רוצה להזכיר את הנדיב הידוע ברון רוטשילד ז"ל שהיום נמלאה שנה אחת לפטירתו, יש לקרוא לאחד הרחובות בקריה ע"ש הנדיב, מציע השם זכרון בנימין".

ההצעה מועברת לועדת השמות לבחירת השם והרחוב ......?

 מגבית לבניית מבני ציבור.

 ביום 29.04.36 להכין שטרות לטובת הקרן לבנינים צבוריים. כל חבר יחתום על 7 שטרות של 1 לא"י, שיסולקו במשך 7 שנים, ז"פ (זמן פרעון (מ)) ראשון יהיה באוקטובר 1936 השטרות שלאחריו באותו יום בשנים הבאות.

למסור שטרות שז"פ עבר לעו"ד גולדשטיין שיגבה אותם באמצעות המשפט. אולם לפני המסירה, לפנות שוב למעונינים בהתראה ולתת להם זמן של 10 ימים לשלם את השטרות במזומן במשרדנו.

 מרכז קליטה לפליטים ...?

 ביום 16.07.36 "להודיע לפליטים שנכנסו לבית שניידמן, לעזוב מיד את הבית. אם במשך 2 ימים לא ימלאו אחרי הדרישה, לפנות לעו"ד שיאחז באמצעים להוציאם. לפנות למחלקת העליה של הסוכנות היהודית או לועד הקהילה שימסרו לרשותנו בשביל הפליטים האלה 3 אהלים".

ביום 19.11.36 "דוחים את תביעתו של מר שניידמן בדבר תשלום שכ"ד בשביל הפליטים שתפסו את דירתו. כיון שהייתה פנויה בין כה וכה וריכוז הפליטים בה היה הכרח שעת חירום שהאגודה לא הפיקה כל טובת הנאה מזה".

 חלק מהישוב.

 ביום 03.02.38 "המועצה מקציבה סך 3 לא"י בתור תשלום חד פעמי לטובת אסירי עכו היהודים ולמשפחותיהם. את התמיכה למסור לועדה הצבורית שהתכוננה לשם כך".

 מזל טוב !

 ביום 22.02.38 "לשלוח מחר טלגרמת ברכה לעירית תל אביב לפתיחת הנמל לנוסעים".

 עיתונות חופשית.

 ביום 01.03.38 "המועצה מקציבה סך של 9.5 לא"י בתורת תמיכה לעתון "הד הקריה" העומד להפתח בקרוב".

 ועדה לעניני פרויקטים !

 ביום 09.05.38, סוכובולסקי : "מציע להקים ועדה מיוחדת שתפקידה יהא להכניס שפורים בקריה ולפתחה. הדבר יחזק את המצב הכלכלי. אפשר לבנות בית חולים ליולדות, את ביה"ס להפוך לגמנסיה, וכו'". ההצעה מתקבלת.

 שכירות משנה.

 ביום 16.06.38 "אין המועצה יכולה להרשות את השמוש ברהיטי ביה"ס מחוץ לכתלי ביה"ס. לעומת זאת המועצה מוכנה לתת לגברת בלט 1 לא"י מהתקציב לעזרה סוציאלית שבכסף זה תוכל להשאיל את הספסלים הדרושים לה".

 תוצרת הארץ – כחול לבן

 ביום 21.04.37 "לענות על מכתב האגוד שההתנכרות לתוצרת הארץ בקרית מוצקין אינה יותר גדולה מאשר במקומות אחרים ולא ידוע לנו מי הוא המורשה שלו באגוד, משום שאף פעם לא פנה אלינו באיזו תלונה שהיא".

 שכנות טובה!

 ביום 02.06.38 "להענות לבקשת ועד ק. ביאליק ולתת הספסלים הדרושים לחגיגה של ז' בסיון" (ללא תמורה).  בישיבה שלאחריה "ה"ה פרוש וגולדברג ישתתפו בחגיגת קרית ביאליק שתתקיים בז' סיון ש"ז."

ביום 28.09.38 "להוציא לפועל את הניקוז, להגיע להסכם עם ועד קרית ביאליק בדבר השתתפות בניקוז שלהם".

 גן ירק כן או לא

 ביום 04.07.39 לבקשת קיבוץ שדות ים (בק. חיים (מ)), להחכיר לו שטח לשם סדור גן ירק. מחליטים "להקדיש את החלקה לנטיעות. בקשת שדות ים נדחית".

 חוות כלבים ?

 ביום 12.11.39 לאחר שיחה עם ד"ר מנדל המציע לאפשר לו בנית מלונות לכלבים סמוך לחורשה ע"י הרכבת, מחליטים שרצוי להקים את המלונות על השטח הנוסף ולעשות לו כמה הקלות בענין. ב 12.02.40 "להודיע למר מנדל שאנו מוכנים להקצות לו כמה מגרשים בשטח הנוסף למכון כלבים ונתן הנחה של 25 לא"י על כל מגרש".

 מזל טוב !

 ביום 04.03.40 "להודיע לביה"ס שמסכימים למסור את חדרי ביה"ס : 1. למר שפירא ביום 312 לנשואי בתו,

2. לויצ"ו לנשף ב 316, 3. ליום י"ב אדר למסיבת ילדים. על הנהלת ביה"ס לגבות את ההוצאות המקובלות".

ביום 18.03.40 "מר שפירא מודה לכל חברי המועצה בעד השתתפותם בשמחת כלולות בתו – וחברי המועצה מודים אף הם וגומרים בברכה המסורתית, מזל טוב".

 חלק מהעם היושב בציון

 ביום 04.03.40 "המועצה ממנה את מר גולדברג להשתתף בשמנו בחגיגת הנחת אבן היסוד לכפר מסריק".

 הרחצה ללא פקוח מציל מסוכנת

 ביום 14.04.40 על הפרק, מכתב קרית שמואל בענין הרחצה בים בו הם מודיעים ש"מתקשים לאחוז בפעולה למען מנוע רעת הרחיצה בים. שהשנה לא תהא כל שמירה עליה מצד גב ים וכן למנוע חילול שבת".

ברקוביץ : "יש לברר את הדבר אם הכוונה היא למנוע את הרחיצה בים או חילול שבת. אני מסופק אם נוכל לוותר על הים שהוא כה חשוב בשבילנו".

זכס : "לשתף את כל הקריות לשם החזקת שרות ההצלה. אינני רואה כיצד נוכל לסגור את התנועה לים ובכרוזים לא נצא ידי חובתנו. באופן דיקורטיבי נוכל להצטרף לקרית שמואל בענין חילול שבת".

אלנבוגן : "לאחוז באמצעים ממשיים למנוע אסונות של מקרי טביעה. כרוזים על הסתלקותנו מאחריות לא יספיקו".

שפירא : "החוף במצבו הנוכחי אינו מוכשר לקבל את המתרחצים. בעיקר בשבתות שהתנועה רבה. אחריות כבדה רובצת עלינו בקשר לאסונות העלולים להתרחש. מחובתנו להזהיר את הקהל שלא יתרחץ בים כשאין שרותי הצלה. כדי להכשיר את הים במידה הדרושה נחוץ אלפי לא"י ואנו לא יכולים לשאת הוצאה כל כך גדולה".

מחליטים : "לבא בדברים עם חברת גב ים על המצב של שפת הים לקראת עונת הרחצה הקרובה".

 אבל לאומי

 ביום 06.08.40 "בטרם שהמועצה נגשת לסדר יומה פותח היו"ר מר שפירא את הישיבה בדברי הספד קצרים על מותו של זאב ז'בוטינסקי שהוא אבדה גדולה לישוב ולעם ישראל כולו".

 למה זה חשוב ...?

 ביום 06.08.40 בנושא קבלת חברים "לבקש את הד"ר איק שימסור לנו אנפורמציה נכונה על דבר ההשתייכות הדתית של עליזה לבנהאופט".

 צמיגים רזרבים...

 ביום 02.04.41 "להוציא רשיון בעד האפניים של בראון סך 300 מיל". וביום 05.05.41 "לקנות 2 טייארים (צמיגים) בשביל האפניים של בראון".

 כבוד למתגייסים

 ביום 22.05.41 דנים בבקשתו של דוד גרין לפיצויים בגין 4.5 שנות עבודה כולל ימי חופש.

קצנלן : "מסכים לשלם לו בעד חופש. בענין פיצויים לנהוג כמו בכל מקום. צריך לשמור לו את מקום העבודה".

אשכנזי : "הוא לא דורש שמירת מקום עבודתו. צריך לשלם רק פיצויים. צריך להתייחס בכבוד לצעיר שהתגייס".

גרושקביץ : "אצלנו זה כסף צבורי. לתת לו הענקה 10 לא"י ולנכות מזה 2.5 לא"י שקבל יותר ממה שמגיע לו".

בחור : "פיצויים לא מגיע לו היות שלא פטרנו אותו, אפשר לתת לו הענקה". מחליטים לאמץ את הצעת גרושקביץ.

 תוספת יוקר

 ביום 22.05.41 בראון מבקש תוספת יוקר. גרושקביץ : "נותנים תוספת יוקר רק במקומות שהרויחו במלחמה, כמו בעלי תעשיה וכדומה. אנחנו מוכרחים להתחשב עם המצב הכספי של האגודה".

מחליטים " לתת לבראון 1 לא"י לחודש בתור תוספת יוקר החיים ולא בתור הוספה למשכורת".

 מי שנעדר – מפוטר !

 ביום 13.08.41 גרושקביץ : "לפי התקנות, חבר שאינו משתתף בישיבות יוצא באופן אוטומטי. בן יהודה, יותר מחדשיים לא השתתף, הוא לא התפטר ואולי יש לו סיבות מספיקות. אנו צריכים עוד חבר בועד הפועל. מציע למנות חבר אחר באופן זמני במקום בן יהודה". מציעים את סוכובולסקי וההצעה מתקבלת.

 ייצוג הולם

 ביום 05.11.41 הנושא "נסיעת ד"ר ריסקין לירושלים ליום ל' לאבלו של אוסישקין ז"ל". גרושקביץ : "היות ולא היתה אפשרות לחברי המועצה לנסוע מסרנו את התפקיד הזה לד"ר ריסקין שיופיע בשמנו כבא כח האגודה".

ד"ר ריסקין : "השתתפתי בטכס בשם קרית מוצקין. השתתפו 230 צירים מ 230 אגודות בארץ. עיקר הטכס היה הנחת שקיקי אדמה מכל ישוב וישוב על קברו של המנוח, לזכר פעילותו הרבה לגאולת אדמתנו".

סוכובולסקי : "מי החליט שיסע ד"ר ריסקין?". גרושקביץ : "אני החלטתי". סוכובולסקי : "צריך היה לשלוח את מי מחברי המועצה, מיום קבלת המכתב היה די זמן לשאול את חברי המועצה, אם יכול מי מהם לנסוע. לא היה צריך לשלוח בא כח שאינו חבר באגודתנו".

גרושקביץ : "איני מוצא חשיבות רבה בשאלה זו. הנסיון שלנו הראה שכל חברי המועצה הם אנשים עסוקים. ואי אפשר היה להזניח את הענין הזה. עמדנו בפני אספה כללית. אף אחד לא צריך להעלב". סוכובולסקי : "לא רוצה לוותר בענין הזה". גרושקביץ : "רושם לפני את אי שביעות רצון החברים מענין זה. לו ידעתי שיש בין חברי המועצה מי שיוכל לנסוע ירושלימה בודאי הייתי מסכים שיסע מי מחברי המועצה שלנו".

 משתמטים מכובדים ...?

 ביום 05.11.41 "נתקבלו מכתבים מועדת הגיוס לנקוט באמצעים נגד חברי המועצה, שפירא ואשכנזי כמשתמטים מחובת הגיוס". מחליטים לשלוח העתקות מהמכתב להנ"ל ולדרוש מהם תשובה. התשובות לשלוח לועדת הגיוס".

 ליל סדר לחיילים יהודים

 ביום 19.03.42 סגל : "יש בסביבתנו כ-300 חיילים וכ-150 נשארים בקריתנו לחג הפסח. צריך לדאוג להם. מציע שבאגודה תשתתף בסך 10 לא"י". מחליטים בחיוב.

 נוהל יציאה לחופש

 ביום 22.06.42 מחליטים "לתת לכל פקיד ועובד באגודה חופש בהתאם לסטג' של העבודה. החופש ניתן כדי לאפשר לעובדים להנות ממנוחה. החופש ינתן באופן שהפקיד יוכל להשתמש בחופש בהתחשב עם מצב העבודה. במקרה אם הפקיד לא ישתמש בחופש הניתן לו, מאבד את זכותו לחופש בעד הזמן שעבר, בלי רשות לדרוש כל תמורה בכסף".

 תרומה לקק"ל

 ביום 13.07.42 לענות לקק"ל שאנו מסכימים לרשימת יובל בילו בספר הזהב את הסכום של 20 לא"י נשלם להם ב-4 תשלומים שנתיים. לאור פניית הקק"ל בנושא מחליטים בישיבה מיום 17.08.42 : "לענות לקק"ל שאין אנו יכולים לשלם את התשלום במשך שנתיים, רק במשך 4 שנים".

 "המבדיל" .... בין ירק לירק

 ביום 31.08.42 מגדלי הירקות מערערים על העלאת תעריף המים לגדול ירקות. אברמזון : "צריך לחלק בין מגדלי ירקות למכירה ובין אלה שמגדלים לצרכי הבית". מחליטים להעביר את ההחלטה לועד הפועל.

 חורשה לבית הכנסת

 ביום 04.02.43 על הפרק נטיעת חורשה מאחורי ביהכ"נ. גרושקביץ : "מציע שאגודה תשתתף בסך 25 לא"י מתוך ה70 שצריכה לעלות". שמאלי : "מציע להעביר עצים מהשדרות". קריזלר : "עכשיו שעת חירום. ואין כעת הזמן להוצאות כאלה שלדעתי הן מותרות". פשפיורקה : "האם מצב הקופה מרשה לנו דבר כזה?". בחור : "מצב הקופה אינו מזהיר. אין כסף מיותר". גרושקביץ : "הסכום נמצא בתוך תקציב ביהכ"נ. ההתנגדות היא רק בגלל שאני מציע את זה. החברים המתנגדים לא עשו כלום ולא עזרו כלום לטובת האגודה". רזניק : "מסכים לדברי גרושקביץ". בחור : "אין מקום להתמרמרות. אין חיוב לחבר מתנגד לקבל בעל כורחו את ההצעות, נגד דעתו". קריזלר : "אי אפשר לכוף על מישהו שישנה את דעתו. לא יהיה כל אסון אם לא יעשו עכשיו את החורשה". מחליטים "להשתתף ב 20 לא"י ע"ח תקציב ביהכ"נ".

 תוספת יוקר לפקידים

 ביום 05.04.44 "בקשר עם יוקר החיים וגם בקשר עם המצב המיוחד של האגודה, לדרוש התאמצות יתרה מצד הפקידים. לשלם לחג הפסח משכורת נוספת בגובה משכורת חדשית בלי תוספת יוקר, בלי שיהיה תקדים להבא".

ביום 07.11.44 "החלט לשלם לעובדי האגודה תוספת יוקר מוגדלת לפי המכסה ששולמה לעובדי ועד הדר הכרמל. לכתוב לועד הדר הכרמל שיודיעו לנו על המכסה ששילמו לעובדיהם".

 מניעת ספסרות קרקעות

 ביום 25.03.45 החלטה "מהיום ולהבא לא להרשות העברות של מגרשים מאחד לשני, בכדי למנוע ספסרות בקרקעות הקק"ל בקריה. להודיע על ההחלטה לארגון. חוץ ממקרים מיוחדים שהמועצה תחליט עליהם".

 הזכות לעבוד !

 ביום 22.08.45 קוראים את מכתבו של מר בן חנוך המבקש לתת לו מכתב מהאגודה שהוא רשאי לקבל עבודה וגם עבודה ציבורית בקריה, היות ובמקום אחד סרבו למסור לו עבודה על סמך שהוא איננו חבר ארגון. מחליטים : "לתת לו מכתב שקבלת עבודה היא זכות אלמנטרית של כל חבר ותושב בקריה וקיום הזכות הזאת הוא מובן מאליו ואיננו זקוק להרשאה מיוחדת".

 ביקור הנציב העליון

 ביום 11.09.45 גרושקביץ : "מחר יבקרו אותנו הנציב העליון מר שאו יחד עם מושל המחוז. סודרו עבודות הכנה שונות : ניקוי השדרות, ריצוף המדרכה ליד המגדל, יישור החלקה מול ביהכ"נ, סידור המועדון למען החייל שבו תתקיים הפגישה. בכיבוד האורחים יטפלו 4 גבירות. הוכן תזכיר הכולל סקירה קצרה על הקריה, מוסדותיה, ובניניה. על העבודות הדחופות ועל בקשותנו מהממשלה הכוללות א'. הענקה של 1500 לא"י לתיקון הכבישים ב'. הלואה של 1000 לא"י לבית מטבחיים ו1500 לא"י למקוה. ג'. הקמת ועדת בנין ערים. ד'. בנין בי"ח ממשלתי במפרץ. ה'. פתיחת שערי הארץ.

הוחלט שחברי הנשיאות יקבלו את פני הבאים בתחילת הקריה וחברי המועצה יחכו להם ליד המגדל. לא יוזמנו לפגישה שום באי כח מוסדות וגופים, פרט לכבוד מנהל ביה"ס".

 עבודה למקומיים

 ביום 05.11.45 רייס : "אגודת כעלי מלאכה קבלה מאת הנשיא הבטחה להעסיק רק חברי אגודת בעלי המלאכה בעבודות המועצה. מדוע נמסרות עבודות לאחרים? הנשיא עונה מיד כי דובר על העבודות ממש ולא עבודות קטנות של יום יומיים, כגון תיקונים במגרש המשחקים".

 אור בלילות ירח

 ביום 27.12.45 זקס : "מדוע אין ברחובות אור בלילות ירח, מבקש שבחורף לא יפסיקו את החשמל גם בלילות ירח". מחליטים "להסכים לבקשה רק בחדשי החורף".

 חוק עזר ל"הגדלת מס אופניים וכלבים"

 ביום 27.12.45 מחליטים על "הגדלת מס אפניים וכלבים". "להגדיל את מס הרשיון לאפניים מ250 מיל ל500 מיל וכן את מס הרשיון לכלב מ250 מיל ל1 לא"י. את המס המוגדל יש לגבות רק לאחר אישור התיקונים המתאימים בחוקי העזר ע"י המושל ופרסומם בעיתון רשמי".

 השומרים שומרים – הגנבים גונבים

 ביום 19.05.46 גולדברג : "מבקש להעיר מחוץ לסדר היום על הגניבות ברחוב התכלת שאירעו בימים האחרונים. יש להעיר תשומת לב השומרים. ועל העבודה הערבית בקריה, למשל אצל סובלמן. יש לשמור בכל תוקף שלא יקרה כדבר הזה".

 הדבקת מודעות פיראטית

 ביום 16.06.46 גולדברג : "מעיר על אי הסדר בהדבקת מודעות על לוחות הפרסום. כל מדביק מכסה את המודעות של אחרים". גרושקביץ : "יעירו את תשומת לבו של סיומה שישגיחו".

 מזכיר חדש

 ביום 28.08.46 גרושקביץ : "המזכיר מר דבשני עובר להוראה בביה"ס, בהזדמנות זו מביע הערכה לעבודתו המסורה והצטיינותו בידיעת הענינים והסדר בעבודה הפנימית של המועצה, מסירותו לעבודה ומקצועיותו. היה צורך דחוף במזכיר חדש והוועד הפועל בחר מבין המועמדים את מר צבי פרוינד. הוזמן לעבודה לנסיון של 2-3 חדשים".

 מיסים בתשלומים ?

 ביום 17.02.47 : "מר זריהן ומר טיאנו מבקשים לקבל מהם כמה מהמיסים בתשלומים". החלטה : "אין אפליה וכמו כולם הם צריכים לשלם את כל המיסים".

 רעש מפריע למנוחת השכנים

 ביום 24.03.47 "קראו את מכתבו של מר טננבוים שהשכן --- הקים בחצרו גרג' ובית מלאכה שהרעש והדפיקות גוזלים את מנוחתו ומנוחתם של אנשי ביתו". החלטה "לשלוח מכתב לקק"ל על שאלת אפשרות להקים גרג' הגורם להפרעת המנוחה ולבקש לעזור לטננבוים ככל האפשר".

 מפקד תושבים

 ביום 14.05.47 דיון בתקציב, גרושקביץ : "מפקד תושבים זה סעיף חדש ויש צורך דחוף לעשות זאת. האוכלוסיה גדלה ואין לנו מספרים מדויקים על המצב".

 מכתב נזיפה

 ביום 22.05.47 דנים בשאלת הסירוב של קלמן ובראון לפתוח את המים למגרש ריגודוצקי ומחליטים : "לכתוב מכתב נזיפה ולפרט את פרשת הסירוב להוציא לפועל עבודה תכופה הקשורה עם בנין. העתקות לועד העובדים ולהסתדרות העובדים".

 רובה צייד יד שנייה

 ביום 16.06.47 "מכתב הקבוץ אבן יצחק המבקשים למכור להם רובה צייד המוחרם ע"י המשטרה, שאפשר לקבל אותו זה שיש לו רשיון לזה". החלטה "למכור להם. שיבואו אתנו בקשר בנוגע למחיר ומיד".

 קבלני לוחות פרסום

 ביום 09.09.47 גרושקביץ : "לוחות הפרסום בקריה אינם מספיקים. לוחות צריכים לעלות בסכום ניכר שאינו בתקציב ולא נוכל להוסיף לוחות חדשים. התקבלה הצעה מנוטס וגרוס כי נמסור להם את לוחות הפרסום ל3 שנים תמורת תשלום שנתי של 50 לא"י, הם מתחייבים להגדיל את מספר הלוחות עד 25 לוחות. החלטה "להזמין את המציעים לשפור ההצעה".

 קנס על בזבוז מים

 ביום 08.10.47 "שמעו על בזבוז מים ע"י מר רוזן יחזקאל. השעון המודד מראה שימוש של יותר מאלף קוב מים והבנין טרם נגמר". החלטה "להודיע למר רוזן שהשימוש באלף קוב מים לבנין הוא מופרז שאין כדוגמתו ומחייבים את חשבונו בסך 5 לא"י עבור המים שהלכו יתר על המידה".

רחוב אהרון גרושקביץ

 ביום 16.11.47 "בשטח הנוסף נבנו כבר הרבה בתים והאנשים דורשים כי יקראו לרחוב בשם, כי אחרת יש קושי במציאתם ובמשלוח מכתבים". החלטה "לקרוא לרחוב בשטח הנוסף בשם רחוב אהרון (גרושקביץ), לזכר בן הקריה שנפל במלחמה במיגור כוחות האויב". ביום 02.12.47 מחליטים לקרוא לרחוב החדש על שם אהרון גרושקביץ.

 שי להולדת תאומים

 ביום 17.11.47 על פי הצעת וואהל "לשלם למר דוד רוזנטל מתנה להולדת התאומים סך חמש (5) לא"י".

 מתגייסים למלחמה

 ביום 17.05.48 פרוינד (המזכיר) : "היות ועלי לצאת לגיוס מלא בימים הקרובים, אני מבקש מהמועצה לקבל החלטה כי בכל זמן שאחזור, תהיה לי זכות למקום העבודה שלי. כמו כן במקרה שמשרת המזכירה תתפנה, תהיה לאשתי זכות קדימה למשרה זו". החלטה פה אחד "לאשר בקשת פרוינד".

 מקלקלים את הכביש

 ביום 23.05.48 נדונה תלונה לגבי ש. זילברמן "משתמש במגרש ע"י ביתו לשם חנית אוטומובילי משא ומקלקל את הכביש". מחליטים "לכתוב לו שאסור לו להשתמש במגרש הגובל במגרשו ובמקרה של נזק הוא אחראי לתשלום הנזק".

 מכבש ומכונת בטון

 ביום 18.07.48 "רכשנו מהצבא מכבש ומכונת בטון. הרכישה הזאת עלתה לנו 45 לא"י לקצין המחנה ועוד 25 לא"י לפרוינד עבור טיפולו המיוחד והמאמץ שהשקיע בקשר עם רכישה זו".

 מישהו לוקח מים ולא משלם ...

 ביום 10.10.48 הנושא "המקרה של הברחת מים ע"י סדור אינסטלציה לפני השעון המודד". החלטה "על המכונאים לבדוק בקווי האספקה, אם אין מקרים דומים בבתים אחרים". בישיבות מיום 28.10, 18.11, 29.11 ומיום 09.12 מתבררת הפרשה כולה. מי המעורבים ומה הוחלט. מטעמי צנעת הפרט לא יפורט הנושא כאן.

 אופניים למזכרת ?

 05.01.49 לאחר פיטוריו מבקש לובשבסקי "להשאיר לו זוג אופניים רכוש הקהילה כמזכרת". החלטה "בשלילה".

 ברכות ראשונות לחברי כנסת ישראל

 ביום 02.03.49 "לשלוח מכתב ברכה לעו"ד י. קליבנוב, להבחרו כציר לכנסת".

 חבר חדש באגודה – בנק !!!

 ביום 11.08.49 חלפון : "בנק אנגלו פלשתינה התקשר לדעת את התנאים של קבלת הבנק בתור חבר לאגודה, היות והם עומדים להקים סניף במוצקין, בבית שיבנו מול בתי רסקו בשטח של בתי השבים ע"י כביש עכו". החלטה "אנו מקדמים בברכה את רצונם להיות חברים באגודה ונבקשם להשתתף בהוצאות הבניינים הציבוריים בקריה".

 בקשת פיצויים מיוחדת

 ביום 19.10.49 "אשה בשם פאולה מסביניה נפלה בחודש דצמבר 1948 לתעלה שנחפרה ע"י אדלר ושברה רגל. היא פנתה באמצעות עו"ד בדרישת פיצויים. אנו דחינו את האשמה והדרישה. עכשיו היא פנתה באופן אישי ויש להתחשב בה ולהשתתף בסכום מסוים". החלטה "לאשר 25 ל"י מכספי עזרה סוציאלית".

 מגרש חניה ראשון

 ביום 19.10.49 "כדי למנוע חסימת הרחובות ע"י מכוניות שבעליהן מעמידים על יד הבית, וכדי למנוע קלקולי כבישים, יש לסדר מגרש חניה. ע"י כך נוכל גם לתת פרנסה לשני נכים". החלטה "לסדר מגרש חניה במגרש שע"י המקווה. השמירה תימסר לנכים לפי ראות הועדה לעניינים סוציאליים".

 ועדת בקרת מגרשי ציבור

 ביום 13.04.50 זק : "לבחור ועדה שתפקידה לברר את גורל המגרשים שהוקצו למוסדות שונים וגם כאלה שיוקצו להבא, כיצד להבטיח שהמוסדות ישתמשו בהם לאותן מטרות שלמענן הוקצבו". ההצעה התקבלה.

 תקציב חגיגות יום העצמאות - ראשון

 ביום 11.05.50 גרושקביץ : "אני מודיע כי החגיגות ליום העצמאות עלו ל450 ל"י בקרוב".

 חוק עזר שילוט בתים

 ביום 11.05.50 "לפרסם חוק עזר בדבר קביעת לוחיות מספרים על בנינים לפי אותו הנוסח שפרסמה המועצה המקומית חדרה, מיום 09.04.50".

 דרגות לעובדים

 ביום 05.10.50 "הוקרא מכתב הסתדרות הפקידים, דורשת תשלום חודש 13 ולבצע את השינוי בדרגות העובדים, לא מיום 01.09.50 כפי שהוחלט, אלא מיום 01.04.50". החלטה "לענות למ.פ.ח ולוועד העובדים שאין האגודה מוכנה לקבל את הכתבת התנאים לפי מכתבם. במכתבם יש ניגודים עקרוניים. אנו בתור נציגי ציבור, ע"ח הערכתנו לעובדים לא יכולים להתעלם מהאינטרסים של התושבים אשר בחרו בנו לנהל את עניני האגודה. אבל אנו מוכנים לבא בדברים לסיום הענין".

ב19.10.50 חלפון "נפגש עם ב"כ הסתדרות הפקידים, הם דורשים לקיים את דרישתם ומוכנים ללכת לבוררות".

ביום 26.10.50 "להודיע להסתדרות הפקידים שהאגודה מוכנה ללכת לבוררות בכל הענינים השנויים במחלוקת".

 המשך יבוא ...