מנהל: כללי

יחידה ארגונית: ממונה חופש המידע

מנהל היחידה: מיכל טוביה

כתובת: שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 1)

​​​​הממונה על חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998- , נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשיםסודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21- יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות ציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא בנוסף באתר היחידה לחופש המידע

אגרות :

  1. אגרת בקשה לקבלת מידע (תקנה 1) - 100 ש"ח
  2. אגרת טיפול (תקנה 2) - 54 ש"ח
  3. אגרת הפקה (תקנה 3א') - 1.35 ש"ח לכל עמוד צילום

סכום מקסימלי בגין בקשה לטיפול הינו 266 ש"ח

להורדת טופס בקשה למידע מהממונה על חופש המידע הקליקו כאן

הממונה על יישום חופש המידע - מיכל טוביה

טלפון: 04-8780198, פקס: 04-8780275, דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת: שדרות בן גוריון 80

בעלי תפקידים

שם מלא תפקיד טלפון פקס דואל
מיכל טוביה ממונה על חופש המידע 04-8780198 04-8780275 [email protected]