העסקת בני הנוער בקריה בפעילות ספורטיבית והעשרה חינוכית בשעות שלאחר הלימודים בביה"ס, טופלה ברצינות רבה. האופציה היחידה שתאמה את תפיסת העולם הרעיונית של פרנסי הקהילה, הייתה תנועת "המכבי". משום היו אלה מוכנים להרחיק לכת ולהיענות לדרישות התנועה הנ"ל, גם כאשר "הפרוטה לא הייתה מצויה בקופה", גם כשהייתה סכנה לפגיעה באינטרס הציבורי. (מעניינת תשובת ההנהלה לבקשת תנועת הפועל בהמשך).

 נושא מעניין במערכת הקשרים הזו, הוא הצירוף בין פעילות מכבי בקריה לנושא הקולנוע (ראה כתבה נפרדת).

ביום 30.07.36 החלטה "ועדה לברור בקשת "המכבי" לצריף ומגרש לספורט ולהשתדל למלא את מבוקשתה".

ב24.09.36, פונים למכבי "שישלח מדריכים כי הארגון המקומי סובל מחוסר הדרכה".

ב15.10.36: "הקומה העליונה (במגדל המים (מ)), תהיה מיועדת לשמוש משרדי והאולם למטה נקבע לצרכי תרבות ספריה והרצאות. עד שהפעולה התרבותית תתחיל, מוסרים את האולם ל"מכבי הצעיר" לריכוז פעולותיו, לשעות מוגבלות שלא יפריעו לשרותים אחרים".

 ב05.11.36, משפרים תנאים ומחליטים : "להקציב למכבי הצעיר 25 לא"י. 5 לא"י למכשירי ספורט ו 20 לא"י בשביל צריף לאחר שיתחילו בבנינו".

ב17.12.36, מוסיפים לתקציב הצריף עוד 20 לא"י בנוסף ל25 שנתנו, וכהלוואה. בתנאי "... ובכדי להבטיח את סלוק ההלוואה ימצא הצריף ברשותו של הועד ויוכל להשתמש בו לקבל הכנסות עד שההלוואה תסולק". (האם בעקבות החלטה קודמת לבדיקת אפשרות להפעלת קול-נוע זמני בצריף הנ"ל?). כמו כן מקפידה ההנהלה לקבוע כי העברת הצריף למכבי היא ל 3 שנים בלבד ולא תהיה למכבי זכות כל שהיא על המגרש.

 ***  ביום 19.01.37, הנושא לדיון : מכתב "הפועל". התשובה : "לענות ל"פועל" על בקשתו למגרש ספורטיבי או תקציב לכך, שועד הקריה מסר כבר ל"מכבי" בהיותו אגוד על מפלגתי ואל מעמדי שזו העמדה של חברי קרית מוצקין, ולכן איננו רואה צורך לתת תמיכות נוספות גם ל"פועל".

להעיר דרך אגב ש"הפועל" יוכל לפתח את פעולותיו בקרית חיים הקרובה".

 ב19.01.37, מתברר כי לא ניתן להקים צריף אלא מבנה. מעבירים למכבי מגרש מס' 144, ההתקשרות תהיה ישירה בין נאמני מכבי לקק"ל. "תמורת ויתור ההנהלה למכבי מתשלום העבודות הצבוריות, המכבי מבטיח לועד שמוש באולם שיקים לא פחות משני לילות בשבוע לתועלת הועד. הרשות תהיה למכבי לסדר באולם גם הצגות קול-נוע, בתנאי שיצטרך להפסיק בזמן שועד הקריה יקים קול-נוע משלו".

לבקשת "המכבי" ביום 04.03.37, משיבים "על הבקשה להמיר את 25 הלא"י העומדות לזכותם בהלוואה לחשבון מיוחד, להודיע שהכסף העומד לרשותו ישולם לאחר שיגש לבנין".

 ב23.03.37, מגבילים את היתר השימוש במבנה כקולנוע לשנתיים וגם : "אם אחרי שנתיים יתן הועד הסכמתו להמשיך בהצגות קול-נוע או בענינים אחרים המכניסים רוחים, יהיה המכבי מחויב לתת 50% מההכנסות לועד". בנוסף : "נאמני המכבי צריכים להכנס כחבר לקריה ולשלם לא"י אחת דמי כניסה". למרות ההנחות, נאמני מכבי לא מוכנים להצעה וב21.04.37, מחליטים לקיים ישיבה משותפת.

 ביום 03.02.38 "המועצה ממלאה את ידי זק, אנג'ל גולדברג, להפגש עם ב"כ המכבי".

ביום 14.02.38 זק : "נפגשנו עם המכבי. ברשותם 275 לא"י שהוקצב מהמועצה, 300 יקבלו מחוכר הקול-נוע ומטפלים באיסוף תרומות בסך 200 לא"י. בסה"כ הם עולים לסכום 800 לא"י בזמן שהבנין צריך לעלות 1300 לא"י. הצעתי להם לשנות את החוזה והבעלות על הבנין תהיה בידי המועצה".

פרוש : "ההצעה סוגרת הדרך לבנין קול-נוע בקריה באופן קבוע. אם בעתיד תמצא לנו הזדמנות להקים קול-נוע משלנו לא נוכל לעשות את זה. דעת הקהל היא נגד זאת והצעת זק היא מרחיקת לכת מזו שהתחלנו בה".

אלנבוגן : "יש לעזור למכבי בהקמת בנין קטן ועל המועצה לגשת לבנין בית העם". אין החלטה.

 ביום 30.03.38 מוצאים גם הסדר כספי לטובת בנית בית המכבי. ושוב נרתמים לסייע ביום 10.04.38 ובתנאי "שבית המכבי בקריה ימצא במצב של בנין ממשי".

 ביום 04.07.39 מחליטים "לשלם את החוב למכבי על חשבון בנין בית המכבי". קפלן : דורש להבטיח את זכות הבעלות על בנין בית המכבי למועצה". ההצעה לא התקבלה.

 ***  ביום 21.10.40 בנושא מכתב המכבי בדבר קבלת חדר למענו בביה"ס. מחליטים "המועצה מסכימה להעמיד באופן זמני אחד מחדרי ביה"ס לשימושו בתנאי שיצטרך לפנות את החדר כשידרש לכך". מיד אחר כך בסעיף הבא "מכתב הנוער העובד והלומד כנ"ל". ברקוביץ : "יש לקבל החלטה מפורשת האוסרת את השימוש בביה"ס לארגונים פוליטיים שמאליים". מחליטים "לענות לנוער העובד והלומד שאין אנו יכולים להענות לבקשתו בדבר העמדת חדר לרשותו בביה"ס".

 ביום 30.03.41 לאחר שהוחלט לפנות את סניף המכבי ממגדל המים לטובת משרדי המועצה המקומית (ראה כתבה נפרדת), מתנהל דיון קשה בנושא. גרושקביץ : "אי אפשר לעבוד יחד, הצפיפות רבה והעבודה תסבול. נתקלנו בקושי עם המכבי שכנראה לא יעזוב ברצון. יש הצעה לבנות צריף על מגרש המכבי, בתקציב אין כסף בשביל זה".

נציג המכבי מר שחורי מתנגד להעברת סניף המכבי לביה"ס כמו גם לממן את עלות בנית בית המכבי : "לא מסתפק בהבטחות, רוצה להיות בטוח שמשך 2-3 חדשים יקבל פתרון רציונלי, לא מסכים לסדור זמני, לאגודה צריך להיות יקר הנוער, המקום למטה שייך להמכבי בנו את זה במיוחד בשביל המכבי".

קצנלן : "מתנגד לדברי שחורי. הבנין נבנה מכספי האגודה זהו רכוש האגודה. אין לדון בכלל עם המכבי כאילו עם צד שני. ותרנו כל זמן שלא היינו זקוקים למקום, עכשיו על המכבי לעזוב ללא תנאים".

אשכנזי : "מתפלא על דברי קצנלן, צודק גם שחורי. הנוער יקר לנו, גם אנו מעונינים בחנוך ספורטיבי". גרושקביץ מתערב ומבקש לקצר. אשכנזי בתגובה "האם ליו"ר מותר להפסיק את הנואם באמצע דבריו ולדבר בעצמו?". גרושקביץ בתשובה "ליו"ר כן מותר. ומבקש שלא ידבר יותר מזה". אשכנזי מגיב "לכל אדם רשות לדבר.במקרה שיפסיקו אותו יתפטר ויודיע בפומבי. הנוער עזוב בכל מקום. אי אפשר להכריח את המכבי, צריך לתמוך בכסף".

שחורי : "מסכים לבחור בועדה. מוכן לעזור בכל המרץ לסדור הענין. לא יעזוב את המקום עד שלא יהיה מקום אחר מתאים. לא מאמין בהבטחות, תמיד אמרו שהכסף נמצא, עכשיו אומרים שאין כסף.  מוכן להקריב את עצמי אבל לא את הנוער. אני מכריז, אל תעיזו להחליט בכוח – זה יעלה בדם".

בן יהודה : "המכבי צריך מקום רק לעבודה תרבותית, הוא משתמש במגרשי בית הספר. אם רוצה מקום מרווח למה על האגודה להתחייב לזה?".

שחורי עוזב את הישיבה. וסרמן : "מציע להשאיר את המקום למכבי".

קצנלן : "מכבי חושב עצמו לבעל הדירה, להתפטר מהשותפות הזו אחרת זה ישאר רכוש המכבי, צריך להמנע משערוריה".

רזניק : "שחורי איננו מסכים ומאיים שיעלה בדם. האם ועד הדר הכרמל נותן להמכבי כל מה שדרוש? הסתדרות המכבי צריכה לדאוג להם. אם המקום דרוש לנו, עליהם לעזוב".

מחליטים "לבחור ועדת 3 חברים. במקרה שלא יבואו לידי הסכם לקרוא לאספה כללית שלא מן המנין".

 ביום 06.04.41 גרושקביץ : "נפגשו עם שחורי ב"כ המכבי ומסרו לו שהוחלט שהמכבי יקבל עד 80 לא"י".

רזניק : "שחורי לא הסכים לסדור הנ"ל ודרש עוד 37 לא"י שמגיע להם מהאגודה".

סגל : "דורש לקבל הערב החלטה. דעת הקהל מתנגדת לשלם כל כך הרבה כסף ודורש מהמכבי שיפנו את הדירה אחרת לאחוז באמצעים".

בן יהודה : "לא לתת יותר מ 30 לא"י. שיעברו לדירה אחרת במשך 48 שעות. אם לא יצייתו לשלוח התראה מעו"ד למשך 24 שעות ואחרי זה לקרוא לאספה כללית ולבטל את כל ההקצבות שמגיע להם מהאגודה".

גרושקביץ : "במקרה שמכבי לא יסכים להצעה של 80 לא"י הערב, הצעותנו מתבטלות ואז נאחז בכל האמצעים".

כאן נכנס לישיבה מר שחורי ונשאל האם מסכים להצעה. שחורי : "80 לא"י לא מספק אותי. צריך למצוא מקום אחר מתאים. מעונין בכל סדור שהוא בגדר האפשרי. המכבי אינו דורש פיצויים אלא אפשרות לבנות".

גרושקביץ : "ההצעה היא סופית ועל המכבי לתת עכשיו תשובה סופית".

שחורי : "מבקש לבחור בועדה שתעזור להוציא לפועל את הקמת הצריף שצריך לעלות 150 לא"י בערך".

מחליטים "למנות ועדה לעזור לשחורי ומר שחורי מסכים לפנות את הדירה נגד סכום של 80 לא"י".

 ביום 08.04.41 מכבי טרם פינה את המשרד. ביום13.04.41 מחליטים "לכתוב להסתדרות המכבי : "על יסוד ההסכם בינינו לדרוש את פנוי הדירה בבנין הבריכה במשך 3 ימים אחרת נהיה נאלצים לאחוז בכל האמצעים העומדים לרשותנו וזה יגרום לכם לאי נעימות רבה".

 ביום 16.04.41 גרושקביץ : "הענין לא התקדם. אחרי ההסכם עם שחורי לתת להמכבי 80 לא"י, התחיל ענין עם חדר בביה"ס. הנהלת ביה"ס הסכימה למסור חדר החל משעה 5 אחה"צ, שחורי כאילו הסכים אח"כ התחרט, דורש להשתמש כל היום. הצענו שישכור חדר, לא הסכים. כנראה רוצה לדחות את הענין ולא לקיים את ההסכם. צריך לחשוש שאותו המצב יהיה אח"כ עם ביה"ס ואי אפשר יהיה להוציאם משם. התנהגותו של שחורי היא בגסות, איננו מתייחס בכבוד הראוי. ועד הפועל החליט לכתוב למכבי מכתב התראה שאם בתוך 3 ימים לא יפנו את החדר נהיה מוכרחים להשתמש באמצעים נגדם".

מחליטים לאמץ את לשון המכתב.

 ביום 02.10.45 דיון בפנית מכבי לקבל את מועדון החייל העברי בקומת הקרקע של מגדל המים, אותו דורשת האגודה לקבל חזרה לידיה מידי הועד למען החייל. מחליטים : "אנחנו במשא ומתן עם הועד למען החייל טרם שגמרנו איתם איננו יכולים לתת למכבי שום תשובה בענין זה".

 ביום 16.07.45 החלטה "לשם הריסת המקלטים להקציב לביה"ס 50 לא"י, לתיקונים 50 לא"י, בתנאי שהריסת המקלטים תעשה בזמן אחד עם הקמת צריף הצופים.

ביום 11.11.45 ביה"ס מבקש מהאגודה להקציב סכום של 250 לא"י לבנין מועדון הצופים. מחליטים : "להעביר את הסכום הנמצא בתוך התקציב המאושר לשם בנין מועדון הצופים, בתנאי שהכספים הדרושים לגמירת המועדון ימציא ביה"ס".

ב30.04.46 "להקציב לבנין ביתן הצופים ע"י ביה"ס, סך 400 לא"י, חוץ מסכום ההקצבה הקודמת 250 לא"י".

ביום 08.05.46 מחליטים למסור את העבודה לשני קבלנים שיעבדו בשותפות.

ביום 26.06.46 בשאלת בנין הביתן של הצופים בחצר ביה"ס. "לברר את הסכום שביה"ס יתן בכדי שאפשר יהיה לגמור את הביתן. על הנהלת ביה"ס לחתום את ההסכם עם הקבלן".

 ביום 14.05.46 בקשת מכבי "להעמיד לרשותם מגרש לשם ספורט". מחליטים להמליץ בתנאי "שיחליפו להם את המגרש הנ"ל במגרש אחר ובלי התחייבות להשקעות דמי העברות וכד'".

 ביום 19.06.46 ישיבה עם נציגי מכבי ב"שאלת החייאת המכבי". ד"ר צליוק נציג מכבי : "החייאת המכבי בקרית מוצקין תלויה בשני דברים עקרוניים והם א'. השלמת הבנין ברחוב רנ"ס ב'. הקצבת מגרש ספורט ראוי לשמו. 

אם אי אפשר עכשיו להקציב מגרש שיישאר מגרש ספורט לעולם, לכל הפחות ל5 שנים, שההשקעה וההוצאות לשם סידורו תהיינה כדאיות".

גרושקביץ : "על מכבי לדעת שהפעולה דורשת סכומים גדולים. בכדי שהמוסדות וציבור החברים יסכימו להוצאות הם צריכים להיות משוכנעים. הייתה הפסקה גדולה בפעולות המכבי. הפסקת בנין המכבי תיכף אחרי התחלה צנועה מאד והפסקה לשנים, לא מגדילה את הסיכויים לאהדת הקהל. אנו מוכנים לעשות, אבל בתנאי שתהיה התפתחות גדולה מצד המכבי שתשמש בסיס והצדקה לתקציבים הדרושים".

קצנלן : "מגרש 29 בשטח הנוסף הוא שטח הגון. אם לא יספק הדרישות המכסימליות של המכבי, הוא יכול לשמש בתקופה הראשונה לסיפוק דרישות המכבי הבינוניות".

נציג מכבי זוסמן שלום : "בתור אנשי ספורט עלינו לדבר דברים ברורים ומעשיים. השלמת הבנין ברחוב רנ"ס לא תעשה בלי פעולה משותפת משני הצדדים. אני מציע שלשם השלמת הבנין יקבל עליו כל אחד 50% השתתפות.

נציג מכבי דוארמן : "רוצה לתקן את הרושם שהיתה הפסקת פעולה של המכבי בקריה. להיפך, היתה פעילות שהודות לה שמרנו על רזרבה ידועה של נוער. להגדיל אותו ולפתח יותר, אפשר רק ע"י בנין בית ומגרש".

מחליטים : "שני הצדדים נגשים לפעולה בכיוון המדובר ולהעביר את העקרונות באינסטנציות המתאימות".

 ביום 09.06.46 דיון על התקציב השנתי, דוארמן : "מכבי הבטיחו באופן פומבי וחגיגי הבטחות שונות שעד היום לא התקיימו. במועצות אחרות יש הקצבות למכבי. דורש 50 לא"י למכבי ולהביא בחשבון בתוך ההלוואות, 1100 לא"י להשלמת בנין המכבי".

 ביום 21.07.46 ב"כ המכבי עפרוני : "הנוער בקריה שקשור עם האגוד הספורטיבי העברי העולמי, המכבי, הולכים ומתנוונים בקריה. אין לנו כאן פינה להתאסף ולא מקום לפעילות ספורטיבית. זאת אשליה טרגית מצדכם, אם אתם חושבים שבתנאים אלה תקיימו את האיגוד לאורך ימים. דרישתנו שתיגשו במרץ לבנות את בית המכבי שעומד עד היום בחרפתו וטרם נבנה. הדרישה השניה, למסור לנו את המועדון מתחת לבריכה שהיה שייך לנו לפני המלחמה".

דוארמן : "יש ערך גדול לבית המכבי לחינוך הנוער, גם ביה"ס זקוק לבית כזה. שום התעמלות אינה ראויה לשמה, אם חסרה את המכשירים והכלים הנדרשים, וגם לבריאות המבוגרים. גם מחלות באות מחוסר אימון גופני".

גרושקביץ : "לא צריך להרחיב בדבור כדי לשכנע אותנו בצורך של הקמת בית המכבי. אפילו אלה שאינם במכבי, מודים בזכות הקיום של האגודה בקריה. באשר לאמצעים להקמת הבנין, היה הסכם עם מכבי של לירה כנגד לירה. כל זה אנו עושים לא בתור תרומה או נדבה, אלא חובה שיש לקיים. צריך שהמכבי ייצור אווירה באספה הכללית, כדי שהתקציב יקבל תוקף חוקי. בנוגע למועדון מתחת לבריכה, נדבר כאשר יועבר לרשותנו. עכשיו טרם הועבר".

דוארמן : "מודה ליו"ר ולמועצה על הרצון הטוב, וימשיך גם להבא בשאלה זו".

 ביום 10.09.46 דוארמן : "בית מכבי זה בנין ציבורי חשוב ואני דורש לעשות בשטח זה, מההלוואות שהמועצה תקבל. מקום זה גם יתן פרנסה להרבה אנשים".

לבקוביץ : "דוארמן צודק בדרישתו ויש גם צורך לגמור את המקווה".

גולדברג : "בית מכבי אינו ענין למועצה. יפה עשו שנתנו להם מגרש. גם בחיפה קבלו האגודות מגרשים והן בעצמן עושות את העבודה".

זזובסקי : "לדעתי המושל לא ירשה להקציב כסף לבנית בית המכבי".

גרושקביץ : "אני מתייחס באהדה להקים בית לנוער. אבל אין זה בתכניתנו. יהיה קשה להשיג את אישור המושל".

 המשך יבוא