​מידע בנושא ארנונה

הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודת העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים כמו גם בכל מבנה, שאינו משמש למגורים, כגון: חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשיה וחניונים. 

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי ההעלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסוגי השימושים השונים. 

כספי הארנונה הכללית משמשים למימון פעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות והרווחה וכן למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות, רמזורים, תאורת רחובות וכו'.​

*לפניות יש לצרף הטפסים בקבצי PDF, לציין כתובת ומס' טלפון ולשלוח למייל - [email protected]

*לפניות בשפה הרוסית, יש לצרף הטפסים בקבצי PDF, לציין כתובת ומס' טלפון ולשלוח למייל - [email protected]

לתשלום ארנונה לחצו כאן

להוראת קבע בנקאית עבור תשלום הארנונה לחצו כאן

להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי לחצו כאן

למידע נוסף לחצו על הקישור הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2022.pdf