• ​הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודת העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים כמו גם בכל מבנה, שאינו משמש למגורים, כגון: חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשיה וחניונים. 
  • חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי ההעלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסוגי השימושים השונים. 
  • כספי הארנונה הכללית משמשים למימון פעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות והרווחה וכן למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות, רמזורים, תאורת רחובות וכו'.​

*לפניות יש לצרף הטפסים בקבצי PDF, לציין כתובת ומס' טלפון ולשלוח למייל - [email protected]

*לפניות בשפה הרוסית, יש לצרף הטפסים בקבצי PDF, לציין כתובת ומס' טלפון ולשלוח למייל - [email protected]

למידע נוסף לחצו על הקישור הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2022.pdf

מפת האתר