תאגיד המים פלגי מוצקין הוקם בשנת 2009 כתאגיד מים וביוב עירוני, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001, על פי חוק זה מחויבת כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות.

התאגיד נועד לספק לכל בתי האב בקריית מוצקין את השירותים בתחומי אספקת המים והביוב ולפתח ולשפר את התשתיות בעיר, כמו כן פועל בשיתוף עם העירייה לקידום וייעול משק המים והביוב בעיר קריית מוצקין 

התאגיד פועל לקידום פרויקטים ייחודיים כגון: השבחת מי בארות, מדידה ובקרת צריכות מים, ניטור ובקרה על מי שופכין, השקיית גינות ציבוריות במי קולחין, טיפול וייעול מערכות ההשקיה בגנים ובפרקים עירוניים, פיתוח הנדסי ועוד.

 

לאתר פלגי מוצקין - תאגיד מים וביוב

כתובת תאגיד המים: החשמונאים 12, קריית מוצקין

טלפון: 1800-800-232

פקס: 04-8706585

​שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 וביום ד' בין השעות 16:00-18:00

 

​דף הסברים בדבר חשבון מים:

​​תעריפי מים       

תעריפי מים נקבעים ​​על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. תעריף עבור מגורים מחולק ל- 2 תעריפים. כאשר עבור נפש אחת ועבור שתי נפשות מוקצים 14 מ"ק בתעריף ראשון, לכל נפש נוספת מוקצים 7 מ"ק נוספים בתעריף ראשון. יתר המ"ק מחושבים לפי תעריף שני. 

​מהות השימוש 

סוג התעריף לפיו מחויבים. מהות ה​שימוש = מס' הנפשות בנכס. ככל שיש יותר נפשות מהות השימוש משתנה בהתאם. כדי לעדכן מספר נפשות, צריכה המשפחה להעביר לעירייה צילום תעודת זהות עם כתובת ומספר נפשות מעודכנים של כל נפש בנכס מעל גיל 18. מס' נפשות יעודכן מיום הבקשה.

​צריכה משותפת 

 1. כאשר יש מונה כללי בלבד ואין מונים דירתיים מתחלקת הצריכה המשותפת באופן שווה בין כל יחידת הדיור, ללא כל קשר למספר הנפשות הגרות בדירה
 2. כאשר יש מונה כללי ומונים דירתיים, הצריכה המשותפת היא הפרש הצריכות  בין כלל המונים הדירתיים לבין הצריכה של המונה הכללי של המבנה.    

​צריכה זו מתחלקת באופן שווה בין כל יחידות הדיור- ללא כל קשר למספר הנפשות הגרות בדירה.

​ועדת חריגים 

​​נתגלתה בנכס נזילה סמויה, יעריך תאגיד המים את הצריכה הממוצעת לחודש בנכס, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת ויחייב על פי התעריף הנמוך במגורים. התאגיד יתנה את הזיכוי  בקבלת הוכחה על קיום הנזילה ותיקונה. ההנחה תינתן  ללא יותר משתי תקופות.​

​תקינות צנרת 

תקינות צנרת המים היא באחריות בעלי הנכס. בין אם מדובר בדירה בנכס ובין אם מדובר בצנרת כללית של המבנה.​​

​​החלפת מו​נים

תאגיד המים מחליף מונים אחת ל 5 שנים ללא הודעה לתושב. במידה והצנרת חלודה או רקובה, תימסר הודעה למחזיק, ועל אחריותו לבצע החלפת הצנרת.

​​מונחים:

 • ​תקופת המים - תקופה, בת חודשיים, בה נצרכו המים
 • מספר מד - מס המונה ממנו נרשמו קריאות המים
 • זיהוי מים - מספר המזהה את הנכס המשתמש במים
 • מהות - מספר המייצג את סוג התעריף לפיו מחייבים את הנכס
 • תיאור מהות -​ סוג התעריף
 • קוד הערכה -​ במידה ולא נקרא מונה המים מסיבה כלשהי נרשם קוד המאשר כי צריכת המים היא הערכה ולא קריאה מדויקת.
 • מונה -​ קידוד אם מדובר בנכס שיש בו מונה או מקבל מים ללא מונה דירתי אלא ישירות מהמונה הכללי
 • תאריך הקריאה -​ היום בו בוצעה הקריאה בפועל
 • קריאה קודמת -​ קריאת מונה שבוצעה לפני חודשיים
 • קריאה נוכחית -​ קריאה חדשה ביום הקריאה הנקובה
 • צריכה ביתית -​ מים שמשתמשים בתוך הנכס
 • צריכה משותפת -​ מים שנצרכים בין המונה הכללי למונה הדירתי- חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי חלוקת הפרשי צריכות שבין המונה כללי לבין סך המונים הדירתיים, באופן שווה בין כל הנכסים הצורכים מים.
 • תוספת לצריכה  בעת החלפת מונה מים -​ מוסיפים את הפרשי הצריכה אשר נקראו מהמונה הישן לצריכות המונה החדש.

​​תעריפים:

תעריפי מים וכמות מים לנפש החל מ 7/2011 הם: 

 • כמות מים  לנפש אחת או שתי נפשות היא 14 מ"ק לכל נפש נוספת מוקצים 7 מ"ק וזאת לתקופה של חודשיים (60 יום) בתעריף 8.63 ₪ למ"ק. 
 • לצריכה החורגת התעריף הוא 13.90 ₪ למ"ק (במקום 12.48 ₪ למ"ק). 

​לדוגמא משפחה בת 4 נפשות הצורכת 35 מ"ק תקבל 28 מ"ק  בתעריף 8.63 ₪ למ"ק. את היתר – 7 מ"ק  התעריף יהיה 13.90 ₪ למ"ק.