ברוכים הבאים למחלקת פניות הציבור של עיריית קריית מוצקין

אודות פעילות ואחריות המחלקה:

  • מטרת העל של המחלקה לפניות הציבור היא שיפור השירות העירוני והידוק הקשר בין הרשות לתושבים.
  • נציב פניות הציבור מהווה גורם מתווך בין תושבי העיר לבין ראש העיר ועובדי העירייה, בתחומים השונים.
  • הנציב מקבל פניות, בקשות ותלונות תושבים ולקוחות העירייה ותפקידו לתת משוב ומענה לפתירת הפניה.
  • השירות מבוסס על עקרונות של מתן מענה מהיר ואיכותי, יעיל ואמין לפניות התושבים.

שיתוף הפעולה המלא בין יחידות העירייה לבין המחלקה לפניות הציבור מהווה גורם מכריע להצלחה באיתור וטיפול בנושאים הטעונים שיפור, ולעיתים אף לשינוי הנדרש כתוצאה ממצבים הנוצרים בשטח.

שעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00, וביום ד' בין השעות 16:00-18:00. נא לתאם מועד הגעה מראש!

כתובת: שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין

הממונה על פניות הציבור וקשרי קהילה - הגב' מיכל טוביה
 

שם מלא תפקיד טלפון פקס דואל
מיכל טוביה מנהלת האגף לפניות הציבור וקשרי קהילה 04-8780198 04-8780275 [email protected]

פנייה מקוונת למחלקת פניות הציבור

 


חוק חופש המידע התשנ"ח 1998- , נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. 

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21- יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות ציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא בנוסף באתר היחידה לחופש המידע

הממונה על חופש המידע - הגב' מיכל טוביה

 טלפון: 04-8780198

פקס: 04-8780275

דואר אלקטרוני: [email protected] 


אגרות: 

  • אגרת בקשה לקבלת מידע (תקנה 1)   - 100 ש"ח 

  • אגרת בקשה לקבלת מידע (תקנה 1) - 100 ש"ח 

  • אגרת טיפול (תקנה 2) - 54 ש"ח 

  • אגרת הפקה (תקנה 3א') - 1.35 ש"ח לכל עמוד צילום 

  • סכום מקסימלי בגין בקשה לטיפול הינו 266 ש"ח


כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

על פי חוק הרשויות המקומיות הממונה על תלונות הציבור הוא מבקר העירייה. 

פנייה לממונה על תלונות הציבור תיעשה רק לאחר שנעשתה פנייה למחלקה הרלוונטית ומוצה הטיפול בה ברמת היחידה המטפל.  

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

להורדת טופס בקשה למידע מהממונה על חופש המידע הקליקו כאן​

הממונה על תלונות הציבור - מר לירן מזמר, מבקר העירייה. 

טלפון : 04-8780198, פקס: 04-8780286, דואר אלקטרוני :  [email protected]