מטרת חוק רישוי עסקים הינה שמירה נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים, הבטחת שלום הציבור ובטיחותו, מניעת והעברת מחלות במזון כולל מבעלי חיים. ניהול עסק עם רישיון מבטיח שננקטו כל האמצעים להגנה על שלום הציבור. 

אי לכך- ישנם כללים המחייבים את בעל העסק:

  1. בטרם חתימת חוזה עם בעל הנכס, ברר במחלקות העירייה את מעמדו ומצבו של הנכס.
  2. בדוק במחלקה לרישוי עסקים האם סוג העסק אותו אתה עומד לפתוח, נחשב על פי החוק עסק טעון רישוי או לא.
  3. בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם המבנה, בו אתה מעוניין לפתוח את העסק, נחשב מבנה חוקי (האם נבנה בהיתר מינהל ההנדסה או שמא נעשו בו חריגות ושינויים האסורים על פי חוק). עסק טעון רישוי, על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968, לא יוכל בעליו לקבל רישיון עסק, אם נפתח במבנה לא חוקי שלא אושר על ידי מינהל ההנדסה.
  4. בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם סוג העסק המבוקש, מותר באיזור על פי התכליות וכן האם הוא אינו מנוגד לייעוד המבנה, בו הוא מצוי. כך לדוגמא - אין לפתוח עסקים בדירות מגורים.
  5. בדוק במחלקה לרישוי עסקים, אם שטח, גודל המבנה, אותו אתה מעוניין לשכור, מתאים לסוג העסק המבוקש. ישנם עסקים, בפרט בתחום המזון, שתקנות משרד הבריאות דורשות עבורם שטח מינימום (לדוגמא: פיצריות, מסעדות, בתי-קפה, פלאפל, ייצור מזון וכו'). 
  6. כדאי לברר אם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות מאפיינות, הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר, מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא, דרישה להתקנת ארובות או מינדפים לעסקי מזון מסוימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו נגריות, מצבעות, דפוס וכו'. דרישות הבאות למנוע סכנה לסביבה בפרט ממפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים בלתי מטוהרים (או איסור כולל על הזרמת שפכים) למערכת הביוב העירונית וכיוצא באלה דרישות.     

חשוב לדעת!   

רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העס​ק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון לא ניתן למקום העסק - למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר. 

שימו לב! עדכון אגרת רישוי עסקים החל מ 1- באפריל 2023 לחצו כאן