​​מועצת עיר הינה גוף פוליטי-ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר. 

בראש המועצה עומד ראש העיר, הנבחר בבחירה ישירה ואישית.  

מועצת עיר, בדומה לכנסת, מורכבת מחברי-מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה.  

בראשית כהונתה בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי.  

המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר וכד'.  

מועצת העיר שואבת את כוחה מ'פקודת העיריות', ומחויבת בדיווח לשר הפנים. ב'פקודת העיריות' אפשר למצוא פירוט באשר לתחומי הסמכות של המועצה וועדותיה השונות. 

המועצה מתכנסת אחת לתקופה, באולם מועצת העיר, בקומה הראשונה בבניין העירייה, ברחוב שדרות משה גושן 92, לישיבה הנקראת 'ישיבת מועצה' וכל הדיונים המתבצעים בה מוקלטים ונרשמים בפרוטוקול. ההחלטות המתקבלות בישיבת מועצה מהוות מסמך משפטי לכל דבר.   

כתובת לפניות לחברי המועצה: עיריית קריית מוצקין​, שדרות בן גוריון 80.

ישיבות המועצה מתקיימות ביום רביעי (הראשון של כל חודש) באולם מליאת המועצה שבבניין העירייה.

לצפייה בפרוטוקולים ובמסמכים לחצו