שם המאגר פירוט
גביה ארנונה
משאבי אנוש ושכר משכורות ופרטי עובדים
רכש מאגר ספקים
אגף החינוך רישום תלמידים וילדים מערכת ניהול כספים
המוקד העירוני מצלמות
פיקוח עירוני דוחות חנייה
רישוי עסקים מעקב אחר רשיונות עסק לעסקים בעיר
וטרינר עירוני ניהול פרטי בעלי הכלבים המחוסנים ב-3 רשויות
רווחה מטופלי רווחה
חברה קדישא מאגר נפטרים
מרכז ספורטלי קאנטרי קלאב בניהול רשת המתנסים
ספריה עירונית בניהולה של רשת המתנסים
קונסרבטוריון מרכז המוסיקה
חי פארק גן החיות המוביל בישראל
היכל התיאטרון היכל התיאטרון המוביל בחיפה והצפון
גמלאים ונהנים מועדון גמלאים ונהנים
יחידת הנוער מועצת הנוער