מטרת הפעילות:

  • חשיפת הילדים לראשוניות ופשטות הווי ואורח החיים היום יומי "של פעם". 
  • "היום ואתמול", בבית ובחצר, כלים ופרטי לבוש. כלי עבודה ובעלי מקצוע שחלקם חלף מן העולם. מייסדי וראשוני קריית מוצקין, בראי התקופה.

הפע​​ילות: 

שיחה וסיפור הולדתה של קריית מוצקין, בליווי אמצעי המחשה אוטנטיים.

משך הפעיל​ות: 

כשעה – בבית הספר.