מטרת הפעילות: 

  • היכרות עם העיר ורחובותיה, מראשונים לאחרונים, איתורם, מיקומם ופשר שמם. 
  • היכרות עם אתרים ומבני ציבור ותיקים וחדישים, לימוד ייעודם וסיפורם. 
  • חשיפה לבתי ראשונים וסיפור בוניהם ודייריהם ועוד.

הפעיל​​​ות: 

  • באמצעות מפה דפי מידע וכתבי חידה / משחק חפש את המטמון. ילמדו לזהות את מיקומם בקריה, היכן נמצא כל ​אתר/ מבנה/ רח'/ מוסד/ ככר בקריה מה מטרתו ו/או הקשר שלו להיסטוריה בכלל ושל קריית מוצקין בפרט (אם יש כזה).
  • הילדים יבחרו מבנה, אתר או מוסד ויציגו אותו בדרך יצירתית (הצגה, דגם, שיר, תמונה , קולאז' ועוד...)

משך הפע​​ילות: 

כארבע שעות – כולל ביקור במוזיאון. 

חשו​​ב לדעת!

 * ניתן להתאיםלשנות את תוואי הסיור והדגשיו בהתאם לצורך. (סיפורי בתיםאנשים, מורשת, בתי כנסת ועוד, אפשרויות מסלולי הסיור ונושאיהם מפורטים בתכניות אחרות)