מטרת הפעילות:

  • חשיפה לערכי יהדות ומסורת, באמצעות סיור היכרות עם בתי הכנסת בקריית מוצקין, בעיקר הגדולים והחשובים שבהם. 
  • בהדגשים על ההכרה של מייסדי הקריה, בחשיבות השמירה על ערכי הדת, ומאפייני הסובלנות הדתית בקהילה, מאז ולאורך השנים. 

הפעילו​​​ת: 

סיור בביתבתי כנסת בעיר, מלווה בפעילות יצירתית בנושא בית כנסת, חשיבותו בחיי הקהילה, קדושתו, אביזריו ושימושיהם ועוד. 

משך הפעי​​​לות: 

כארבע שעות – כולל ביקור במוזיאון.

חשוב לדע​​ת!

 * ניתן להתאיםלשנות את תוואי הסיור והדגשיו בהתאם לצורך. (סיפורי בתיםאנשים, מורשת, בתי כנסת ועוד, אפשרויות מסלולי הסיור ונושאיהם מפורטים בתכניות אחרות)