מטרת הפעילות:

חשיפה למאבק העם היהודי בארץ ישראל לעצמאות ולהקמת מדינה. בהדגשים ייחודיים על תרומתם של קרית מוצקין ותושביה למאבק ההרואי לאורך השנים. 

הפעילות: 

  • סיור באתרי הגבורה ומורשת בעיר (אנדרטת השיירה, מגדל המים וכד'), ביקור באנדרטאות לוחמים בעיר (כיכר ששת הימים, כיכר הצוללת דקר), בתיאום והסכמת בית הספר – ביקור קצר באתר יד לבנים. 
  • במהלך הסיור ואו בסופו, פעילות יצירתית לאיתור סיפורי משפחות לוחמים בני הקריה, ביום והמחשת אחד הסיפורים, באמצעי המחזה, משחק, מונולוג, כתבת סיקור עיתונאית וכד'.

משך ה​​פעילות: 

כארבע שעות – כולל ביקור במוזיאון.

חשוב​​ לדעת!

 * ניתן להתאיםלשנות את תוואי הסיור והדגשיו בהתאם לצורך. (סיפורי בתיםאנשים, מורשת, בתי כנסת ועוד, אפשרויות מסלולי הסיור ונושאיהם מפורטים בתכניות אחרות)