מטרת הפעילות:

היכרות עם העיר ורחובותיה, מהראשונים ועד החדשים, איתורם, מיקומם ופשר שמם.

הפעילות:

באמצעות מפת העיר ושימוש בכרטיסיות מידע, זיהוי רחובות העיר ולימוד מקור שמם. מיון הרחובות ע"פ אמות מידה נושאיות שונות (אישים, תנ"ך, צומח וכד'). בחירת רחוב אחד או קבוצת נושא ובניית מיצג יצירתי (הצגה, דגם, שיר, תמונה, קולאז'  ועוד...) בנושא.

משך הפעילות: 

כשעתיים.

​פעילות משלימה – "בעקבות ראשונים"

​הפעילות:

סיור מודרך "בעקבות ראשונים" ברחובות ואתרי העיר, ניווט באמצעות מפת העיר, בשילוב כתבי חידה, כרטיסיות מידע ועוד. 

​​משך הפעילות: 

כארבע שעות – כולל ביקור במוזיאון.

חשוב לד​​עת!

​ * ניתן להתאיםלשנות את תוואי הסיור והדגשיו בהתאם לצורך. (סיפורי בתיםאנשים, מורשת, בתי כנסת ועוד, אפשרויות מסלולי הסיור ונושאיהם מפורטים בתכניות אחרות)