מטרת הפעילות:

היכרות בלתי אמצעית עם סיפורה של העיר, סיפורי ראשונים ואישים,  חפצים, תמונות ומסמכים, רחובות העיר ומוסדותיה ועוד. מתוך כך,  לימוד אופייה הייחודי של העיר, פיתוח וחיזוק הקשר עם הקהילה, הערכת פועלם של מייסדיה ופרנסיה לאורך השנים. 

הפעילות: 

הצגת תולדות העיר באמצעות הפקת עיתון ראשונים, ביום ראיונות אישיים ופרסומם בכתובים. עיבוד גרפי באמצעות צביעה, גזירה, תכנון והדבקה. הפעלת מערכת עיתון. 

משך הפעילות: 

  • שעתיים-שלוש.
  • כארבע שעות – כולל ביקור במוזיאון.