תכנית פעילות מומלצת לכיתות ג' - ד'

מטרת הפעילות: 

חשיפה להתפתחותה של קריית מוצקין מצעדיה הראשונים, והתוודעות לקשייהם ולהצלחותיהם של המייסדים.

הפעילות:

באמצעות סיפורי ראשונים ותמונות שצילמו המייסדים יכירו הילדים את היווסדותה והתפתחותה של קריית מוצקין.

סיכום: 

חידון תחרותי בין קבוצות.

משך הפעילות:

שעתיים