​​​​יקירי העיר 2015 – 1978

(* = אות האזרח המצטיין 1978 - 1961) 

הענקת תארי "יקיר העיר" קרית מוצקין, החלה בשנת 1978 בתקופת כהונת ראש העיר משה גושן. עד אותה עת הוענקו תארים אחרים כגון, "אזרח למופת", "אות האזרח המצטיין" וכד', (רשימת מקבלי תארים אלה, חסרה בחלקה).

על פועלם ותולדות חייהם של יקירי העיר קרית מוצקין, ניתן לקרוא באתר זה בכתבות בנושא : "סיפורי ראשונים ואו מייסדים ואו ותיקים", ובארכיון העיר. 

שם מלא

שנת קבלת האות

ברקוביץ אלימלך * 1964 - תשכ"ד
לני מרים * 1964 - תשכ"ד
מנדלברוד פנינה * 1964 - תשכ"ד
הולצר שרה 1968 - תשכ"ח
פינס מתתיהו 1973 - תשל"ג
אלקיים אברהם 1978 - תשל"ח
אנג'ל אליעזר 1978 - תשל"ח
בראון יעקב 1978 - תשל"ח
הורוביץ יהודה 1978 - תשל"ח
המבורגר יעקב 1978 - תשל"ח
פייגנבלט שלמה 1978 - תשל"ח
פרחי אליעזר 1978 - תשל"ח
פשר מישקה 1978 - תשל"ח
רונן נחמן 1978 - תשל"ח
ריינר דוד 1978 - תשל"ח
שחורי הרצל 1978 - תשל"ח
אקרמן יהודית 1979 - תשל"ט
ברזילי חנה 1979 - תשל"ט
גוטפריד צבי 1979 - תשל"ט
גולדנברג אשר 1979 - תשל"ט
דניאלי יוסף 1979 - תשל"ט
זלוטקין ד"ר שלמה 1979 - תשל"ט
יהלום שלמה 1979 - תשל"ט
כהן שמחה 1979 - תשל"ט
לובשבסקי מרדכי 1979 - תשל"ט
לוינהרץ אסתר 1979 - תשל"ט
עפרוני יהודית 1979 - תשל"ט
קרפר זאב 1979 - תשל"ט
שטרנין טוביה 1979 - תשל"ט
שציגליק בלה 1979 - תשל"ט
אייק חיה 1982 - תשמ"ב
דרוקמן משה 1982 - תשמ"ב
טיקוצקי איסר 1982 - תשמ"ב
כץ מלי 1982 - תשמ"ב
ליברייך נפתלי 1982 - תשמ"ב
סוכובולסקי שושנה 1982 - תשמ"ב
עלמני אליהו 1982 - תשמ"ב
קלמפנר חיים 1982 - תשמ"ב
רוזנגרטן פיליפ 1982 - תשמ"ב
רוזנפלד ד"ר ישראל 1982 - תשמ"ב
רוטנברג שמואל 1982 - תשמ"ב
רזניק מרדכי 1982 - תשמ"ב
שכטר צבי 1982 - תשמ"ב
שש חיים 1982 - תשמ"ב
תורגמן משה 1982 - תשמ"ב
בן נון חיים 1983 - תשמ"ג
גרושקביץ איטה 1983 - תשמ"ג
זריהן משה 1983 - תשמ"ג
יונג יהושע 1983 - תשמ"ג
פיש משה 1983 - תשמ"ג
פריד שרה 1983 - תשמ"ג
קיבלה משה 1983 - תשמ"ג
רוזנשטראוך אסתר 1983 - תשמ"ג
שטיין גדליה 1983 - תשמ"ג
שטרנין חדווה 1983 - תשמ"ג
אדמוני אלזה 1984 - תשמ"ד
אלדר לאה 1984 - תשמ"ד
גורביץ נוח 1984 - תשמ"ד
זילברמן שמשון 1984 - תשמ"ד
כפתורי חיים 1984 - תשמ"ד
לדרמן בנימין 1984 - תשמ"ד
לזובסקי ד"ר אליהו 1984 - תשמ"ד
ליבוביץ יצחק 1984 - תשמ"ד
לנגר ד"ר גיורא 1984 - תשמ"ד
לפר יעקב 1984 - תשמ"ד
סינדרקה דוד 1984 - תשמ"ד
קפלן יוסף 1984 - תשמ"ד
אופנהיימר אברהם 1985 - תשמ"ה
בן יששכר צבי 1985 - תשמ"ה
זיידנר לובה 1985 - תשמ"ה
פרוינד צבי 1985 - תשמ"ה
רוזן יחזקאל 1985 - תשמ"ה
להב יפה 1986 - תשמ"ו
משניות בלה 1986 - תשמ"ו
יונאי חוה 1987 - תשמ"ז
קסש אנדרי 1987 - תשמ"ז
שטייר חיה 1987 - תשמ"ז
שכטר לאה 1987 - תשמ"ז
כהנא ריבה 1988 - תשמ"ח
קואלניק יצחק 1988 - תשמ"ח
בירנבאום נחמן 1992 - תשנ"ב
בן בסט שבתאי 1992 - תשנ"ב
בן חמו משה 1992 - תשנ"ב
ברקאי הרב ישעיהו 1992 - תשנ"ב
דרורי לילית 1992 - תשנ"ב
הירשברג שלום 1992 - תשנ"ב
ורשוואר הרב אהרון 1992 - תשנ"ב
זילברט יעקב 1992 - תשנ"ב
ינון שרגא 1992 - תשנ"ב
לזר ציפורה 1992 - תשנ"ב
פרחי יהודית 1992 - תשנ"ב
קלידרמן מנחם 1992 - תשנ"ב
שגב דבורה 1992 - תשנ"ב
שפירר זליג 1992 - תשנ"ב
גרוסמן מגדה 1994 - תשנ"ד
הוך שאול 1994 - תשנ"ד
ילון חיים 1994 - תשנ"ד
לוי עליזה 1994 - תשנ"ד
לפר שולמית 1994 - תשנ"ד
מנין מרדכי 1994 - תשנ"ד
ספוזניק חיים 1994 - תשנ"ד
שנפר שמואל 1994 - תשנ"ד
גולנד משה 2000 - תש"ס
הראל אילנה 2000 - תש"ס
זלוצבסקי זלמן 2000 - תש"ס
לרנר יעקב 2000 - תש"ס
נדלר שמואל 2000 - תש"ס
שיטנברג מלכה 2000 - תש"ס
שפירא יגאל 2000 - תש"ס
אברמוביץ משה 2003 - תשס"ג
גלבוע יעקב 2003 - תשס"ג
דדיאני מרים 2003 - תשס"ג
וולך אליהו 2003 - תשס"ג
יילון אהובה 2003 - תשס"ג
מזוז יעקב 2003 - תשס"ג
סאבו חיים 2003 - תשס"ג
שולשטיין משה 2003 - תשס"ג
בז'ז'ינסקי חיים 2007 - תשס"ז
גלעד ד"ר יצחק 2007 - תשס"ז
ויינברנד שלמה 2007 - תשס"ז
פלזנשטיין חדווה 2007 - תשס"ז
פסח אהרון 2007 - תשס"ז
שניאור יפה 2007 - תשס"ז
גושן רגינה 2010 - תש"ע
גלבוע אורה 2010 - תש"ע
דנון יוסף 2010 - תש"ע
הלל רות 2010 - תש"ע
הרכבי יוסף 2010 - תש"ע
טייטלבוים נחמה 2010 - תש"ע
טמבור משה 2010 - תש"ע
מוזס רבקה 2010 - תש"ע
מץ יוסף 2010 - תש"ע
שטיין רוזה 2010 - תש"ע
אילני טובי 2013 - תשע"ג
גרוסמן יעקב 2013 - תשע"ג
הירש צבי 2013 - תשע"ג
טנא חנן 2013 - תשע"ג
יחזקאל ראובן 2013 - תשע"ג
מלכה אהרון 2013 - תשע"ג
סגל פנחס 2013 - תשע"ג
סלבקין מיכאל 2013 - תשע"ג
סנש רגינה 2013 - תשע"ג
מר רודי הנדוורקר 2013 - תשע"ג
גולדין טובה 2015 - תשע"ו
דגן מרדכי מוטי 2015 - תשע"ו
כלפון שרי 2015 - תשע"ו
קינן שולמית 2015 - תשע"ו
מילר שמחה 2015 - תשע"ו
שכטר יעקב 2015 - תשע"ו
ששון יצחק איציק 2015 - תשע"ו
מר משה כחלון 2015 - תשע"ו
מר ישראל כץ 2016 - תשע"ז