יקירי העיר 2018– 1978
(* = אות האזרח המצטיין 1978 - 1961)

הענקת תארי "יקיר העיר" קרית מוצקין, החלה בשנת 1978 בתקופת כהונת ראש העיר משה גושן. עד אותה עת הוענקו תארים אחרים כגון, "אזרח למופת", "אות האזרח המצטיין" וכד', (רשימת מקבלי תארים אלה, חסרה בחלקה).
על פועלם ותולדות חייהם של יקירי העיר קרית מוצקין, ניתן לקרוא באתר זה בכתבות בנושא : "סיפורי ראשונים ואו מייסדים ואו ותיקים", ובארכיון העיר (במידה והמידע אכן הועבר לרשותנו).

 

יקירי העיר קרית מוצקין         2021 - 1964        (מעודכן ליום 28.10.21)
 
שם שנה   שם שנה   שם שנה
אברהם מרים 2018   וולך אליהו  2003   סאבו חיים 2003
אברמוביץ משה 2003   ויינברנד שלמה 2007   סגל פנחס 2013
אדמוני אלזה 1984   ורשוואר הרב אהרון 1992   סוכובולסקי שושנה 1982
אופיר נעמי 2021   זיידנר לובה 1985   סינדרקה דוד 1984
אופנהיימר אברהם 1985   זילברט יעקב 1992   סלבקין מיכאל 2013
אייק חיה 1982   זילברמן שמשון 1984   סנש רגינה 2013
אילני טוביה 2013   זלוטקין ד"ר שלמה 1979   ספוז'ניק חיים 1994
אלדר לאה 1984   זלוצבסקי זלמן 2000   עלמני אליהו 1982
אלדר פרופ' אילן 2018   זרובבל אלנה איתמר 2021   עפרוני יהודית 1979
אלקיים אברהם 1978   זריהן משה 1983   פאר דורית 2021
אנג'ל אליעזר 1978   טייטלבוים נחמה 2010   פייגנבלט שלמה 1978
אקרמן יהודית 1979   טיקוצקי איסר 1982   פינס מתתיהו 1973
בוקשיש משה 2021   טמבור משה 2010   פיש משה 1983
בז'ז'ינסקי חיים 2007   טנא חנן 2013   פלזנשטיין חדווה 2007
בירנבאום נחמן 1992   יאסימוב נאום 2018   פסח אהרון 2007
בכר משה 2021   יהב יעל 2021   פרוינד צבי 1985
בן בסט שבתאי 1992   יהלום שלמה 1979   פרומוב פנינה ודוד 2018
בן חמו משה 1992   יונאי חוה 1987   פרחי אליעזר 1978
בן יששכר צבי 1985   יונאי משה 2021   פרחי יהודית 1992
בן נון חיים 1983   יונג יהושע 1983   פריד שרה 1983
בראון יעקב 1978   יחזקאל ראובן 2013   פשר מישקה 1978
ברזילי חנה 1979   יילון אהובה 2003   קואלניק יצחק 1988
ברקאי הרב ישעיהו 1992   ילון חיים 1994   קיבלה משה 1983
ברקוביץ אלימלך 1964   ינון שרגא 1992   קינן שולמית 2015
גוטפריד צבי 1979   כהן אברהם 2018   קלידרמן מנחם 1992
גולדין טובה 2015   כהן שמחה 1979   קלמפנר חיים 1982
גולדנברג אשר 1979   כהנא ריבה 1988   קסש אנדרי 1987
גולנד משה 2000   כלפון שרי 2015   קפלן יוסף 1984
גורביץ נוח 1984   כפתורי חיים 1984   קרפר זאב 1979
גושן רגינה 2010   כץ מלי 1982   רוזן יחזקאל 1985
גילדין אינה 2021   לדרמן בנימין 1984   רוזנגרטן פיליפ 1982
גינץ עמרם 2018   להב יפה 1986   רוזנפלד ד"ר ישראל 1982
גלבוע אורה 2010   לובשבסקי מרדכי 1979   רוזנשטראוך אסתר 1983
גלבוע יעקב 2003   לוי עליזה 1994   רוטנברג שמואל 1982
גלעד יצחק 2007   לוינהרץ אסתר 1979   רוימי רפאל 2021
גרוסמן יעקב 2013   לזובסקי ד"ר אליהו 1984   רונן נחמן 1978
גרוסמן מגדה 1994   לזר ציפורה 1992   רזניק מרדכי 1982
גרושקביץ איטה 1983   ליבוביץ יצחק 1984   ריינר דוד 1978
דגן מרדכי (מוטי) 2105   ליברייך נפתלי 1982   שגב דבורה 1992
דדיאני מרים 2003   לנגר ד"ר גיורא 1984   שולשטיין איזיק משה 2003
דנון  יוסף (פפו) 2010   לני מרים 1964   שחורי הרצל 1978
דניאלי יוסף 1979   לפר יעקב 1984   שטיין גדליה 1983
דרוקמן משה 1982   לפר שולמית 1994   שטיין רוזה 2010
דרורי לילית 1992   לרנר יעקב 2000   שטייר חיה 1987
הוך שאול 1994   מוזס רבקה 2010   שטרנין חדוה 1983
הולצר שרה 1968   מזוז יעקב 2003   שטרנין טוביה 1979
הורוביץ יהודה 1978   מילר שמחה 2015   שיטנברג מלכה 2000
הירש צבי 2013   מלכה אהרון 2013   שכטר יעקב 2015
הירשברג שלום 1992   מן מרגלית 2018   שכטר לאה 1987
הלל רות 2010   מנדלברוד פנינה 1964   שכטר צבי 1982
המבורגר יעקב 1978   מנין מרדכי 1994   שניאור יפה 2007
הראל אילנה 2000   מץ יוסף  2010   שנפר שמואל 1994
הרטמן עלי 2018   משניות בלה 1986   שפירא יגאל 2000
הרכבי יוסף 2010   נדלר שמואל (סמי) 2000   שפירר זליג 1992
            שציגליק בלה 1979
            שש חיים 1982
            ששון יצחק (איציק) 2015
            תורג'מן משה 1982