בעירנו חתולי רחוב רבים שניזונים מאשפת אדם או ע"י מאכילי חתולים. 

אנו בשירות הווטרינרי העירוני מעוניינים בשמירת איזון בין אוכלוסיית חתולי הרחוב לסביבה העירונית ולתושביה.

רבים מהחתולים חשופים למחלות, פגעי טבע ותאונות, ולכן השירות הווטרינרי העירוני מבצע מדי שנה בקרית ביאליק ובקרית מוצקין עיקורים וסירוסים ללא עלות לתושב. בהתאם לתקציב השנתי העירוני, או לעתים בסבסוד ממשלתי.

החתולים מנותחים, מסומנים בקטימת קצה אוזן שמאל, ומוחזרים למקומם ביום למחרת.

המבצע נועד להגביל את התרבותם של חתולי הרחוב בצורה הומאנית ולמניעת סבל ככל הניתן לבעלי החיים.

חובבי חתולים ומאכילי חתולי רחוב מתבקשים לפנות למוקד העירוני (107) ולדווח על ריכוזי חתולים שעדיין לא מעוקרים.

בכל נושא אחר הקשור לחתולי רחוב יש לפנות בכתב למחלק​ה הווטרינרית, למייל [email protected].