תפיסת החינוך וההשכלה בקריית מוצקין נשענ​ת על העקרונות והיעדים הבאים: 

  • הבטחת חינוך איכותי לתלמידי העיר תוך שילוב  מיטבי בין הוראה, למידה ודרך ארץ – חינוך לערכים, זהות יהודית ומעורבות בתחומי חברה קהילה מדינה ועם. 
  • שימת לב מיוחדת לתלמיד החלש והתת-משיג, בבחינת "כל תלמיד נחשב", והבטחת מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולתלמידים בעלי הישגים מצוינים. 
  • שילוב ידיים בין מערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות לעידוד מעורבות התלמידים בחברת הילדים, הנוער והמבוגרים. 
  • שיפור מתמיד של הישגים לימודיים וצמצום פערים. 
  • הבטחת סביבת למידה איכותית ועדכנית תוך מעורבות של הרשות ומשרד החינוך בקידום מוסדות החינוך בעיר. 
  • כיבוד וקידום מעמד עובדי ההוראה ועבודה משולבת עם משרדי הממשלה, אירגוני מורים ועם ההורים.​​​