ביום 31.03.48 דיון בהעברת בעלות ביה"ס למועצה המקומית. אנגל : "המועצה המקומית מקבלת לרשותה את ביה"ס ואת האחריות לתקציבו. במקום 600 לא"י, תשתדל להקציב 1200 ואולי 1500 לשנה. תדאג לחסול גרעון ביה"ס בסך 4000 לא"י. האגודה תעביר את הבנין שיהיה רכוש המועצה המקומית. בינתיים נודע ליו"ר המועצה גרושקביץ שהחוב הוא 5000 לא"י, הוא נסוג מהתכנית ודבר לא זז".

ביום 18.04.48 גרושקביץ : "קבלתי בתענוג את הזמנתכם לישיבת התקציב ואין אני רואה שיש צורך להביע את חוות דעתי על התקציב. באגודה אנשים שראויים לאמון ומוכשרים לסדר תקציב. מעונין להדגיש את הצורך החיוני של שיתוף פעולה בין המוסדות. יש רק שאלה עקרונית אחת חשובה, העברת ביה"ס לאחריות המועצה המקומית, הקשורה באמצעים שכרגע אין למועצה. זה יכול להתגשם רק שלב שלב. הממשלה רמזה שאחר גמר המנדט ישולם תקציב למועצות המקומיות למימון מפעלים, חשבתי שתצמח האפשרות לדבר. עד מהרה התברר שהמוסדות הלאומיים רוצים להקפיא כספים אלה לעת עתה לקרן המדינה. לכן נאלץ לדון בשאלה בצורה יותר מצומצמת".
אנגל : "מודה לגרושקביץ שנענה להזמנתנו, זה צעד חשוב לשיתוף פעולה. בשאלת ביה"ס, כנראה נצטרך להגדיל את שכר הלימוד. עד עכשיו הנטל היה על האגודה, עכשיו צריכים למצוא הסדר מתאים".

ביום 02.06.48 גרושקביץ : "השאלה נדונה כבר שנים ופתרון לא נמצא. בזמן האחרון באה יוזמה מטעם ביה"ס והאגודה, הענין התבשל במידה זו שאפשר לצפות לסיום לפני שנת הלימודים הבאה".
זזובסקי : "מזהיר שאין בכח המועצה לשאת בעול ביה"ס, יש צורך בהתיעצות עם ביה"ס הריאלי ועוד גורמים".
גרושקביץ : "מהסס לאו דווקא בענין העול הכספי כי אם בגלל שיש למצוא אנשים מתאימים לניהול הענינים".
זכס : "מתנגד מפני שיש לצפות לשינויים מרחיקי לכת במשטר הפוליטי ובשאלות החינוך. מציע לא להמשיך בדיון".
פרחי : "חובת המועצה לקבל את ביה"ס לסמכותה". חשמן : "בעד ההעברה ללא הסתייגות".
ברוב של 4 נגד 2 ו1 נמנע, מחליטים "העברת ביה"ס לרשות המועצה המקומית קרית מוצקין, אושרה אישור עקרוני. פרטי המיזוג יעובדו בדיון משותף של כל בנוגעים בדבר, מועצה מקומית, אגודה שתופית, ועד ההורים ובי"ס הריאלי בחיפה".

ביום 25.07.48 אנגל : "מתקיים מו"מ ממושך להעברת ביה"ס לרשות המועצה המקומית. בפגישה האחרונה התקבלה החלטה פרינציפיונית וחגיגית שביה"ס יעבור למועצה המקומית. תקציב ביה"ס מגיע ל27 אלף לא"י, אינני רואה אפשרות לאיזון ומזהיר את האגודה מפני האחריות שתצטרך לשאת אם לא תשתחרר מביה"ס. מציע להעביר לבעלות המועצה". החלטה "להודיע לביה"ס שהאגודה מקבלת בברכה את העברת ביה"ס למועצה המקומית ומאחלת הצלחה בצעד זה, בתקווה שהעברה זו תתן דחיפה להתקדמות ושגשוג ביה"ס. מכאן ולהבא על ביה"ס לפנות למועצה המקומית בכל עניניו".

ביום 25.08.48 גרושקביץ : "ביה"ס לא שילם משכורת יולי למורים. יכול לקבל הלוואה מבקש שניתן ערבות".
זקס : "מתנגד מתוך עמדתי הידועה. מצבנו חמור. לא נוכל להכנס להתחייבויות נוספות. אנו לא אחראים להסתבכות הענין".
סגל : "עלינו לעזור לביה"ס. לא נוכל לשלוח אותם לעירית חיפה".
גרושקביץ : "ביה"ס אינו מפגר בהשוואה לאחרים. מוסיף לנו כבוד וצריך לעזור".
ברוב של 7 בעד, 1 נגד מחליטים לתת ערבות.
זכס "מבקש לרשום בפרוטוקול שמתנגד לערבות היות ולא קבלנו דו"ח מפורט מביה"ס בקשר לענינים הכספיים".

ביום 09.09.48 אנגל : "קורא את מכתב ועד המורים מיום 07.09.48 בו מודיעים שלא קבלו משכורתם כבר כמה חדשים. האגודה השיתופית אחראית לתשלום המשכורות היות והיא הזמינה אותם לעבודה, לפי מכתבי ההזמנה מהאגודה השמורים בידי המורים. מזהירים את האגודה שאם לא יקבלו שכרם במשך 7 ימים, ידונו באמצעים משפטיים נגד האגודה".
זק : "מפרוטוקול הנהלת ביה"ס מתברר כי סכום הגרעון בתשלומים הוא 3100 לא"י". עכשיו כשמתחילים הלימודים ומקבלים מכל ההורים 2 לא"י מפרעה, יש לשלם משכורת למורים".
אנגל : "השנה לא חתמנו על הזמנות המורים לעבודה, המועצה המקומית קבלה את ביה"ס לרשותה להלכה אך לא למעשה. המועצה שלנו לא הודיעה לחבר המועצות דבר וחצי דבר על הגרעון 5000 לא"י".
החלטה "לענות למורים שאין האגודה אחראית עבור המשכורת. מכתבי ההזמנה נחתמו ע"י האגודה רק מפני שלא היה מוסד אחר שיחתום עליהם".

ביום 03.10.48 דיון בתקציב, זקס : "אם משכנו ידנו מביה"ס, אין צורך להוסיף לתקציב הוצאה זו".
גרושקביץ : "בקשר לביה"ס, קבלנו החלטה פרינציפיונית להעבירו לרשותנו. הממשלה רוצה לשאת בעול החינוך. הודענו על גרעון של 5500 לא"י. עלינו לקבל את הגרעון. יש להקים ועדת חינוך מנציגי המועצה, הנהלת ביה"ס, הממשלה וההורים".

ביום 05.01.49 גרושקביץ : "הגיע תשלום חלקי מביה"ס. בענין העברת ביה"ס יש צורך בכריתת חוזה. ההכנות בידי עו"ד וינשל. תוקף ההעברה 01.04.49. יש כוונה להעביר את ההכנסות וההוצאות קודם לכן. העול אשר המועצה תעמיס עליה הוא כבד. יש כבר בקשות מטעם הקהל, לדוגמא מכתב ועד ההורים הדורש הרחבת המוסד".
סגל : "ההעברה מבוססת על החלטת מועצה ולא צריך לחשוש מפני גרעון".
זקס : "מתנגד ומזהיר מפני עסק ביש שיכניס אותנו לחובות וקשיים".
גרושקביץ : "דבר אחד ברור, זכות גדולה היא למועצה להיות אחראית למפעל החינוך ואין תפקיד אשר עולה על זה".
פרחי : "הדברים בביה"ס מסודרים והבקורת אינה קשה. צריך לשים דגש על ההוצאות".
גרושקביץ : "ביה"ס אינו מפעל מסחרי שרק הצד הכספי מכריע. רצוננו להעמיד מפעל חינוך על בסיס בריא. יש לבחור אדם אחד מסור, מציע לחכות לשובו של המזכיר המגויס". כך מחליטים.

ביום 02.03.49 "מיפים את כח הועד הפועל לחתום על זכרון הדברים עם המועצה בנידון העברת ביה"ס".

ביום 18.05.49 גרושקביץ : "ענין העברת ביה"ס קיבל צורה חדשה אחרי בטול שכר הלימוד. הסכמנו לקבל את ביה"ס, היססנו מהסיבה שלא יכולנו לבדוק את המצב הכספי, אפילו היום הוא כספר חתום. תלמידי חוץ ודאי יעזבו וזה יטיל מעמסה נוספת. בשעה שקבלנו את ההחלטה, לא היה קיים הגורם של חוק חינוך חינם. יש לדון מחדש בשאלה לאור המפנה שחל.
סגל : "אי אפשר לדרוש מההורים סכום נוסף. יש להטיל מס על כל התושבים וכך נוכל לבטל את שכר הלימוד".
זקס : "ביה"ס יביא אותנו לפשיטת רגל. הוחלט לקבל אותו לנסיון. יש להיות זהירים ולא לטבוע בבוץ. מציע להפסיק בנסיון ולהחזיר את ביה"ס לבעליו". החלטה "ברוב קולות לנהוג לפי הצעת סגל".

ביום 25.05.49 גרושקביץ : "התקיימה פגישה בקשר לביה"ס שלנו. הידעתם כי הגרעון הולך וגדל? חשבנו לקבל את ביה"ס ולהקל על ההורים, אולם לאור הצעד של עירית חיפה שבטלה את שכר הלימוד, נהיה מצבנו קשה. חשבנו לקבלו על בסיס שכר לימוד ולא התכוונו לחינוך חינם. המורים מריצים כל יום דרישות חדשות והתראות שביתה. לקבל את ביה"ס לפי המצב החדש, הקופה לא מרשה. אינני רואה שנוכל להחזיק את ביה"ס, למלא דרישות המורים ויתר ההוצאות הכרוכות בהחזקתו".

ביום 29.05.49 גרושקביץ : "היות ומכניסים את ביה"ס לתקציב, יש להגדיל את מס החינוך. יש לתקן את החוקה. מציע את נוסחת החוקה שפורסמה ע"י מועצת כרכור".
ברייטמן : "מסוכן עכשיו להעלות מיסים".
גרושקביץ : "אם לא נעלה מיסים, לא נוכל לאזן את התקציב ולקבל את ביה"ס. לממשלה יש כוונה להעלות מיסים, באם אנחנו נטיל מיסים, אזי הממשלה לא תוכל לקבל כאן כל כך הרבה".
זזובסקי : "האגודה מורידה מעצמה אחריות, עלינו לדרוש מהם הקצבה מתאימה. כל עוד לא אחרנו את המועד, נחזיר את ביה"ס לאגודה". בהצעת התקציב מקציבים לביה"ס 22,000 ל"י.

ביום 22.11.49 גרושקביץ : "בקשר עם העליה שמוצקין קולטת, יש להרחיב את ביה"ס ולהוסיף 3 כיתות. הממשלה הציעה הלוואה אך היא אינה מספיקה". החלטה "לבנות 3 כיתות בביה"ס. לקבל הלוואה יותר גדולה".

ביום 22.11.49 גרושקביץ : "מדו"ח ביה"ס רואים גרעון של 1000 ל"י בחצי שנת כספים. כשקבלנו את ביה"ס ידענו שיש גרעון, כל הזמן דרשנו מאזן. באחת הישיבות הביאו שלד של מאזן, הבטיחו מאזן מושלם. לדעתי אין לחטט בפרטי המאזן אלא לקבלו חתום כאסמכתא".
זקס : "לפנות למבקר המדינה ולבקש כי יבדוק את הספרים". החלטה "למנות ועדה מיוחדת".

המשך יבוא