מכת יתושים! סכנת מלריה !

ביום 12.08.35 מנדלסון : בשכונה ישנם ...... של מלריה והצעתי לקבל החלטה לא לתת להכנס לגור בבתים בלי אשור הרופא והמהנדס ולא לתת מים עד שלא יסודרו רשתות.
ביום 05.09.35 ברקוביץ : היום ביקר את הקריה ד"ר שפירא והודיע שיש בקרבת המקום ביצה שנמצאים בה יתושי מלריה. השמדתם צריכה לעלות במספר לא"י. לפנות לקה"ק שתכסה את ההוצאה הזאת.
החלטה : לפנות בחוזר לכל החברים שיתקינו פחים ע"י בתיהם לאסוף האשפה וכמו כן שיסדרו רשתות לבתיהם.

ביום 21.02.39 "המועצה מאשרת את התקציב האנטי מלארי (מלריה (מ)) בסך 75 לא"י במשך מרץ ספטמבר. יש להבטיח העסקתם של אנשי הקריה בעבודה זו".

מה עם ההצפות והשלוליות ?

ביום 03.02.38 דנים ב"תעול למי הגשמים". אלנבוגן : "ד"ר בר ואנכי נפגשנו עם מר פורטיוס. זה האחרון אינו בדעה בדבר עבודת משאבה זה יעלה בהרבה כסף. יותר רצוי להניח צנורות ישר לתעלת פוארה.
זק : "בתקציב של שנת 1937 לא היה כל סכום למטרת התיעול".
מחליטים : "המועצה ממלאה את ידי ברקוביץ להוציא לפועל את דבר הוצאת המים כפי שימצא לנכון". וגם "להציע בפני האספה הכללית הקרובה להכניס בתקציב 1938 סכום של 1800 לא"י לשם סדור התעול בכללו. למטרה זו יוטל על כל מגרש תשלום חד פעמי בסך 3 לא"י. לירה אחת למסים של 1938 ו2 הלא"י בשטרות לשנים הבאות".
ביום 10.11.38 ווהל : "ישנה אפשרות להוריד את מי הגשמים וזו התחברות עם קרית ביאליק. ההצעה לפנינו, השתתפותנו צריכה להיות 120 לא"י. את המלאכה יש לעשות מיד כי הזמן דוחק". מחליטים בחיוב.

טוב שיש כבר ממשלה

ביום 18.05.49 גרושקביץ : "הממשלה תיתן הלוואה ל5 שנים וגם רסקו תשתתף בעבודות הניקוז, לחפור תעלה באורך 120 מ'". החלטה "המועצה מיפה את כוחו של הנשיא למסור את עבודות הניקוז לקבלן שתמליץ הועדה הטכנית ולחתום חוזה".