הקבלן ג'ירסי.

ביום 05.09.35 "לפרק את הצנורות בכל מקום איפה שעובד הקבלן ג'ירסי ולמסור לפרונמן שיגיש למשפט על ג'ירסי בעד שבירת הצנור". ביום 13.11.35 מגיעים לפשרה : "לאחר שההנהלה עיינה בבקשתו של ג'רסי בקשר לתלונות אליו מחליטה ההנהלה לגבות ממנו 2.320 לא"י עבור פתיחת צנורות המים וקלקולים וכמו כן לירה אחת בתור פצוי לטובת השכונה".

ויהי אור !

ביום 20.11.35 לשלם למר ספר עבור הדלקת הפנסים בשכונה 50 לא"י לחודש.
ביום 07.09.36, "לברר אצל חברת החשמל בדבר העמודים החסרים ואת מספר המגרשים שצריך על ידם עמודים. שיסודר חבור חשמלי לביתו של דוד ברזילי ואם חברת חשמל תעמוד בתוקף על סדור עמוד חדש ששוויו 3 לא"י אזי הועד יוציא את 3 הלא"י על חשבון האגודה".
ביום 08.06.38 נפחא : "יש להתקין 10 פנסים נוספים להארת הרחובות". ברקוביץ : "אין להוציא שום כספים כי הקופה עניה. אם יהיו כספים נצטרך להשקיע אותם בבארות".

לא ללכלך השדרה.

ביום 24.03.36 לשלוח התראות לברייטמן ומליניק שעליהם במשך 48 שעות לפנות את השדרות משיירי החומרים אשר הקבלן שלהם הניח בשדרות. אחרת נשרוף את החומרים בעצמנו וההוצאות תהיינה על חשבונם.

רק חול וחול.

ביום 09.09.37 "להפחית את הקנסות על החברים אקנן ופבזנר בעד לקיחת חול משדרות הקה"ל ולהעמידם על 2.500 לא"י כ"א במקום 5 לא"י". וביום 15.12.37 "המועצה דוחה את הבקשה הזאת (לביטול הקנס (מ)) והקנס שהוטל על העגלונים בעד לקיחת חול מהשדרות נשאר בתוקפו".

רק חול וחול ...

ביום 04.02.37 לענות למר כהנא יהויכין על מכתבו שבו הוא מתאונן על נמיכות המגרש שבעקב זה יצטרך להשקיע כספים מיותרים בהוצאות הבנין וישור המגרש, שאנחנו מוכנים להחליף לו את מגרשו באחר יותר גבוה ושעל החדש לא יצטרך להוציא כספים מיותרים.

תפוחי אדמה בשדרה ?

ביום 18.03.40 החלטה "המועצה מסכימה להצעתו של מר קונויסר לאפשר לו זריעת תפוחי אדמה בשטח השדרות ויתחייב תמורת זה להשקות את העצים הנמצאים בשטח זה. בעד המים שישתמש ישלם 3 מיל לקוב ונתינת פקדון של 10 לא"י למפרע. הוצאות הרכבת מודדי מים ע"ח שני הצדדים".

המשך יבוא .....