חברי מועצת העיר לדורותיהם

קדנציה : 1.מועצת העיר הראשונה - 11.08.1976 (13)

שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
גושן משה ר. העיר מערך
אלדר (אלכסנדרוביץ) לאה   מערך
בירנבוים נחמן   ליכוד
בן בסט שבתאי סגן מערך
גרוסמן יעקב (1)   מפד"ל
וייסבלט יצחק   מערך
יונג יהושע   ליכוד
מילר שמחה סגן מ"מ מערך
עמר שלמה (2)   מערך
רוזנגרטן פיליפ   מערך
שלו עזרא   מערך
שוורץ ברוך (1976) (1)    
בירנשטוק מ'. (1977) (2)  

קדנציה : 2.מועצת העיר השנייה - 20.12.1978 (14)

שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
גושן משה ר. העיר מערך
אבן טוב משה   תל"ם
אופיר אברהם *   תל"ם
אלבוים פרץ   מערך
בירנבוים נחמן סגן (1) ליכוד
בן בסט שבתאי סגן מערך
וייסבלט יצחק   מערך
טורם ראובן   ליכוד
טמבור משה   מפד"ל
לפר שולמית   תל"ם
מוצפי אברהם סגן (2) מערך
מילר שמחה סגן מ"מ מערך
שילוח שמואל   מערך
ששון יצחק (1981) *   תל"ם

קדנציה : 3.מועצת העיר השלישית - 1983 (16)

שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
גושן משה ר. העיר עבודה
אבני צבי   תל"ם
אלבוים פרץ   עבודה
בירנבוים נחמן   ליברלים
בן בסט שבתאי סגן מפ"ם
גלעד בתיה   מפ"ם
גרוסמן יעקב   מפד"ל
וייסבלט יצחק   עבודה
טמבור משה   מפד"ל
כהן שמחה   עבודה
לפר שולמית   תל"ם
מוצפי אברהם   עבודה
מילר שמחה סגן עבודה
שילוח שמואל   עבודה
שפר מלכה   עבודה
ששון יצחק   תל"ם

קדנציה : 4.מועצת העיר הרביעית - 1984 (17)

גושן משה (נפטר 1984) ר. העיר עבודה
שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
מילר שמחה * ר. העיר עבודה
אלבוים פרץ   עבודה
בירנבוים נחמן   ליברלים
בן בסט שבתאי סגן עבודה
גלעד בתיה   מפ"ם
גרוסמן יעקב   מפד"ל
וייסבלט יצחק   עבודה
טבק דוד   עבודה
טמבור משה סגן מפד"ל
כהן שמחה   מפ"ם
לפר שולמית   תל"ם
מוצפי אברהם   עבודה
שוורץ משה   תל"ם
שילוח שמואל   עבודה
שפר מלכה   עבודה
ששון יצחק   תל"ם

קדנציה : 5.מועצת העיר החמישית - 1988 (19)

מילר שמחה ר. העיר עבודה
שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
אלדר אילן   עבודה
ברח"ד בומה סגן מפד"ל
גינץ עמרם   עבודה
דגן מרדכי   תל"ם
חיים צורי סגן מ"מ ליכוד
טמבור משה   מפד"ל
יעקובוביץ פסח   תל"ם
לפר שולמית (2)   תל"ם
מרקוביץ יוסף   תל"ם
עמר אברהם   מפד"ל
צור קליה   עבודה
צורף מנשה   ליכוד
רוזן יחזקאל   עבודה
שוורץ משה   תל"ם
שפיגלר דב (1)   עבודה
ששון יצחק סגן תל"ם
שילוח שמואל (1)   עבודה
הלמן שמואל (2) (1993)   תלם

קדנציה : 6.מועצת העיר השישית - 1993 (17)

חיים צורי ר. העיר ליכוד
שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
אשכנזי אברהם   תל"ם
ברח"ד בומה סגן מפד"ל
גינץ עמרם   עבודה
גרופר דוד   ליכוד
דגן מרדכי סגן תל"ם
דהן מאיר   ח"י
טובול יחיאל   ליכוד
טל שמואל   עבודה
מילר שמחה   עבודה
מרקוביץ יוסף   תל"ם
עמר אברהם   מפד"ל
צורף מנשה סגן מ"מ ליכוד
רוזן יחזקאל   עבודה
שטרנברג עדי   עבודה
שפר מלכה   עבודה
ששון יצחק   תל"ם

קדנציה : 7.מועצת העיר השביעית - 1998 (18)

שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו
אונגר מנחם   מוצקינטו
גינץ עמרם סגן מוצקינטו
גרופר דוד   מוצקינטו
דהן מאיר   ח"י
הרשקוביץ יצחק   מוצקינטו
זגורי אלברט   ש"ס
טובול יחיאל   גשר
טל שמואל *   עבודה
יונאי משה   עבודה
מועלם אריה סגן מפד"ל
מרקוביץ יוסף   מוצקינטו
נמירובסקי ארקדי   מוצקינטו
פרידמן ארז   עבודה
צורף מנשה סגן מ"מ מוצקינטו
רוסמן עפרה   עבודה
שולדברג רחל   מוצקינטו
רוזן יחזקאל *   עבודה

קדנציה : 8.מועצת העיר השמינית - 2003 (17)

שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו
בן ארצי מרדכי   שינוי
גלבוע אורה   מוצקינטו
דבדבני ניר   דרך
דהן מאיר   ח"י
הרשקוביץ יצחק   מוצקינטו
זגורי אלברט (1)   ש"ס
מועלם אריה סגן מפד"ל
מרקוביץ יוסף סגן מוצקינטו
פדידה יוסף   מוצקינטו
פרידמן ארז   עבודה
צורף מנשה סגן מ"מ מוצקינטו
רוטמן אבי   עבודה
שולדברג רחל (2) (נפטרה 2004)   עבודה
שטיין רוזה   מוצקינטו
זוהר מאיר   ש"ס
רוסמן עפרה (2)  

קדנציה : 9.מועצת העיר התשיעית - 2008 (20)

שם בעל התפקיד תפקיד מפלגה
חיים צורי ר. העיר מוצקינטו
אוטמזגין דוד (1)   מוצקינטו
ברח"ד בומה (2) סגן (6) לב
דבדבני ניר   עבודה
דהן מאיר סגן (6) ח"י
ויצמן מיכאל   מוצקינטו
זגורי אלברט (3)   ש"ס
יונאי משה   מוצקינטו
כהן יצחק (4)   לב
כהן נדב (5)   ח"י
מרקוביץ יוסף סגן מוצקינטו
פדידה יוסף   מוצקינטו
צורף מנשה סגן מ"מ מוצקינטו
רוטמן אבי   עבודה
שרם עינת   מוצקינטו
שטיין רוזה (1)   מוצקינטו
מרגלית אראל (2)   לב
בריף שלמה (3)   ש"ס
בר אייל (4)   לב
כדורי אפרים (5)   ח"י