בחור : "מבלי להכנס לויכוחים על סבת התפטרותו, אין לנו כלום נגד אישיותו. היה יכול לדרוש פיצויים כשעזב את האגודה.עכשיו אין לנו כל התחייבות כלפיו. על המועצה המקומית לשלם לו".
אברמזון : "אין שום הצדקה לתביעת פיצויים. אם לתת לו, אז רק בתור תמיכה".
רזניק : "הוא כן התכוון לרעתנו, אבל לא עלתה בידו. הוא סרב לשבת ולעבוד אתנו ביחד, למרות ההפצרות והבקשות. לא מגיע לו שום פיצויים ואם ניתן לו זה לא יהיה צודק".
סגל : "מוכרחים לעזור לו, לא חשוב איזה שם תקראו לזה פיצויים או תמיכה".
מתקיימת הצבעה. בעד תשלום לנפחא 6, נגד אין, 2 נמנעים. לאחר מכן מתקיים דיון בדבר גובה הסכום לתשלום ומחליטים "לשלם 10 לא"י לחודש, אחרי שיקבל עבודה ויעבוד 3 חדשים, להפסיק לשלם לו. בכל אופן לא יעלו התשלומים יותר מסך 120 לא"י". ביום 13.05.42 מתקבל מכתבו של נפחא הדוחה את ההסדר המוצע, דורש 350 לא"י. במידה ובקשתו תדחה "יאחז באמצעים חוקיים". מחליטים להתיעץ עם עו"ד ולא לעשות שום פעולה עד לקבלת חוות הדעת. לאחר הצעת הסדר חדשה ודחיתו על ידי נפחא מחליטים ביום 27.07.42 "להכניס לתקציב סך של 150 לא"י פיצויים לנפחא".

לא מכבדים את המכובדים.

ביום 09.04.42 מכתב מר בחור פסח "מבקש לתבוע את עלבונו מהועד למען החייל העביר על שלא נתנו לו להכנס לסדר פסח של החיילים, למרות מה שהוזמן ע"י מזכיר האגודה, על סמך ההזמנה הכללית שנשלחה לאגודה ובזמן שהאגודה השתתפה בסך 10 לא"י לטובת הסדר של החיילים, מצא מר חשמן לתת פקודה לא לתת לו להכנס". מחליטים לפנות במכתב בענין הזה לועד למען החייל. ביום 23.04.42 מגיע מכתב התשובה "מר חשמן מתנצל על אי ההבנה שהיתה, שלא נתנו להכנס למר בחור לסדר פסח של החיילים".

שכר ועונש

ביום 25.05.42 בקשת זילברשטין לרשיון מקק"ל עבור החנות בביתו. מחליטים "היות והשעה מאוחרת לדחות לישיבה הבאה". ביום 22.06.42 קריזלר : "הדיונים בישיבת מועצה צריך להשמר בסוד. למחרת הדיון הקודם בענין נודע לזילברשטיין כל פרטי הדיונים וחילוקי הדעות בקשר לבקשתו".
גרושקביץ : "לבקשתנו לרשיון בשביל ולש למאפיה ביתית, קק"ל מסרב בהחלט להרשות חנויות המתקיימות באופן בלתי חוקי. לאחר תשובה זו אי אפשר לפנות לקק"ל בענין זילברשטיין, נעשה את עצמנו לצחוק".
סגל : "אסור לעבור בשתיקה על מכתב קק"ל בענין ולש. לענות באופן חריף ולהביע התנגדות עזה להתנהגותם אתנו. בקשר לבקשת זילברשטיין, מתנגד לתת לו מכתב בגלל התנהגותו הפרועה".

חוק חיילים משוחררים
ביום 30.10.46 "ב"כ החיילים המשוחררים מודיע שגרין עבד באגודת קרית מוצקין לפני שהתגייס לצבא ואחרי שחזר מהצבא הוא צריך לקבל את מקום עבודתו, זאת היא ההחלטה של כל המוסדות העליונים של הישוב. בהרבה מקרים אגוד החיילים נאלץ להכריח לקבל את החיחל המשוחרר, אפילו אם הוא נכה. במקרה דנן המצב יותר טוב מפני שגרין הוא בריא ומוכשר לעבודה". החלטה "לקבל את גרין לעבודה באגודה".

סיפורו של מגרש

ביום 24.08.47 קפלן : "על המגרש של יורשי סיטון הוצק יסוד והוא שייך ליתומים. הקק"ל היא אפוטרופסית למכור את המגרש והיסוד. בזמנו הצענו לאלנבוגן אבל הוא לא מעונין בו. עכשיו קק"ל ממליצה על אישה בשם קורדובה מבלי לקבל דמי העברה. בינתיים הופיע תושב הקריה הנגר אנגל מעולי "פטריה" והסכים לשלם את הסכום. אם יש לנו מועמד בכל מאה אחוז כשר, גם מניצולי פטריה ומוכן לשלם הכל, ברור שאין הגיון למסור את המגרש למישהו אחר. עכשיו הגב' קורדובה מסכימה לשלם את הדרוש ועלינו להחליט למי למסור את המגרש".
החלטה "בהתחשב עם המצב המיוחד של המגרש השייך ליתומים, עם בקשת הקק"ל ואם הרצון להביא את הענין לידי גמר, מחליטים למסור את המגרש לקורדובה. עליו לסדר את הענין בתוך שבועיים".
מכוניות זקוקות לגרז' !!!

ביום 28.02.48 הנושא "שיכון חיילים משוחררים, סכסוך בין מ. גורחובר לט. כהן. כהן מבקש כי המועצה תקבל החלטה כדי שהסכסוך יגמר ויוכלו לגשת לבנין. כל מה שהוא דורש, זה מעבר של 2 מ' לחלקתו עבור מכונית פרטית. הוא מתחייב לא לבנות גרז' לעבודה". החלטה "על גורוחובר להשאיר כניסה ברוחב 2 מ' ולכהן אסור להקים בחלקתו גרז' לעבודה".

צרות של בית משותף !

ביום 01.09.49 הנושא "חוב עודפי המים מבתי השבים". הבעיה "דיירים שאין להם גינה לא רוצים לשלם את חלקם כשמחלקים את כל הסכום בין כל הדיירים". החלטה "לדרוש את כל הסכום מדיירי בתי השבים. מה שנוגע להסדר מי צריך לשאת בתשלום הנ"ל, לפנות לארגון שיקבע. אנו מציעים שבעלי גינות ישלמו חצי מהסכום, החצי השני על יתר הדיירים".

המשך יבוא