לא הכל היה ורוד ונחמד בימים הראשונים. קשיי ההסתגלות, המימון והמחיה עוררו מעת לעת מחלוקות וחילוקי דעות בין המתיישבים. מחלוקות אלה צריך היה לישב בחברות ובזהירות רבה, על מנת שלא לפגוע ברקמת החיים החדשה שהלכה ונרקמה בשכונה. לכך נדרשה חכמת חיים רבה ומקוריות.
להלן מספר אירועים וכיצד טופלו. להנאתכם !

למה להעליב ..?

ביום 16.04.35 מכתבם של העובדים הטכניים: "מפנים את תשומת לב ההנהלה להופעה המחפירה, שנמצאים חברים ידועים מבין חברי השכונה אשר מוציאים דיבות עליהם באשר למלוי תפקידם ומכתימים את שמם, ומבקשים מאת הועד שיאחז באמצעים נמרצים כדי להפסיק את הזלזול הזה".
אחרי דין ודברים בענין הנ"ל מחליטה ההנהלה לקרוא למר דני כצנלסון ולדרוש ממנו שיבקש סליחה באסיפה הכללית הקרובה באופן פומבי ולהתנצל על מעשיו ואם לא יסכים לדבר הזה, למסור אותו למשפט חברים הקיים ע"י ארגון המעמד הבינוני.

למה באלימות למה ?

ביום 08.08.35 ה' לרנר : מוסר המקרה על הכביש בקריה : נהג הוביל מרצפות לבית לויט ורצה לעבור דרך הכביש המזופת שהוא בעבודה. מכיון שהמהנדס לרנר לא נתן לו לעבור הוכה ע"י הנהג.
הוחלט : למסור יפוי כח לפרזונל (צוות העובדים (מ)) בקריה לסגור את הכביש שבו עובדים למשך 4-5 ימים, ואם לא ישמעו לפקודה, להפסיק את הבניה ולסגור את המים.

צדק צריך גם להעשות!

ביום 01.12.35 החלטה : "החברים שהתחילו קודם לבנות והקימו גדרות מסביב למגרשיהם, על השכנים להשתתף בהוצאות הגדר באון יחסי. על הועד לעזור בגבית הסכומים האלה שמגיע חבר אחד לשני".

ועדת קבלה-זה לא פשוט

ביום 29.01.36 בקשתו השניה של מר גרסי לקבלו בתור חבר לקריה , נדחית. להודיע לו על החלטה זו תוך ציון שלפי התקנות אין ההנהלה צריכה לתת נימוקים על סרובה לקבלת חבר.
ההנהלה עיינה בבקשתו של מר שיטריט לקבלו בתור חבר לקריה ומוסרת לחסיד וקפלן להתחקות על טיב אישיותו ולהביא את מסקנותיהם לפני ישיבת ההנהלה הקרובה.

משפט חברים !

ביום 10.08.36 בקשר לסכסוכים המוצאים מקום בקריה ואשר ניתנים לסלוק ע"י בוררים, מוצאת המועצה לנכון, להקים חבר שופטים מיוחד אשר יטפל בבירור הסכסוכים ויוציא את פסק דינו. מודגש בזה שתפקידו של חבר השופטים יהיה לברר סכסוכים בין תושבי הקריה נינם לבין עצמם, אבל לא יטפל בתלונות שבין החבר כלפי הנהלת הקריה.

ככה לא מתנהגים !

ביום 03.01.38 "להודיע למר לחובסקי בכתב שהמועצה לא תסבול התנהגות כזאת הגורמת לסקנדלים במשרד הועד ולהתרות בו שאם יקרה מקרה כזה שנית יפוטר ממשרתו מבלי לשלוח לו התראה נוספת". ביום 14.02.38 " להעיר למר לחובסקי על רשלנותו במסירת ההודעה הטלפונית של ד"ר בירם בדבר ישיבה בחיפה שרק במקרה נודע ע"פ הישיבה הזאת".

עושים סקנדלים ?

ביום 16.06.38 "לגנות בחריפות את התנהגותו של מר פרוסקין במשרדנו בו ניסה ע"י סקנדלים ואיומים להוציא תעודה מהמזכירות שזו יכולה להנתן רק לאחר סלוק החוב שלו. על מר פרוסקין לבקש סליחה בכתב ולהתנצל על מעשיו. לשלם בתור פצוי סם 2 לא"י לטובת גמ"ח או עזרה סוציאלית וכמו מכן את מחיר השמשיה ששבר".

פיצויים למזכיר

ביום 19.03.42 המזכיר צבי נפחא שהתפטר מבקש פיצויים. גרושקביץ : "מר נפחא עבד באגודה כ8 שנים. התפטר עכשיו מעבודתו ונשאר בלי אמצעים. השקיע הרבה כוחות לטובת האגודה ודורש פיצויים מהאגודה. אם אמנם עשה שגיאה בהתפטרותו, אין לנו לנצל את הדבר ורצוי שהדבר יסתדר בדרכי שלום. אחרת התוצאות יכולות להיות גם לא לטובתנו".
אברמזון : "אין לדון בדבר היות ועבד בסוף במועצה המקומית ולא באגודה".
סגל : "גם נפחא עצמו לא יודע מדוע עשה את הצעד הזה. לדבריו רצה להתפטר כבר בזמן הועד הקודם. נמאסו לו החיים בעבודתו במוסד צבורי. יש לדון בדבר".
סוכובולסקי : "הוא עבד במרץ רב, חסך הרבה כסף לאגודה תמיד התנגד לקחת פקידים נוספים ותמיד הוציא לפועל בעצמו את כל העבודות. במקרים דומים שלמו פצויים. אסור לנו לנצל את הצד היורידי שבדבר וצריך לשלם לו".
אשכנזי : "אין זה מקרה שכשנכנסנו לאגודה עזב את האגודה. נכנסנו למועצה המקומית עזב את המועצה. בכל זאת מוצא שיש כן לשלם לו. מציע חודש לשנה". (המשך בדף הבא)