קישור למכרז

תאריך פרסום

ועדת השלושה - החלטה על התקשרות עם קבלן, פרוטוקול ישיבה מיום 14.03.23 16/03/2023
ועדת השלושה - פרוטוקול ישיבה 08.03.23 - החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח - מכרז: מק/19/2022 09/03/2023

ועדת השלושה 13.12.22 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול - פיקוח

14/12/2022

תיקון פרוטוקול ישיבה מיום 10.03.2022 נערך ביום 27.03.2022

28/03/2022

דוח כספי התקשרויות לפי תק' 3 (8)

13/02/2022

החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום

03/02/2022

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

09/01/2022

הכנה וליווי בפרסום מכרז אבטחה ושמירה למוסדות ציבור ומוסדות חינוך

22/11/2021

ועדת התקשרויות טיפול בתביעה בעניין מינוי יועץ משפטי

19/07/2021

ועדת השלושה דוכני מזון הצבה

19/07/2021

ועדת התקשרות תביעה של עיריית ביאליק נ' הרשות

19/07/2021

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום17.6.2021

17/06/2021

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 26.5.2020

01/06/2021

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 18.2.21

21/02/2021

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 6.1.21 בקשה לביצוע נוהל הצעת מחיר

07/01/2021

דוח מבקר העירייה מס' 31 שנת 2019

06/12/2020

ועדת התקשרויות לבחירת יועץ למתן שירותי ייעוץ וליווי פרוייקטים להקמת מתקנים פוטוולאיים

16/11/2020

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 14.10.2020

25/10/2020

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 25.10.2020

25/10/2020

פרוטוקול הבהרות למכרז פומבי 2028 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת בשטח השיפוט של עיריית קריית מוצקין

08/09/2020

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 24.5.2020

26/05/2020

פרוקטוקול ועדת התקשרויות מיום 5.5.2020

05/05/2020

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 26.12.19 רשימת מציעים בתחומים כלליים

26/01/2020

פרוטוקול ועדת השלושה מיום ה-31.12.19

31/12/2019

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 10.12.19

10/12/2019

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 3.11.19

03/11/2019

ועדת השלושה חלק א 3.10.19

07/10/2019

ועדת השלושה 3.10.19 חלק ב'

07/10/2019

פרוטוקל%20ועדת%20השלושה%201.9.19.pdf

04/09/2019

פרוטוקול וועדת התקשרות 20.3.19

29/07/2019

פרוטוקול וועדת התקשרויות 28.7.19

29/07/2019

פרוטוקול ועדת התקשרויות 30.6.19

01/07/2019

מינוי ועדת התקשרויות בהתאם לחוזר מנכ"ל

01/07/2019