מנהל: הלשכה המשפטית

מנהל היחידה: עו"ד בן ציון מלכה

כתובת: שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 3)

ייעוד ותפקידי המחלקה:

  • ייצוג העירייה בבתי המשפט בתביעות מול רשויות המדינה, גופים מסחריים,   תביעות עובדים, קבלנים, תושבים, וכו'.

  • מתן חוות דעת משפטיות לראש העיר וייעוץ למועצת העיר.

  • ייעוץ שוטף למנהלי מחלקות, ליווי פרויקטים, לרבות עריכה וניסוח מכרזי העירייה וחוזי העירייה.

  • ייצוג בוועדות חובה כגון: ועדת הנחות בארנונה, ועדת רכש וועדות מכרזים, וועדת תמיכות.

  • ייצוג העירייה בבית המשפט לעניינים מקומיים בתיקי ברירת קנס וברירת משפט.

  • בעלי הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה להגשת כתבי אישום לבית המשפט לעניינים מקומיים לאכיפת חוקי עזר כגון, חוק העמדת רכב וחנייתו, רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון ועוד וכן, טיפול בבקשות לביטול דו"חות.

  • הכנת חוקי העזר ועדכונם וכן, מענה לפניות תושבים בעניין יישום חוקי העזר.

 בעלי תפקידים

שם מלא תפקיד טלפון פקס דואל
עו"ד בן ציון מלכה היועץ המשפטי עיריית קריית מוצקין 04-8780239 04-8780140 [email protected]
עו"ד גילי סגל-ביו ס.יועמ"ש ותובעת עירונית 04-8780239 04-8780140 [email protected]
גלי אלנבוגן מזכירה הלשכה המשפטית 04-8780239 04-8780140 [email protected]