היחידה לקידום נוער קריית מוצקין היא גוף חינוכי- טיפולי הפועל ברשות המקומיות בפיקוח משרד החינוך ומטפלת בילדים ובבני נוער בגילאים 14-18 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות והמצויים בנשירה גלויה.  

סל השירותים והתוכניות השונות מנוהלות על ידי מנהל היחידה לקידום נוער ותפקידו להוביל צוות רב תחומי הכולל:

  • מנהלת השכלה
  • רכזת חינוך טיפול
  • עובדי חינוך טיפול ומורי היל"ה

חזון היחידה 

היחידה דוגלת ביצירת קשר בינאישי עקבי וממושך ואף רואה בכך כמפתח משמעותי להעצמה וכבסיס להצלחה במגוון תחומים בחיי הנער/ה, כל זאת באמצעות מתן והקניית כלים ומיומנויות אישיות, חינוכיות -לימודיות ועיצוב "בוגר מוביל" בחברה הישראלית.  

תפיסת עולמנו ההוליסטית שמה את הנער/ה במרכז ומתייחסת למשפחתו כחלק אינטגרלי ומשלים בתהליך החינוכי טיפולי, תוך הקפדה על יצירת מערך פעולה כוללני עם כלל גורמי הטיפול בנער בהווה ובעבר והעצמה אישית וקבוצתית של הנער אל מול "קבוצת השווים" באמצעות התאמה ושיבוץ של עובד חינוך טיפול העשוי להעניק לו מענה משלים ומושלם. 

אנו מכוונים ליישום חוק לימוד חובה עד סיום 12 שנות לימוד ואף מעבר לכך, תוך שימת דגש על הוראה המותאמת למאה ה 21, גיוון במקצועות הלימוד ודרכי הלמידה, פיתוח והכשרת הצוות המקצועי ומתן מענה לשונות הקיימת בין התלמידים. 

תכנית חממה 

חממה הינה אחת מתוכניות הפעילות של היחידה לקידום נוער בשיתוף עם חטיבות הבניים וקבסי"ת העירייה.  תכנית החממה מהווה עבור התלמידים הזדמנות לשיפור הישגיהם במקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה ולשון ומלווה בתוכנית חברתית מגוונת ועשירה. 

תכנית זו מאפשרת למידה בקבוצות קטנות, תוך מתן יחס אישי ומעודד לכל תלמיד, כאשר מטרתה - צמצום פערי הלימוד ויישור קו עם רמת הלימודים של השכבה. 

טלפון – 04-8760124
טלפקס – 04-8742470

היחידה פועלת בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 19:00.