החברה הכלכלית

​​חזון החברה

חזון החברה הכלכלית הוא לשמש כגשר ומנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר קריית מוצקין באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי, תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה. לחברה הכלכלית לפיתוח קריית מוצקין כתאגיד עירוני, תפקיד חשוב ומשמעותי ברשות המקומית.​

 

מטרות הח​ברה

​עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.

 

פעילויות ופרויקטים אלו באים לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפלית כגון: בניה, תשתיות, שיקום שכונות, פינוי ובינוי שכונות, תחבורה, נוער, ספורט ועוד.

החברה אינה מתוקצבת על ידי העירייה ו/או כל גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים, וכזו היא מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות בקרב הרשות המקומית.

 

בעלי תפ​קידים: 

מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית: מר יריב גסר

טלפון: 04-8780204

כתובת: שדרות בן גוריון 80

לפניות: [email protected] ​

 

רשימת חברי דריקטוריון החברה הכלכלית

  1. ראש העיר - חיים צורי
  2. עו"ד אביב גלמן
  3. מ"מ וסגן ראש העיר - עדי שטרנברג
  4. יריב ענבר
  5. דני הורביץ
  6. נילי רואש
  7. גילי סגל
  8. רוני טובי
  9. ורד עמרה

טופס להורדה של חברי הדריקטוריון, לחצו כאן

 

מסמכים להורדה

להורדת פרוטוקול ישיבת חכ"ל לחצו על הקובץ המצורף
פרוטוקול ישיבת חכל.pdf

להורדת דוח תקציב ודריקטוריון לשנת 2020 לחצו על הקובץ המצורף

החברה הכלכלית דוחות כספיים 2020.pdf