שאלת מנוי רב ראשי עלתה לא אחת, מאחר ורוב מייסדי וראשוני הקריה, היו שומרי מסורת. למרות זאת ולקראת סיום בנית ביהכ"נ, התנהל ויכוח נוקב בדבר הצורך ברב, ומהיכן יימצא התקציב לתשלום שכרו.

 ביום 03.01.40 על הפרק מינוי רב לקריה. שפירא : "לפי חוקת כנסת ישראל צריכה להיוצר ועדה בת 22 חבר אשר היא צריכה לבחור ברב. ההרכב צריך להיות מהמועצה ומביהכ"נ. יש צורך דחוף במינוי רב. לא נוכל להמשיך את חיינו בלי מנהיג רוחני. מציאתו של רב יסייע לא רק להרים את קרן תרבות הקריה אלא גם לפריחה כלכלית. יש לנהוג בזהירות בבחירה וכן תעמוד השאלה התקציבית. וועד הקהילה הבטיח 8 לא"י לחודש למטרה זו".

ווהל : "מינוי רב קשור בתקציב. אני מסופק את המועצה רשאית לעשות זאת והאספה הכללית לא דנה בענין".

אלנבוגן : "לעצם מנוי רב בקריה אין להתנגד, אולם בנין ביהכ"נ הכניס אותנו בעול כבד של חובות. בחוגי ביהכ"נ קיימת דעה שהמועצה צריכה לדאוג להכל והמסקנא תהא שהתקציב של הרב יפול כולו על המועצה. יש לגמור תשלום חובות ביהכ"נ ורק אחר כך למנות רב ודווקא במשכורת הגונה ולא בצורה קמצנית כמו שחושבים".

שפירא : "אפשר להתנות שהתקציב לרב לא יפול על המועצה אולם זה לא יוסיף לנו כבוד. עד עתה לא קיים בקריה שום מוסד אשר לא נהנה מתמיכת המועצה ודוקא בענין זה אם נעמוד מן הצד, זה יעשה רושם רע מאוד".

גולדברג : "החשש העיקרי הוא הפחד מפני התקציב. אבל אין חשש כי ועד הקהילה הבטיח 8 לא"י וועד ביהכ"נ 4 לא"י".

ברקוביץ : "אם רוצים רב יש להחזיקו בכבוד ובצורה הגונה. הזמן הנוכחי אינו מתאים לקבלת רב.".

קפלן : "אומרים שבאם לא נמנה רב בעצמנו אז ועד הקהילה ימנה רב כפי שימצא לנכון ואני חושש מפני איום זה. אנו נבחרנו לנהל עניינים משקיים ובחירת רב לא נמסרה לנו. יש לחשוש מפני המחלוקת שצעד זה עשוי לעורר. אם הענין הוא דחוף מאד, ייעשה הדבר לא ע"י מועצתנו ולא ע"י ביהכ"נ ואנשים שיש להם זיקה לכך."

שפירא : "מאוכזב לשמוע את החברים השוללים, ע"י עמדה זו אנו מנמיכים את עצמנו בצורה מצערת מאד. שכונות פחות אזרחיות מאתנו כמו נווה שאנן ודומיהן לקחו להן רבנים, גם במקומות שהרוב בהם הוא שמאלי לא יוכלו להתנגד לדבר הזה, ואילו אצלנו במוצקין המסורתית ממציאים כל מיני נימוקים וטענות כדי להשתמט מחובה קדושה זו. אני עודני רוצה להאמין שרוב חברי המועצה ישנו את דעתם ויקבלו את התפקיד המכובד של מינוי רב וירחיקו הצידה את כל החששות הפורמליות שאין להן ערך לגבי המטרה הקדושה".

בסופו של דיון, לא מתקבלת החלטה.

 ביום 24.01.40 דנים מחדש בנושא. שפירא : "חשוב למנות רב בקריה. יש לקבל את ההצעה ללא התנגדות והצבעה. יחד אם זה לחפש אחרי אמצעים להחזקת הרב שלא יפול על תקציב המועצה".

ווהל : "אנחנו עומדים בפני אספה כללית וחילוף משמרות, לא לכבוד אם אנחנו נזדרז בשעה האחרונה לבחור רב".

שפירא : "יש להתחיל בענין עכשיו ואז יש לנו תקווה שלראש השנה נגיע למטרתנו".

חסיד : "יש לגמור בענין. כל עוד אנו מנהלים את הקריה בסמכותנו לעשות זאת. אם יחסר לנו משהו למלוי התקציב, יש לנו חוג ידידים רחב אשר ימלא את החסר".

גירסי : "אולי אפשר יהיה שחוג הידידים הזה ימנה בעצמו את הרב?".

גולדברג : "כפי שאפשר לשפוט ההתנגדות למינוי רב נובעת מטעמים כספיים. הננו מעבדים עכשיו תקנון שלפיו כל המתפללים יהיו מחויבים לשלם 50 מיל לחודש. אין לדחות את הדבר כי השאלה הזאת היא עדינה מאוד".

ווהל : "ביה"ס מכניס לנו שכר דירה לא כן ביהכ"נ הדורש רק השקעות נוספות. אם ביהכ"נ מצבו טוב ויוכל להחזיק רב למה להכניס את המועצה לענין זה? ישנם בקריה ענינים יותר הכרחיים שאיננו יכולים לספקם. אין להטיל תקציב של מינוי רב על אנשים שאין להם צורך בכך. המעונינים יכולים להביא זאת בפני האספה הכללית הקרובה".

זק : "אין לנו רשות לטפל בענין. אם תיווצר מועצה מקומית היא תהיה מוסמכת לכך. אין לקבל החלטה ללא אישור האספה".

קפלן : "מנקודה פרינציפיונית אין להתנגד למינוי רב שכן חלק הגון מחברינו מוצא בזה צורך נפשי הכרחי. השאלה היא איפוא כן כספית ותקציבית. אם האספה תמצא לנכון לכלול אחזקת רב בתקציב הקריה, הכרחי יהיה שהתקציב יהיה הגון ושהרב יתכלכל בכבוד".

מחליטים : "לבחור ועדה מיוחדת שמתפקידה לטפל ולבחון את כל החומר השייך למינוי רב. על הועדה לעבוד מתוך שתוף פעולה עם ועד ביהכ"נ וכל הגורמים האחרים הבאים בחשבון".

 כידוע, נבחר הרב ד"ר מרדכי פוגלמן לרב הקריה. (תולדות חייו בכתבה נפרדת באתר זה).

ביום 18.11.48 הנושא : "בקשת הרב פוגלמן למסור לו מגרש לבניה מבין המגרשים התפוסים ע"י הצבא".

החלטה "בחיוב. בתנאי שישלם 106 ל"י. מאשרים מעתה את הרב פוגלמן בתור חבר האגודה".

 ביום 28.02.50 הנושא "תקציב". זקס : "מתנגד להוצאות 60 ל"י לייצוג לרב. איני מתכוון לדבר עליו עכשיו, אולם צריך להדגיש כי במשך כל שנות כהונתו לא רכש את אהדת הציבור. אני מדבר על הדבר הזה בכאב. הרב אינו מטופל במשפחה גדולה וכקהילה קטנה איננו יכולים להוסיף על משכורתו. יש לשים גבול לדרישותיו. עלינו לזכור כי הוא גם הכניס לנו את ענין הזרמים בחינוך".

חשמן : "להצביע על הצעת זקס בקשר לרב". 

זזובסקי : "התנהגות הרב זה ענין אחד ופרנסה זה ענין שני".

כהן : "גם אני מתנגד לתוספת לרב".

גרושקביץ : "על התשלום לרב החליטה המועצה ואי אפשר עכשיו לעשות חשבונות עם הרב. איני חושב להגן עליו אולם איני רואה בו כל פגמים, לדעתי הוא עולה על רבנים אחרים. יש רק צורך כי יתמחה ויתמסר לעבודה".

 ביום 30.05.50 חלפון : "מקריא את מכתב הרב פוגלמן ובו בקשה להשתתפות האגודה בהוצאות רכישת המגרש על ידו מארגון המעמד הבינוני. וגם את המכתב של הרב שבו מוותר על הבקשה שלו להשתתפות באגודה".

החלטה "לוותר על חלקנו בסכום שמקבלים מארגון המעמד הבינוני".