תושבים יקרים

העירייה הינה הזרוע הביצועית של מועצת העיר וראש העיר

העירייה פועלת כל העת ליישם הלכה למעשה את המוטו של הרשות "כל תושב נחשב".

העירייה מטפלת בפניות תושבים, פועלת בתחומי הבנייה והפיתוח ודואגת לרווחת הפרט והעצמת הקהילה בעיר.

אני גאה להוביל לצידו של ראש העיר, חיים צורי, עשייה רחבת היקף עם צוות עובדים מסור ומקצועי שאוהבים
את העיר קריית מוצקין ופועלים מתוך שליחות למען התושבים לאורך כל השנה.

בברכה,

יריב גסר

מנכ"ל העירייה

ומ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית