שלום,

ראשית דבר אנו מוצאים לנכון לברך אתכם בברכת "ברוכים הבאים", ולאחל לכם קריאה נעימה, מהנה ומלאת חוויות והתרגשות, לפחות באותה מידה הה נהנינו אנו בעת עריכתו והכנתו עבורכם.

חשוב כי בטרם תיגשו לעיין בכתבות ובתמונות שהכנו עבורכם, תקדישו כמה דקות לקריאת מסמך זה.

מלאכת איסוף החומר אינה קלה כלל ועיקר. בלהט הבניה והיצירה, מודעות פרנסי העיר ומייסדיה לשימור מסמכים ותמונות, לא עמדה אצלם בראש סדר העדיפויות. זאת ועוד, מאחר ובשנים הראשונות (טרם בניית ואכלוס השכונה), התנהלו רוב עניני הישוב מבתיהם הפרטיים בחיפה, חומר רב אבד ונעלם.

מאידך, גופים ומוסדות ציוניים שונים שפעלו אז, בהם הקק"ל, היו "מסודרים" קצת יותר, והקפידו על איסוף החומרים בארכיונים. ארכיונים אלה מהווים עבורנו היום מקור חשוב לאיסוף חומר, אם כי גם הוא די מוגבל.

המסמכים המרתקים ביותר, הם ספרי הפרוטוקולים המקוריים מישיבות ועדמועצתהנהלת הקריה, בכתב יד. עיקר המידע באתר, מקורו במסמכים אלה. הציטוטים מובאים ככתבם וכלשונם, נאמנים למקור, לאווירה ולשפת "הימים ההם".
משום כך, ייתכן ותמצאו עצמכם במהלך הקריאה מול מושגים, מילים או קיצורים לא ברורים, אך אופייניים ומקובלים באותם ימים. כמו כן, במקרה בו גם אנו לא הצלחנו לפענח את הכתוב, ייתכן ותמצאו במהלך ציטוט כלשהו סימן ..... המסמל מילה לא ברורה. הסימן (מ'), מסמל הערת המערכת.

בשנת 1984 יובל ה-50 לקריה, הגב' מרים דדיאני ז"ל, מילדיה הראשונים של הקריה, תושבת העיר ומורה בביה"ס קורצ'אק. החליטה ללמד בכיתתה את תולדות העיר, משפנתה לעירייה לבקר בארכיון העיר, הופנתה למחסן עמוס ארגזי קרטון בהם אוחסנו חומרי ללא תיעוד ומעקב מדויק. אז הציעה עצמה להקים את ארכיון העיר, ובשנת 1985 בתמיכת מר יחזקאל רוזן חבר המועצה ומראשוני המורים בביה"ס אחדות, הוקם הארכיון. תחילה שעתיים לשבוע, אח"כ חצי משרה, עד לפרישתה לגמלא בשנת 2002. רוב החומר המצוי כיום בארכיון, נאסף על ידה ב"עבודת נמלים" תוך יצירת יש מאין.

להלן תיאור ובי​אור תמציתי של מספר מושגים חוזרים שהבנתם עשויה לסייע לכם במהלך הקריאה:

 • לא"י – לירה ארץ ישראלים אחת בתקופת המנדט = 1000 מיל.
 • מיל – המטבע הקטן ביותר בארץ בתקופת המנדט.
 • גרוש – (מטורקית) מטבע בן 10 מיל מתקופת המנדט, או 10 פרוטות בשנים הראשונות למדינה.
 • קושאן – (מטורקית) תעודת בעלותזכות על אדמה.
 • פרצלציה – תכנית חלוקת שטח לצרכי בניה.
 • מודוס – הסכמה.
 • אקספרימנט – ניסוי, בדיקה.
 • קורספונדנציה – התכתבות, תכתובת.
 • קורפורציה – תאגיד, איגוד.
 • קטגורי – מוחלט, נחרץ, חד משמעי.
 • יורידי – משפטי.
 • פרקטיקה – ניסיון.
 • קונטקט – בלשון הציבור קשר בין אנשים.
 • פרינציפיוני – עקרוני.
 • המושג: "להגיע לידי תכנית מסוימת" או "חוזה מסוים"- הוא מלשון סיום, גמר.
 • לע"ע – לעת עתה.
 • ע"ג – על גבי.
 • ב"כ – בא כוח, נציג.
 • קה"ק או קהק"ל – קרן קיימת לישראל.
 • הלוחס"ח – כינוי לבנק הלוואה וחסכון.
 • ג"כ – גם כן.
 • ה"ה – החברים הנכבדים.
 • ה' או הא' – האדון.​

הערה חשובה: לנוחותכם, חולקו הכתבות והתמונות באתר, ע"פ נושאים המופיעים ע"פ סדר האלף בית. מאחר ופריסת הנושאים היא רחבה וישנם נושאים הקשורים זה בזה, רצוי כי בבואכם לבקש מידע בנושא מסוים, תעלעלו גם בנושאים קרובים. לדוגמא : ביה"ס אחדות + חינוך, מיסים ארנונה + תקציב, מנהל ונוהל + פוליטיקה וכך הלאה.

בברכת קריאה מהנה ומועילה,
יוסי מרקוביץ – סגן ראש העיר ומנהל המוזיאון