בטחון ושמירה – כאז כן היום

70 שנה חלפו וכאילו אין חדש תחת השמש. המושגים שונים, הפתרונות שונים, הבעיות הן אותן הבעיות.
 
יש על מה לשמור..

ביום 10.04.35 "בגלל הצורך לסדר את השמירה בקריה מחליטה ההנהלה לקבל שני שומרי ליל ומוסרת לריסקין וצ'רניבסקי לטפל בענין ולבוא לידי תוצאות מסוימות במשך שבוע ימים. לפנות לחברי השכונה שיציעו לנו מועמדים רצויים בתור שומרים במשך 7 ימים".

לא מרוצים מהשומרים.

ביום 19.05.35 אגודת השומרים מבקשת לחתום חוזה עם השומרים.
לאחר שחברי ההנהלה הביעו את הדעה שהשומרים אינם משביעים רצון ולא רצוי להתקשר עם שומרים באמצעות האגודה, מחליטים לענות לאגודת השומרים בכתב, ש"הנסיון עם השמירה עד עכשיו לא השביענו רצון במדה כזו שנוכל להתקשר ללא פקפוק בחוזים, יש איפוא צורך להמשיך את הנסיון לעוד חודש ימים".

שוברים שמירה ...

ביום 12.06.35 "בקשר לעזיבת השומרים את השמירה ב 15 ליוני, מחליטה ההנהלה לסדר לפי שעה במקום שמירה פרטית מחברי הקריה עד אשר יתקבלו שומרים קבועים".

זאת לא שמירה !

ביום 23.06.35 "המועצה מטילה על ההנהלה עוד במשך השבוע לגמור עם השומרים הקודמים ולקבל שומרים חדשים במקומם. על ב"כ התושבים בקריה להשגיח שהשמירה תהיה בסדר. לדאוג לכך שהשמירה החדשה תתחיל בשעה 65 בערב ולא בשעה 9 כפי שהיה נהוג עד עכשיו".

נשק לשומרים !

ביום 08.08.35, נוביק : דורשים אנו נשק לשומרים על שם הועד.
ברקוביץ : אם הועד יקבל זה על אחריותו.
מסכימים לפנות ל י.ס.י. בבקשת רשיון לנשיאת נשק (שני רובים).
כעבור חצי שנה ב- 29.04.36, "בקשר למצב הבטחון שנתרופף בא"י, לפנות למושל המחוז שיתן לנו רשיון להחזקת 4 רובי שמירה נוספים.

מתארגנים לשעת חרום!

ביום 20.04.36 "בכדי להבטיח הספקת מזון הכרחי לקריה הוחלט, לקנות 50 שקים קמח, 3 שקים סוכר, וכמו כן חמרי דלק של בנזין ונפט. לשם קנית הסחורות הנ"ל מקציבה ההנהלה סך 70 לא"י. את הקמח והסוכר להניח בחדרו של מר פרוש, לוטרשטיין יקבל על עצמו לבוא בדברים עם הרופאים בקריה בדבר הגשת עזרה רפואית לאלה שיזדקקו.
ביום 30.05.36, למכור את הקמח והסוכר שהוכן לשעת חירום. המכירה במזומן. למכור מיד את הפרוז'קטורים שהוכנו בקשר למצב המיוחד והחומר השייך להם".

ביטוח וסוסים לשומרים.

ביום 19.05.36 "ההנהלה מסכימה לחתום על החוזה עם אגודת השומרים בדבר החזקת 2 שומרים רוכבים במשכורת של 13 לא"י לחודש, ונוסף לכך 45 ימי חופש בשנה בתנאי שהחופש לא יוחלף בכסף. מלבד הנ"ל ישתתף הועד בהוצאות הביטוח של השומרים".

"פרעות במוצקין"

ביום 27.05.36 "בטרם שנגשים לסדר היום, מביע מר אלנבוגן את צערו ואת צערם של כל המסובים על המקרה המעציב שקרה ליו"ר ההנהלה מר ברקוביץ שנדרס ע"י ערבי פורע בזמן מלוי תפקידו מטעם ל ..... הוא מאחל למר ברקוביץ החלמה מלאה. ב- 05.07.36, ברקוביץ חוזר לתפקידו ומתקבל בברכה.

גפירים "שומרים" לשעת חירום.

ביום 14.06.36 "כדי להבטיח שמירה מעולה על הקריה לשעת חירום זו, החלט לקבל 5 גפירים שמהם 1 יהיה על חשבון הממשלה ו-4 על חשבון. לתת זכות בכורה לחברי הקריה ותושביה המתאימים לכך".
ב- 2.07.36, החלטה : "לקחת 5 גפירים בהתאם לרשיון הממשלתי אשר ישמרו על הקריה לתקופת החירום. אחד הגפירים הללו יהיה השומר נורקין, יתר הארבעה יהיו סמולנסקי, ולצר, הרשקוביץ. בתור רביעי להציע למר שכטר משה. משכורתם לחודש 9 לא"י.

חירום, חירום – עסקים כרגיל ...

ביום 16.07.36 על הפרק "כניסת הערבים לקריה" – "לרגלי המו"מ המסחרי שהתחיל עם הערביים בקריה, לפנות בחוזר לכל החנוונים שימנעו מזה. כמו כן להזהיר את יתר התושבים מלבוא במו"מ עם הערביים בשעה חמורה זו. לנהל תעמולת הסברה גם בקרב המתפללים בבתי התפילה".

סוסים לשומרים.

ביום 30.07.36 "לענות לאגודת השומרים שאנחנו לא נשלם שכ"ד באופן מיוחד. כיון שהדבר הזה לא הותנה בחוזה. בדבר הסוסים לוותר לפי שעה על סוסו של נורקין, בימים הקרובים לברר בדבר ויתור על סוסו של צוקרמן. בהתאם לכך להפחית ממשכורתם של השומרים 2 לא"י לחודש מכל אחד". למרות האמור והקיצוץ בשכר : "להשתדל שאחד הגפירים ישמור גם ביום".
ב-26.10.36, מתקבלות החלטות נוספות באותם נושאים.
א'. לשלם למר סגל משכורת בעד 2 חדשים סך 12 לא"י (היתר יקבל ישר מהמשטרה), מסכום זה לנכות לו 3 לא"י ע"ח המסים שהוא חייב.
ב' . להודיע למר פרופסקי שהשמירה ע"י השער מתבטלת ושלא יוסיף לעמוד על ידו.
ג'. השומרים כל זמן שלא ישתמשו בסוסים לשמירה יקבלו משכורת חדשית של 11 לא"י ומזמן שיתחילו לעבוד בסוסים יקבלו 13 לא"י לחודש.

משתמטים משמירה !

ביום 20.08.36, הישיבה מוקדשת לנושא בטחון ושמירה.
ברקוביץ : בקשר למצב רוצה הממשלה לגייס 25 שומרים נוספים בשביל נקודות המפרץ, הממשלה תשלם את משכורתם 6 לא"י לחודש, הועדים של הקריות יצטרכו לתמוך בתקציב משום ש 6 לא"י לחודש אינן מספיקות. במצב של הזנחה גמורה נמצאת השמירה האזרחית. אין כל אפשרות לרכז את המשמרת כהוגן. לדעתי יש כלפי המשתמטים לאחוז באמצעי של הפסקת מים".
אלנבוגן : הפסקת מים זה לא יעזור, אלא יש פשוט לקחת את האנשים המשתמטים בכוח.
לוטרשטיין : בהזנחה של השמירה האזרחית אשם הארגון. יותר מדי אנשים טפלו בכך. אנכי הייתי מקבל עלי לסדר את השמירה האזרחית אם יתנו לי עזרה 3 אנשים. הדרך של ארגון השמירה הוא בכוח.
זקס : השמירה צריכה להיות מ-8 וצריכים להשתתף בה כל זכר מבן 18 ועד 50 שנה. יש להמריץ את השמירה בקריה בכח ובעזרתה של ההנהלה.
ברייטמן : יש לקבל את האנשים שאנחנו מציעים ומתאימים מבלי שועד קרית חיים יוכל לפסול את מי שהוא.
בין ההחלטות שמתקבלות, להעביר את נושא השמירה ללוטרשטיין ולקנות שני רובי צייד נוספים.

זהירות כלב נושך !

ביום 28.01.37, "לדרוש ממר נורקין השומר שירחיק מהקריה את כלבו הגורם סכנה לתושבי הקריה".

ועדת בטחון !

ביום 23.03.37 "בקשר למצב אי הבטחון בארץ, מוצאת ההנהלה לנכון להרכיב ועדה מיוחדת לטיפול בעניני הבטחון של המקום". 

מתחמשים !

ביום 14.02.38 "לשם חיזוק הבטחון בקריה מחליטה המועצה לקנות 2 רובי צייד חדשים ומקציבים 10 לא"י".

אין תקציב לשמירה !

ביום 10.04.38 פרוש : "הממשלה פטרה את רב הגפירים שבעמק זבולון הכוללים את 2 הנוטרים שלנו. בעקב מצבנו הכספי הקשה הננו נאלצים לפטר גפיר אחד. מצד שני בעקב המצב הבלתי בטוח, אי אפשר להשאיר את השמירה מוחלשת. יהא צורך למנות שומר אחד מאנשי המקום באופן זמני ולקבוע תקציב לכך. מתעוררות גם השאלות של עזרה ראשונה ובצור כמה עמדות וזה ידרוש כסף".
מחליטים : "מאשרים את פטורי הנוטר שפרוני. את משכורתו יקבל עד ה1 במאי ועד הזמן הזה הוא יוכל להנות מחופש עד כמה שזה מגיע לו. קובעים סכום של 20 לא"י לשם עזרה ראשונה ובצור כמה עמדות".

אוטו משוריין ו ... אבטחת אוטובוסים !

ביום 02.06.38 מחליטים : "להשתתף ב 15 לא"י לשם קנית אוטו משורין". תשלום בשני שטרות שווים מיידי והשני ליולי 1939.
ביום 10.07.8 החלטה "לאחוז באמצעים בכדי להגדיל את השמירה בשרות האוטובוסים"
ביום 13.07.38 קפלן : "ב"כ שרות האוטובוסים הודיעו לי שהם מתקינים עכשיו רשתות לחלונות המכוניות ונוסף לכך מלווה כל אוטובוס מכונית קטנה מיוחדת עם 4 איש מזוינים. כ"ז מטיל על השרות הוצאות גדולות. הצעתם היא להוסיף מיל אחד על כל כרטיס נסיעה לשם כסוי ההוצאות וזה רק למשך זמן החרום".
שפירא : "אפשר להסכים להצעת משמר המפרץ בתנאי שנבטיח שהתוספת לא תשאר קבע". ברוח זו מתקבלת החלטה.
באותה ישיבה מחליטים "לאור המצב החמור בבטחון, מחליטה המועצה לקיים שמירה גם ביום. לגייס 4 אנשים לשם שמירה יומית תמורת תשלום של 100 מיל בעד יום שמירה לכל אחד. מקציבים סך 1.05 לא"י לרכישת אקדח ברשיון ועוד 6.5 לא"י לרכישת רובה – ללימוד".

מתבצרים !!

ביום 25.07.38 החלטה : "הוה"פ קובע את ההקצאות הבאות לשמירה : א'. סך 45 לא"י לשם הקמת 3 עמדות מצפון הקריה, כשאחת מהן תהיה על בית המשאבה. ב'. סך 4 לא"י לסדור מחסומים ע"י כביש חיפה – עכו. ג'. סך 3 לא"י רפואות לעזרה ראשונה. את אלה לרכוש ע"י מגן דוד אדום.

"כופר הישוב" !

ביום 27.07.38 אלנבוגן : "יש לסדר מגבית מיוחדת לעניני השמירה והבטחון בישוב. הכסף שיאסף ישמש גם את הבטחון המקומי וגם בשביל מטרה כללית מחוץ לקריה".
שטופלר : "יש לסדר 2 מגביות , אחת בשבילנו ואחת בשביל הישוב".
ווהל : "בנוגע למפעל כופר הישוב אפשר לתת את התרומה ע"י גיוס אנשים מהקריה ולהעסיקם בעבודות שונות.מי שלא יוכל לתת בכסף יתן את התרומה בשמירה".
זכס : "במצב החמור הנוכחי אין תקווה להצלחת המגבית. יש לדאוג להבטיח הספקת מזונות לקריה במקרה של שעת חירום".
קפלן : "במגביות משתתפים רק יחידי סגולה והרוב המכריע פטור מכל אלה. אם אנחנו רוצים להצליח יש לשנות את השיטה, במקום תשלום חד פעמי לקבוע תשלום חדשי על כולם".
שפירא : "התשלומים החדשיים אינם הולמים את המצב. להוציא לפועל מגבית חד פעמית לצרכי בטחון בקריה".
ברקוביץ : "המצב של הקריה הוא קשה והראיה שהמסים אינם יכולים להגבות. אולי נטיל על בעלי היכולת. הכסף יוקדש להגברת השמירה במקום. לכופר הישוב אין אנחנו יכולים לתת כלום".
סוכובולסקי : "את המגבית יש לסדר תיכף כי השעה דוחקת".
ההחלטה מחולקת לשניים. א' לצרכי המקום מגבית חד פעמית. ב' לצרכי כופר הישוב למנות ועדה לבדיקת הנושא.
ביום 20.08.38 שפירא : "מצאתי לנכון לקרוא לישיבה דחופה במוצ"ש בענין כופר הישוב. במגבית הפנימית שלנו לטובת בטחון לא הצלחנו. לא רצוי שתהיינה 2 מגביות בקריה שהאחת תזיק לשניה. כופר הישוב פנה אלינו שנבטל את המגבית הפנימית ובעד זה יכסה הוא את כל ההוצאות המיוחדות של השמירה שלנו". לאחר דיון קצר מחליטים : לקיים מגבית אחת עבור כופר הישוב בתנאי, "שכל ההוצאות המיוחדות של השמירה מחוץ לשמירה רגילה תכוסנה על ידו וגם יחזיר לנו במזומנים את כל ההוצאות שהיו לנו בקשר להגברת השמירה בזמן האחרון".
ביום 12.10.38 "המועצה מעריכה את פעולות כופר הישוב ונחיצותה ומביעה רצונה לתמוך ולעודד את הפעולה למען כופר הישוב כאן בקריה".

חירום, חירום – סדר צריך להיות!

באותה ישיבה, ברקוביץ : "כפי ששמעתי נתקבל שומר חדש. לדעתי עברה ועדת הבטחון על סמכותה יען שמנוי פקידים ועובדים המקבלים משכורתם מהמועצה מוכרחים להתמנות על ידה".
קפלן : "קימת החלטה להחזיק 3 שומרים. אחד השומרים עזב. אין כאן דבר חדש אלא החלפת איש אחד בשני".
מחליטים "אין ועדה רשאית למנות אנשים מבלי אישור המועצה. לבקש מטרחובסקי להביא לנו המלצות על פעילות בשמירה".

ציוד לשומרים.
ביום 10.11.38 שפירא : "בישיבת ועדת בטחון החלט להציע למועצה שתאשר הפעולות האלה : לתבוע מכופר הישוב את המגיע לנו. להבטיח את השומרים מפני אסון. לסדר מעילי גשם ומגפיים לאנשי השמירה".

נוהל, חובה ומשמעת שמירה !!!

ביום 10.11.38 ווהל : "הרבה אזרחים משתמטים מחובת השמירה ויש לחזק את המשמעת והסדר בשטח זה".
מחליטים לאשר את ההצעות ובנוסף "המועצה מאשרת את ועדת השופטים שמתפקידה לשפוט את כל המשתמטים משמירה".
ביום 01.12.38 מובא לדיון מכתב חבר השופטים שעורך סדר חדש בשמירה האזרחית. "כל משפחה בקריה מוכרחה לתת לפחות איש אחד לשמירה (משפחה פרושו גם רווק). משפחה שיש בה יותר מגבר אחד משתתפים בשמירה האזרחית כל אלה שהם מגיל 18 עד 55. כל גבר שהוא למעלה מבן 55 מחויב להמציא שומר אחר במקום וזה במקרה שבמשפחה זו אין גברים אחרים בגיל השמירה. הערה : אין להגשים תקנה זו לגבי אנשים מחוסרי אמצעים. לבקש את שחרורם מחובת השמירה את כל חברי המועצה". ההצעה מתקבלת למעט הסעיף האחרון בענין חברי המועצה עליו ידונו בפעם אחרת.

החזרים ויחס שווה.

ביום 30.11.39 מחליטים "המועצה קובעת שישנה זכות מלאה לקריה לקבל בחזרה חלק הגון מהכנסת מס החירום, אשר תקדיש את הכספים האלה לצרכי המקום. ולהודיע לוועד הלאומי שאנחנו לא נסכים לקפוח הזכויות שלנו ושצריך להיות יחס שווה בנוגע למס החירום כפי שזה נהוג לגבי המועצות המקומיות".

שומר מחליף

ביום 18.03.40 "המועצה מקציבה 2 לא"י לחודש לשם החזקת שומר נוסף שיצטרך לשמור 8 ימים בחודש לשם החלפת השומרים הקבועים הזקוקים לחופש. וגם 500 מיל בחודש להחזקת הכלב".

שי לנוטרים

ביום 10.10.43 מחליטים "לשלם לשומר לילה 15 לא"י לחודש החל מאפריל 1943". וגם "להקציב 5 לא"י שי לנוטרים".

גנבים בלילה

ביום 16.07.45 מחליטים : "בקשר עם ריבוי הגנבות בקריה לחזק את השמירה ולהקציב לזה עד 200 לא"י".

ביטוח לשומרים

ביום 14.05.47 דיון בתקציב, גרושקביץ : "השנה הוכנס ביטוח לשומרים מכיוון שאי אפשר שהשומרים לא יהיו מבוטחים. בשנה הבאה נשמיט סעיף זה".

טווח בטחון

ביום 18.08.47 דן שמחה : "צריך לפנות לקק"ל בענין מחנה ערבים ומחנה נוטרים ערבים הנמצאים בתוך הקריה. במצבנו של עכשיו עלינו לדעת אם נעשה משהו בענין הרחקת המחנות אלה מקרבת הקריה, או לא נעשה דבר".
קפלן : "מוסדות הקריה צריכים לעורר את השאלה לפני בעלת הקרקע, הקק"ל. לעמוד על המשמר שיעשו מה שצריכים".
החלטה "לפנות לקק"ל שיאחזו האמצעים להרחקת המחנות".

ביום 15.05.48 הוקמה מדינת ישראל ובד בבד הוקם צה"ל, צבא ההגנה לישראל. מטלות הבטחון שעד למועד זה טופלו ברמה המקומית של הישובים הקיימים, היו מכאן ואילך למטלות המדינה. על כך בכתבות נפרדות.

סוף !