אלה תולדות . . .  ציוני דרך ק. מוצקין 1950 - 1932
כרונולוגיה (תאריכים וציוני דרך) בתולדות קרית מוצקין

1932 – נרקם הרעיון הראשוני להקמת שכונה למעמד הבינוני

1933 – הקק"ל מקצה את הקרקע להקמת השכונה החדשה
ראשוני המפונים משכונת הדר הכרמל מקימים את שכונת הצריפים

1934 – הנחת אבן הפינה לקרית מוצקין (09.10.1934).
רישום הקריה כאגודה שיתופית
מר פישל ברייטמן נבחר ליו"ר ועד השכונה הראשון
בניית מגדל המים

1935 – השתכנות המשפחות הראשונות
הנחת אבן פינה וייסוד בי"ס אחדות
הנחת אבן פינה לבית הכנסת המרכזי בשד' השופטים
סלילת הכביש הראשון באספלט

1938 – פתיחת מסלול כיתה ט' (13 תלמידים) של ביה"ס תיכון, בביה"ס אחדות.

1940 – מונתה המועצה המקומית הראשונה בראשות ישראל שפירא
(תקציב המועצה לשנה זו היה 4307 ל"י הכנסות, 3937 ל"י הוצאות, מספר התושבים 2034).

1941 – נפתח סניף ועד הקהילה בקריה
נבחרה המועצה המקומית השנייה בראשות אריה לייב גרושקביץ
הכנסת ספר תורה וחנוכת בית הכנסת הגדול (נטיעת שני הברושים בחזית ביהכ"נ).

1942 – שני בתים נהרסים בהפצצת אווירונים איטלקיים במלה"ע השנייה

1943 – תגרה המונית בקריה בין פועלים יהודים לערבים סוריים מחורן (עובדי המחנה הבריטי)
פתיחת מועדון החייל העברי (היום אולם הספורט בי"ס אלונים)

1944 – ביקור יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית מר דוד בן גוריון
נפתח מגרש המשחקים ע"ש גוסטב החמישי מלך שוודיה (היום הגן הסמוך לבית התרבות).
פתיחת מחזור ראשון בי"ס תיכון מלא (מסלול ט'-יב').

1945 – הנחת אבן הפינה ל"בתי השבים" ברח' יעל וברחוב הרב קוק.

1946 – הוקם בית הקברות המקומי בכורדאני
נבנה שיכון לחיילים משוחררים ברח' התכלת (היום אח"י אילת)
הפגנת המונים נגד הפסקת העלייה לארץ ישראל
הנחת אבן הפינה ל"בתי השבים" ברח' הרב קוק
הענקת אזרחות כבוד ליעקב קליבנוב, יו"ר ארגון המעמד הבינוני.

1947 – הוחל בסלילת מדרכות בשד' השופטים
החלו פעולות בנין קולנוע אורות

1948 – פיצוץ שיירת הנשק במבואות הצפוניים של הקריה (17.03.1948).
מחזור ראשון מלא בביה"ס התיכון (ט' – יב') מסיים את לימודיו.

1949 – 5 ילדים נהרגים מהתפוצצות פצצה בחורשת הרכבת, באירוע הידוע בשמו "אסון הילדים".
הענקת אזרחות כבוד : ארתור בירם – מנהל ביה"ס הריאלי בחיפה. ישראל רוקח – שר הפנים.
אברהם לוינהרץ – מנהל ביה"ס התיכון בקריה.

1950 – הקמת בית מגורים לחיילים משוחררים ברחוב הילדים.