אלה תולדות ... ציוני דרך בארץ ישראל 1950 – 1920

1917 - נובמבר – הצהרת בלפור, דצמבר – הבריטים כובשים את הארץ מידי התורכים

231919 – העליה השלישית

1920 – פרשת תל חי ונפילת טרומפלדור
תחילת המנדט הבריטי בא"י, הנציב הראשון הרברט סמואל
ייסוד ההסתדרות, ההגנה והמושב הראשון נהלל

1921 – פרעות ביפו

1922 – המנדט הבריטי מאושר באו"ם. צ'רצ'יל מפרסם את ה"ספר הלבן" הראשון

321924 – העליה הרביעית

1924 – ייסוד הטכניון בחיפה, 1925 – ייסוד האוניברסיטה העברית בירושלים

1926 – הטבח הערבי ביהודי חברון

1929 – הטבח הערבי ביהודי צפת והשני בחברון
ייסוד ה"סוכנות היהודית"

1930 – פרסום הספר הלבן השני והגבלת עליית היהודים לא"י

1931 – הקמת ארגון האצ"ל

391933 – העליה החמישית

1934 – תחילת העליה ה"בלתי ליגאלית"

381936 – המרד הערבי בא"י

1937 – ועדת "פיל" ו"הצעת החלוקה"

391937 – תקופת "חומה ומגדל", 51 ישובים חדשים ברחבי הארץ

1939 – פרסום הספר הלבן השלישי, הקמת שתי מדינות
תחילת מלחמת העולם השניה באירופה
הקמת ארגון הלח"י

1941 – הקמת הפלמ"ח

1942 - בגרמניה מאושרת תכנית "הפתרון הסופי" להשמדת יהדות אירופה
טביעת אנית המעפילים "סטרומה

1944 – הצבא הבריטי מקים את "הבריגדה היהודית"

1945 – כניעת גרמניה הנאצית

1946 – גירוש מעפילים יהודים למחנות המעצר בקפריסין
פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים ע"י האצ"ל
הקמת ממלכת ירדן העצמאית

1947 – גירוש ספינת המעפילים "אקסודוס" בחזרה לאירופה
כ"ט נובמבר החלטת האו"ם על חלוקת א"י והקמת מדינה יהודית
דצמבר, הודעת הבריטים על תום המנדט ב15.05.48

1948 – ה' באייר תש"ח, 15.05.48 ההכרזה על הקמת מדינת ישראל
תחילת מלחמת העצמאות והקמת צה"ל

1949 – הסכמי שביתת הנשק עם מצרים, לבנון, סוריה וירדן
האו"ם מכריז על ירושלים כעיר בין לאומית, דוד בן גוריון מכריז על העיר כבירת ישראל הנצחית

1950 – חקיקת חוק השבות